GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Tiedonantoja - Meddelanden

Slottsloven Jakob Sigfridssons giften

LOVE KURTÉN

I Eliel Saarinens antavla, publicerad i Genos 1963 ss. 35-48, ingår uppgiften (tab. 3) att slottsloven på Åbo slott Jakob Sigfridsson i sitt äktenskap med Dorothea von Schönewand skulle ha haft dottern Magdalena, gift med överstelöjtnant Anders Rundeel. Denna filiation finns redan hos ANREP, kompletterad av JULLY RAMSAY med tillägget att Magdalena var makarnas enda dotter, och ytterligare upprepad hos ELGENSTJERNA.

Den är dock knappast förenlig med vissa uppgifter i andra källor. Anders Rundeels hustru nämns i Åbo konsistorieprotokoll 10.12.1656, men å andra sidan skall Dorothea von Schönewands första man, kapten Gustaf von Birckholtz, ha stupat år 1643. Hon kan inte gärna endast tretton år senare ha haft en gift dotter i sitt senare äktenskap. Det rätta förhållandet framgår av riksregistraturen 4.8.1669, där det uttryckligen heter att Rundeel var Dorothea von Schönewands styvsvärson.

Magdalena Jakobsdotter härstammade således från slottslovens första gifte med Elin Andersdotter, syster till ränt- och proviantmästaren Isak Andersson (Åbo rådstuvurätt 20.10. och 12.12.1638), död senast 1658, då Jakob Sigfridsson anhöll om att få ingå nytt äktenskap, vilket beviljades honom tidigast trettondagen 1659 (Kons. prot. 15.12.1658).

Utom dottern Magdalena hade han i första giftet en dotter Elin, gift med ryttmästare Nils Thomasson (RA 8016: 718), samt en till namnet okänd dotter gift Abraham Augustinsson (Åbo rådstuvurätt 12.12.1638).


Genos 41(1970), s. 70

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1970 års register | Årgångsregister