GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirja-arvosteluja - Recensioner

Aulis Oja

Ikävalko-suku vuodesta 1543. Lappeenranta 1971. 167 sivua.

Kuluvana vuonna Ikävalko-suvun sukuseura ry. on julkaissut maisteri Toini Ikävalkon laatiman laajahkon selvityksen karjalaisesta Ikävalkon suvusta. Kirjan alussa on mm. lyhyt sukuseuran historiikki ja kamreeri Väinö Ikävalkon kirjoitus Ikävalko-nimen alkuperästä. Itse sukuselvitys on jaettu viiteen lukuun, jotka käsittelevät suvun viittä päähaaraa, nimittäin Antrean Ikävalkolan, Jääsken Näträmälän, Viipurin Pihkalan, Antrean Syvälahden ja Joutsenon Korvenkylän sukuhaaroja. Ikävalkolassa Ikävalkot ovat asuneet ainakin jo 1543, Korvenkylässä v:sta 1661, Syvälahdella v:sta 1672 sekä Pihkalassa v:sta 1742 ja Näträmälässä v:sta 1745. Kaikkia sukuhaaroja koskevien selvitysten johdannoksi on sijoitettu asianomaisten kantakylien esittelyt, jotka ovat suvun kuuden jäsenen käsialaa.

Täytyy valitettavasti sanoa, että teos kauttaaltaan kantaa harrastelijantyön leimaa, joka suuresti poikkeaa kouliintuneen sukututkijan kynänjäljestä. Niinpä taulujen numerointi on vakiintuneesta tavasta täysin poikkeava, tiedot useimpien tauluissa mainittujen henkilöiden ammatista ja asuinpaikasta puuttuvat ja - mikä pahinta - liian monien suvun jäsenten elämänvaiheet ja jälkeläistö ovat jääneet kokonaan selvittämättä. Tästä huolimatta teos antaa suvun jäsenille jonkinlaisen yleiskuvan Ikävalkojen historiasta neljän vuosisadan aikana sekä sukututkijoille suuren määrän sellaista yhteenkoottua tietoainesta, joka ilman tätä kirjaa olisi etsittävä lukemattomista hajallaan olevista asiakirjoista.


Genos 42(1971), s. 114

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1971 hakemisto | Vuosikertahakemisto