GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirja-arvosteluja - Recensioner

Georg Luther

Suomen tieteellisten kirjastojen käsikirjoituskokoelmien yhteisluettelo. Helsingin yliopiston kirjaston monistesarja 4. Helsinki 1971. XV + 211 sivua.

Helsingin yliopiston kirjaston monistesarjan ensimmäisenä julkaisuna ilmestyi kaksi vuotta sitten sukututkijoille hyvin hyödyllinen etunimen mukainen hakemisto Turun akatemian ylioppilaista ison vihan aikaan saakka. Saman sarjan neljäntenä niteenä on tänä vuonna julkaistu luettelo tieteellisissä kirjastoissa olevista käsikirjoituskokoelmista. Siinä luetellaan aakkosjärjestyksessä, useimmiten sukunimien mukaan, noin 1100 kokoelmaa 14 eri kirjastossa ja kunkin kokoelman kohdalla annetaan lyhyitä viitteitä sen sisällöstä.

Arkistoihin ja kirjastoihin luovutettujen käsikirjoituskokoelmien luku on jo aikoja sitten kasvanut niin suureksi, että tällainen teos on tuiki tarpeellinen sukututkijoille. Suuri osa kokoelmista käsittää tietenkin pääasiassa muuta kuin henkilö- ja sukuhistoriallista aineistoa, mutta sitäkin on runsaasti lueteltu, varsinkin jos siihen lasketaan mukaan kirjekokoelmat, joita luettelossa on paljon. Moniko sukututkija on ollut tietoinen siitä, että Helsingin yliopiston kirjastossa on 1772-1838 eläneen hovisaarnaaja Johan Anton August Lüdeken biografinen ja genealoginen kokoelma ja että kirjastonhoitaja Alice Cronvallin kokoelmaan Turun akatemian kirjastossa sisältyy tie- ja vesirakennushallinnon virkamiesten matrikkeli ajalta 1816-1925? Tällaisten tietojen löytämistä luettelosta helpottavat useat hakemistot teoksen lopussa.

Luetteloon ei ole otettu julkisissa arkistoissa olevia käsikirjoituskokoelmia, joiden osalta viitataan Yksityisarkistokomitean toimesta 1950-luvulla laadittuun luetteloon. Kirjastoissakin olevasta käsikirjoitusaineistosta on otettu mukaan vain kokoelmiksi luonnehdittavat suurehkot kokonaisuudet. Työn tulos ilmoitetaan vielä puutteelliseksi ja epätasaiseksi, mutta johdannossa luvataan parannuksia seuraavaan painokseen. Käyttäjien siis on syytä lähettää tiedot teoksessa havaitsemistaan puutteista Helsingin yliopiston kirjastolle.


Genos 42(1971), s. 56

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1971 hakemisto | Vuosikertahakemisto