GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden

Kasper Johan Roupén avioliitot

Torsten G. Aminoff

Rovasti Vilho H. Kivioja ilmoittaa Genoksessa 1972 (s. 44 ja 50) Catharina Maria von Konowin majuri Kasper Johan Roupén ainoaksi vaimoksi ja epäilee Tor Carpelanin tietoa, että Roupé oli ollut aikaisemmin naimisissa. Carpelanin ilmoitus perustuu ilmeisesti tietoihin Catharinan perheestä Hämeenlinnan muuttaneiden luettelossa 14.4.1806. Hänen kanssaan seurakuntaan saapuneiksi on merkitty kaksi Ståhlberg-nimistä tytärtä hänen toisesta avioliitostaan sekä »St.dr Ebba Cath. Roupe o. St.son Fredric R.» Kiviojan selvityksestä käy ilmi, että Ebba ja Fredrik olivat Catharinan omia lapsia. Kirkonkirjan outo virhemerkintä johtuu epäilemättä huolimattomuudesta. Kiviojan kanta saa tukea siitäkin, ettei mitään viitteitä Roupén aikaisemmasta avioliitosta löydy niistä varsin laajoista tiedoista, jotka Seth von Konow esittää tästä perheestä (Adliga ätten von Konow, s. 221-223).


Genos 43(1972), s. 114

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1972 hakemisto | Vuosikertahakemisto