GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Sukuyhdistysuutisia - Släktföreningsnytt


Hokkisten ja Koukkusten sukuseurojen kokoukseen Nurmeksessa 8.-9.7.1972 osallistui yli sata henkilöä. Lauantaina oli ortodoksisessa kirkossa vigilia ja sunnuntaina evankelis-luterilaisessa kirkossa jumalanpalvelus, jossa saarnasi rovasti Vilho Hokkinen Kuopiosta.

Molempien sukuseurojen esimieheksi valittiin rovasti Vilho Hokkinen. Hokkisten sukuseuran johtokuntaan tulivat valituiksi Johannes Hokkinen Nurmeksesta puheenjohtajaksi sekä jäseniksi Johannes Gromoff Lieksasta, Armas Harjunen Siilinjärveltä, Santeri Hokkinen Kuopiosta, Yrjö Jakonen Jyväskylästä, Johannes Koivunen Lahdesta, Arvo Kononen Äänekoskelta, Ilmari Hokkinen Valkealasta, Heikki Makkonen Kuopiosta ja Timo Vilokkinen Lieksasta. Koukkusten sukuseuran johtokuntaan valittiin puheenjohtajaksi Heikki Ihatsu Joensuusta, varapuheenjohtajaksi Heikki Koukkunen Helsingistä sekä jäseniksi Sinikka Kelo Ruotsista, Martti Koukkunen Lieksasta, Ilmari Mattinen Lieksasta, Sami Holopainen, Benjamin Kylmänen, Viktor Koukkunen, Pekka Koukkunen ja Niina Tikkunen.


Genos 43(1972), s. 84-85

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1972 hakemisto | Vuosikertahakemisto