GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirja-arvosteluja - Recensioner

Aulis Oja

Eric Anthoni, Finlands medeltida frälse och 1500-talsadel. Skrifter utgivna av Svenska Litteratursällskapet i Finland Nr 442. Helsingfors 1970. 431 sivua ja 15 karttaa.

Suomen ruotsalaisen historiantutkimuksen nestor Eric Anthoni on monien etupäässä Historisk Tidskrift för Finland nimisen aikakauslehden palstoilla vuosien mittaan julkaisemiensa suomalaisten keskiajan rälssisukujen ansiokkaitten selvitysten päätteeksi nyt julkaissut suuren yleiskatsauksen nimeltään Finlands medeltida frälse och 1500-talsadel.

Genoksen palstoilla tuskin on aihetta ryhtyä esittelemään prof. Anthonin suurta synteesiä, varsinkaan kun Historiallinen Aikakauskirja ja Historisk Tidskrift för Finland ovat äskettäin julkaisseet siitä yksityiskohtaiset arvioinnit. Sen sijaan kiinnitän lukijain huomion niihin yksityisten rälssi- ja aatelismiesten sekä yksityisten rälssi- ja aatelissukujen vaiheita koskeviin analyyseihin, jotka synteesin osasina sisältyvät teokseen. Kuten tunnettua, Jully Ramsayn omana aikanaan ainutlaatuisen ansiokkaaksi todettu rälssisukujemme mahtava matrikkeli sisältää suuren määrän puutteita ja virheitä, jotka pääasiallisesti johtuvat siitä, että vuosisatamme alussa keskiajan sekä 1500- ja 1600-lukujen asiakirjat olivat suurelta osaltaan vielä tuntemattomia. Myöhemmin ovat ennen muita Gustaf Elgenstierna ja Tor Carpelan omissa aatelismatrikkeleissaan korjanneet Ramsayn puutteita ja virheitä, mutta todellisen »täysremontin» on nyt suorittanut Eric Anthoni. Vaikka hänen teoksensa ei olekaan mikään matrikkeli, sitä voi jokainen sukututkija käyttää matrikkelin tavoin vaivautumalla toisaalta aakkosellisesta henkilöhakemistosta, toisaalta topografisesta rälssitilaluettelosta etsimään esille haluamansa henkilöt ja suvut. Siksi olisikin erittäin tärkeätä, että sukututkijat tästä lähin muistaisivat tarkistaa kaikki Ramsayn, Elgenstiernan ja Carpelanin matrikkeleista löytämänsä 1300-, 1400- ja 1500-lukujen tiedot Anthonin uudesta kirjasta. Näin tehdessään he varmaan monta kertaa yllättyvät, kun jokin tähän asti itsestään selvänä pidetty yksityiskohta onkin todellisuudessa ollut vallan toisenlainen.

On aivan luonnollista, että niin tavattoman määrän detaljitietoja käsittävä teos kuin Anthonin kirja on, sekin sisältää puutteita ja virheitä. Tässä yhteydessä ei kuitenkaan ole aihetta ryhtyä niitä penkomaan. Vain vähäisenä esimerkkinä väitteeni todenperäisyydestä julkaisen tässä samassa Genoksen numerossa selvityksen keskiaikaisesta Ojan rälssisuvusta, joka on Anthonin mielestä ollut milloin maskulainen talollissuku, milloin vehmaalainen lampuotisuku.


Genos 43(1972), s. 86

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1972 hakemisto | Vuosikertahakemisto