GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirja-arvosteluja - Recensioner

Robert Estlander


Matrikkeli sairaanhoitajista ja kätilöistä. Jokilaakson Kustannus Ky (Jyväskylä). Helsinki 1971. 691 sivua.

Kuka kukin suomalainen. Kustannusliike Suomen Matrikkeli Ky (Jyväskylä). Tampere 1970. 708 sivua.

Kaksi suurta matrikkelia on äskettäin ilmestynyt uusien (?) jyväskyläläisten kustannusliikkeiden julkaisemina. Niille yhteisiä piirteitä ovat huomattavan komea ulko- ja painoasu, tekijän nimen puuttuminen ja esipuheessa esitetyt valitukset työssä kohdatuista »negatiivisista kannanotoista».

Toinen näistä teoksista sisältää alaotsikkonsa mukaan tietoja 20000 sairaanhoitajasta ja kätilöstä sekä 306 sairaalasta. Tavoitteena lienee ollut tietojen antaminen kunkin henkilön syntymäajasta ja -paikasta, koulutuksesta, toimista ja perheestä, mutta ei hänen vanhemmistaan (miksi?). Tulos ei kuitenkaan vastaa tavoitetta. Ensinnäkin henkilöitten itsestään antamia hyvin kirjavia tietoja ei liene lainkaan yhtenäistetty eikä täydennetty. Vielä vakavampaa on, että julkaisija ei myöskään näy vaivautuneen täydentämään perustietojaan niistä lukuisista henkilöistä, jotka ovat ilmaisseet »negatiivisen kannanottonsa» jättämällä tiedot itsestään antamatta. Yli puolet (!) elämäkerroista noudattaa seuraavaa sähketyylirakennetta: Sandelin, o.s. Laine, Anna Margaretha, s. 27.6.42. Sairaanhoitaja, Helsinki. Alkusanoissa ilmoitetaan, »ettei tämä millään tavalla vaikuta teoksen käyttöarvoon - ovathan tiedot kaikessa lyhykäisyydessään alkuperäisiä ja luotettavia.»

Tämä väite vahvistaa epäilykset siitä, että julkaisija ei ole pitänyt kirjan tietosisältöä lainkaan huolenpidon arvoisena asiana. Kirjan käyttäjä ei voi hyväksyä väitettä, koska lyhykäisyys selvästi on vakava puute ja koska alkuperäisyydestä ei juuri ole hyötyä, kun väite luotettavuudesta on erheellinen. Esimerkiksi edellä mainittu henkilö kuuluu Sandelin-sukuun syntymänsä eikä avionsa kautta ja muidenkin henkilöiden nimistä löytyy virheitä. Teos siis osoittaa räikeätä piittaamattomuutta kaikista niistä laatuvaatimuksista, jotka olisi asetettava matrikkelille.

Sairaanhoitajamatrikkelin heikkouksista ei ole syytä vaieta, sillä se ei tunnu olevan yksinäinen poikkeusilmiö. Hieman ennen sitä syntyi toinen ulkoasultaan yhtä upea matrikkeliteos nimeltä »Kuka kukin suomalainen». Sen erikoisuutena on henkilöiden täysin subjektiivinen valinta. Alkusanoissa ilmoitetaan, että »teokseen on mahdollisuuksien mukaan koottu useitten eri virka- ja toimialojen edustajia, henkilöitä, jotka työllään ja toiminnallaan ovat vaikuttaneet maamme kehitykseen ja jotka haluamme tuoda näin esiin». Kun Espoon sadastatuhannesta asukkaasta vain yhdellä on katsottu olevan esille tuomisen arvoinen vaikutus maamme kehitykseen, lukija jää miettimään, millä alalla vaikuttaminen on tapahtunut. Elämäkerrassa tarjoutuvat selityksiksi rakennuslautakunnan kolmivuotinen jäsenyys, toiminta insinöörikapteenina sodassa, reserviupseerikerhon ja Lions-klubin jäsenyys, ulkoilun ja penkkiurheilun harrastaminen sekä kesämökin omistaminen. Varsinaisella työuralla nimittäin on katsottu olevan niin pieni merkitys, että sen kuvaamiseksi on riittänyt tieto »rak.pääll. 53-» työnantajaakaan mainitsematta.

Sama tietojen pilakuvamainen tasapainottomuus toistuu hyvin monessa elämäkerrassa. Tässäkään teoksessa henkilöiden itsestään antamia tietoja ei lainkaan liene täydennetty eikä yhtenäistetty. Nimettömiksi jättäytyneet tekijät eivät edes näy vaivautuneen selvittämään niiden henkilöiden nimiä, jotka he »haluavat tuoda näin esiin», koska he ovat luulleet, että Carpelan-suvun päämiehen sukunimenä on Påvel (he tosin tietävät, että hän on vapaaherra). He eivät myöskään ole jaksaneet yhdistää 19(!) eri osarekisteriä yhdeksi yhteiseksi henkilöhakemistoksi. Yleiskuva näyttää johdonmukaisen selvältä: tietosisältöön ei nähtävästi ole kiinnitetty suurtakaan huomiota matrikkelissa henkilöistä, jotka ovat antaneet siihen tietoja itsestään ja jotka ilmeisesti etenkin ovat maksaneet siitä suuren hinnan sekä mieluimmin vielä lisämaksun valokuvien julkaisemisesta (niitä liittyy joskus kolmekin samaan elämäkertaan!)

Molemmat teokset edustavat huolestuttavan epätervettä liiketoimintaa matrikkelialalla. Henkilöhistorian maineen säilyttämiseksi se pitäisi tyrehdyttää lisäämällä julkaisijoiden valittamia »negatiivisia kannanottoja» yleisön piirissä. Mihin toimenpiteisiin Suomen Sukututkimusseura voi ryhtyä asiassa?


Genos 43(1972), s. 87-88

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1972 hakemisto | Vuosikertahakemisto