GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Pieniä löytöjä - Små fynd

Romanus - Marander

Georg Luther

Mynämäen ja Lemun käräjillä 8.-9.6.1703 ylioppilas Henrik Romanus vaati Lempisten Pärttyli Mikonpojalta appensa, edesmenneen kappalaisen Henrik Maranderin viinapannua. Oikeus tuomitsi Pärttylin luovuttamaan pannun Romanukselle ehdolla, että tämä korvaisi ne menot Maranderin hautauksesta, jotka Pärttyli oli suorittanut.

Siitä Romanus-Romanson-suvun selvityksestä, jonka rovasti Yrjö Hormia julkaisi Genoksessa 1962 (ss. 96-101), puuttuvat tiedot ylioppilas Henrik Romanuksen vaimon nimestä ja sukuperästä. Molemmat aviopuolisot haudattiin Puumalassa 11.4.1709. Viinapannujuttu osoittaa, että Romanuksen vaimo oli v. 1703 kuolleen Askaisten kappalaisen Henrik Maranderin ja ilmeisesti hänen ensimmäisen, vielä 1688 eläneen Maria-nimisen vaimonsa tytär. Henrik Romanuksen samoin 11.4.1709 Puumalassa haudatun Maria-nimisen sisaren puoliso oli Henrik Maranderin samanniminen poika, joka kuoli Kirvun kappalaisena 1738 ja jonka Akiander ilmoittaa tämän seurakunnan viimeiseksi pitkäpartaiseksi papiksi. Romanusten ja Maranderien kesken siis oli kaksinkertainen lankoussuhde.


Genos 44(1973), s. 23

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1973 hakemisto | Vuosikertahakemisto