GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirja-arvosteluja - Recensioner

Aulis Oja

Summa ja Suortit. Julkaissut Suortin Sukuyhdistys. Helsinki 1973. 92 sivua ja laaja sukutaulukko.

Jokainen edesmenneen professori Ragnar Rosénin ystävä tiesi, että hän vuosikymmenten ajan lukemattomien muitten töittensä ohella keräsi arkistotietoja vaimonsa Hilkka Rosénin suvusta, Vehkalahden Summan Suorteista. Nyt on hänen poikansa maisteri Gunnar Rosén eräiden äitinsä sukulaisten avustamana toimittanut isän muistiinpanot painokuntoon ja julkaissut ne kauniina sukukirjana.

Kirjan aloittaa Ragnar Rosénin Suortin Sukuyhdistyksen perustamisjuhlassa 1953 pitämä laaja esitelmä »Summa ja Suortit». Siinä hän omalla lennokkaalla tavallaan esittelee Vehkalahden pitäjän ja Summan kylän asutushistoriaa sekä sen talon vaiheita, jonka isännät aluksi kantoivat nimeä Svart, mikä myöhemmin on kansan suussa muuntunut Suortiksi.

Martti Korhosen ja Gunnar Rosénin kirjoituksia »Suortin isännät ja tilan jakautuminen» ja »Elämää vanhassa Summassa» seuraa joukko suvun jäsenten kirjoittamia muistelmia kylän vanhanaikaisesta taloudesta.

Kirjan laajin kirjoitus on luettelo suvun jäsenistä, sekä varsinaisista että naiskantaisista. Luetteloa ei ole laadittu tavanomaiseen taulumuotoon, vaan jatkuvaksi katalogiksi, jossa esim. Gunnar Rosénin numero XIII Y 11-71 osoittaa, että hän on 13. polvea 1500-luvun puolivälissä eläneestä Tuomas Svartista, Ylä-Suortin sukuhaaran jäsenen n:o 11 Antti Kallenpoika Suortin 7. lapsen Hilja (Hilkka) Lydia Suortti-Rosénin 1. lapsi. Vanhan käytännön mukaisiin sukutauluihin tottuneelle lukijalle tällaisen luettelon tarkastelu tuottaa ensi alkuun vaikeuksia, mutta ihmeen äkkiä siihenkin tottuu. Maallikolle tämä luettelo lienee juuri yhtä selkeä kuin taulustokin. Aakkosellinen henkilöhakemisto tietysti olisi helpottanut luettelon käyttöä.

Kirjan lopussa on laaja taitettu sukutaulukko, josta saadaan yleiskatsaus sukuluettelossa esitettyjen sukupolvien ketjuun.

Kaikki Ragnar Rosénin vanhat ystävät ovat iloisia siitä, että hänen tämänkin harrastuksensa tulokset nyt on saatettu julkisuuteen. Vieläkin iloisempia saavat siitä olla Suortin suvun jäsenet.


Genos 45(1974), s. 34

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1974 hakemisto | Vuosikertahakemisto