GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Släkten Allardt från Lappträsk

Rättelser och tillägg

Jarl Pousar

Till utredningen av släkten Allardt från Lappträsk på s. 39-45 i denna årgång av Genos framläggs följande rättelser och tillägg.


Tab. 4.

Anders Allardt blev student från Borgå lyceum (gymnasiets verksamhet upphörde 1872). Disputerade för doktorsgraden med Borgå läns sociala och ekonomiska förhållanden 1559-1571. Gav ut fyra delar Byberättelser, inte fem.

Anna Liisa Allardt var nordisk mästarinna i konståkning på skridskor 1915 samt finländsk mästarinna 1916 och 1919, 1920, 1921, 1922. Hermann Heinrich Schlücking drunknade i Pellinge, Borgå lk. 30.8.1947.

Karin Allardt hospiterade läsåret 1922-23 vid Ekenäs seminarium. Kallades 1969 till hedersledamot av Svenska litteratursällskapet i Finland.

Torsten Allardt (son till Anders, saknas på s. 42), f. i Borgå 7.5.1898, död där 26.5. s. år.


Tab. 5.

Marita Ingeborg Heikel föddes i Helsingfors 7.4.1896 (inte 29.4.1899).


Genos 46(1975), s. 105

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1975 års register | Årgångsregister