GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Referat | Artikkelin loppu ]

Karén

Lisäys Elias Lönnrotin esivanhempiin

Maanviljelijä Pentti Hiidenheimo, Nummi  ¹

Professori Aarne Anttila esittää Elias Lönnrotin elämäkerrassaan (s. 22) tämän esivanhempaintaulun, josta muun muassa ilmenee, että Lönnrotin isän äiti Anna Leena Tolpo (s. 1747, k. 1831) kuului turkulaiseen Tolpo-sukuun. Hänen isänsä Martti Tolpo oli syntynyt 1714 ja asui tyttären syntyessä pellavankutojana Pohjan pitäjässä. Carpelanin teoksesta »Åbo i genealogiskt hänseende» (s. 111-113) Anttila sai Martin turkulaiset sukujuuret 1600-luvun alkupuolelle saakka. Sen sijaan Martti Tolpon vaimon Marketta Juhanantyttären syntyperä jäi hänelle tuntemattomaksi. Se on kuitenkin selvitettävissä yhdistämällä tarkoin tästä pariskunnasta löytyvät tiedot.

Pellavankutojakisälli Martti Tolpo vihittiin 2.10.1737 Turun suomalaisessa seurakunnassa avioliittoon Marketta Juhanantyttären kanssa. Turkulaiset kirkonkirjat eivät anna mitään viitteitä morsiamen syntyperästä. Seuraavana vuonna Martti ja Marketta asuivat Karjalohjan Pipolassa, missä heille 23.8.1738 syntyi tytär Regina. Samana vuonna he muuttivat Pohjan Dalkarbyhyn, jossa Martti lienee harjoittanut pellavankutojan ammattiaan ainakin vuoteen 1747. Pohjan kirkonkirjat ovat palaneet, joten perheestä ja sen kohtaloista on sangen vähän tietoja. Martti Tolpo lienee muuttanut Dalkarbysta Anskuun tehtaalle ja kuollut siellä 1752.

Martin ja Marketan lapsista saapui noin v. 1740 syntynyt Juhana Tolpo 1760-luvun alussa pellavankutojana Nummelle, jossa hän 5.10.1762 avioitui Magdalena Woivaleniuksen kanssa ja asettui asumaan tämän kotikylään Kovelaan. Heidän luokseen saapui 1779 asumaan »vanha äiti Marg. Cairenia», s. 1714. Tämän tiedon valossa näyttää selvältä, että Martti Tolpon leski oli se Anskuusta kotoisin oleva »pellavankutojan leski Margareta Cairén», jonka vihkimisestä Koskelta (T.l.) kotoisin olevan pellavankutojakisällin Fredrik Harkmanin kanssa Pohjan kirkkoherra antoi todistuksen 31.3.1754. Marketta oli ilmeisesti toisen kerran leskenä muuttaessaan poikansa luo Nummelle. Kovelasta Marketta muutti v. 1801 toisen poikansa, puuseppä Martti Tolpon (s. 1749) luo Pyhäjärven (U.l.) Hongistoon, jossa »leski Greta Carén» kuoli 88 vuoden ikäisenä 8.8.1802.

Martti Tolpon ja hänen vaimonsa muutto Karjalohjan Pipolaan heti häittensä jälkeen herättää arvailun, että vaimo saattaisi olla se Marketta Juhanantytär, joka syntyi Pipolassa 12.11.1714 ja joka asui siellä vielä 1734, jolloin hänet on viimeisen kerran merkitty ripillä käyneeksi. Tämän epävarman hypoteesin vahvistaa todeksi se seikka, että Marketta vanhoilla päivillään käytti sukunimiä Cairenius, Cairén ja Carén. Pipolassa vuonna 1714 syntyneen Marketan veljet nimittäin ryhtyivät käyttämään juuri näitä nimiä, jotka ajan mittaan vakiintuivat muotoon Karén.

Marketta Juhanantyttären isä oli Pipolan ratsutilallinen Juhana Heikinpoika, joka kuoli 1739. Hänen syntyperänsä on tuntematon. Karjalohjan kirkonkirjoihin hän ilmestyi mennessään 1702 naimisiin Pirkko Pertintyttären kanssa ja asettuessaan asumaan Lohjantaipaleen kylän Passiin. Vuodesta 1712 he asuivat Pipolassa.

Eräs Juhana Heikinpoika asui Karjalohjan Lohjantaipaleella jo 1689, jolloin hänelle ja hänen vaimolleen Liisa Heikintyttärelle syntyi Maria-niminen tytär. Tätä perhettä koskevia merkintöjä ei kuitenkaan löydy 1600-luvun loppuvuosien harvoista säilyneistä henkikirjoista, eikä 1690 luvun lopulla alkavista rippikirjoista. Sen Juhana Heikinpojan kohdalta, joka 1702 ilmestyy niihin Pirkko Pentintyttären aviomiehenä, ei löydy merkkiäkään mistään aikaisemmasta perheestä. Näin ollen 1689 mainittua Juhana Heikinpoikaa ei voida samaistaa Martti Tolpon appeen ilman lisätodisteita.

Elias Lönnrotin isän äidinäidin suvun, Karjalohjalta polveutuvien Karénien kahdesta vanhimmasta polvesta voidaan esittää seuraavat tiedot.


Juhana Heikinpoika, seppä, tuli 1702 Karjalohjan Lohjantaipaleen Passin ratsutilalliseksi, oli vuodesta 1712 saman pitäjän Pipolan isäntänä. K. 1739. - Puoliso Karjalohjalla 2.10.1702 Pirkko Pertintytär, s. n. 1682, k. poikansa Jaakko Karénin luona Vihdissä 1741, vht Lohjantaipaleen Hakalan isäntä Pertti Heikinpoika ja Riitta Yrjöntytär (jotka kuolivat nälkävuotena 1697).

Lapset (s. Karjalohjalla):

Heikki, s. 26.7.1703, hukkui Karjalohjalla 11.11.1719.

Juhana, s. 11.5.1705. Lohjantaipaleen Ylhäisten ratsutilallinen. K. Karjalohjalla 10.7.1781. - Puoliso Karjalohjalla 11.4.1725 Anna Heikintytär, s. Karjalohjalla 9.5.1708, k. siellä 16.2.1774, vht Lohjantaipaleen Pukkilan ratsumies Heikki Heikinpoika ja Pirkko Heikintytär. Heidän Ylhäisissä asuneet jälkeläisensä ovat käyttäneet nimiä Karén ja Karell.

Erkki, s. 21.2.1707, hukkui Karjalohjalla 11.11.1719.

Liisa, s. 20.10.1709, k. Karjalohjalla 11.6.1776. - Puoliso Karjalohjalla 27.3.1728 Erkki Antinpoika, s. Nummella 31.1.1701, k. Karjalohjan Pipolassa 2.11.1769. Hän oli kotoisin Nummen Oittilan Jaakolan ratsutilalta ja tuli kotivävyksi sekä vihdoin isännäksi Pipolaan.

Jaakko, s. 18.7.1712, kävi koulua Tammisaaressa ja otti sukunimen Karén. Muutti 1730-luvulla Pohjan pitäjän Bollstadin kartanoon ja sieltä Tukholmaan, missä hän oleskeli 1739 - 1740, minkä jälkeen muutti Vihtiin Haimoon sahankirjuriksi. Osti 12.6.1746 tulevalta apeltaan Jaakko Wichtmanilta Vihdin Oravalan Ylitalon. Oli kirkonisäntänä 1750 - 1755 ja valittiin rovastinkäräjillä 1771 kirkonjohtajaksi. Toimi myös pitäjänmakasiinin hoitajana. K. Vihdin Oravalassa 26.6.1802. - Puoliso Vihdissä 9.10.1746 Ester Wichtman, s. 26.1. 1726, k. Oravalassa 31.12.1801, vht Vihdin Oravalan Ylitalon ratsutilallinen Jaakko Jaakonpoika Wichtman ja Margareta Lunderberg. Heistä polveutuu suvun vihtiläinen haara.

Marketta, s. 12.11.1714, k. Pyhäjärvellä (U.l.) 8.8.1802. - Puoliso 1) Turussa (suomal. seurak.) 2.10.1737 pellavankutoja Martti Tolpo, s. 1714, k. Pohjalla 1752; 2) Pohjalla (luultavasti 31.3.) 1754 pellavankutoja Fredrik Harkman, joka kuoli viimeistään 1779. Marketan 1. aviosta polveutuu Länsi-Uudenmaan Tolpo-suku; 2. avioliitosta ei liene ollut ainakaan aikuisiksi eläneitä lapsia.

Abraham, s. 15.12.1716, oli ainakin vuodesta 1737 Pohjan lukkarina, käytti nimeä Caireen. K. Pohjalla 8.4.1750. - Puoliso Maria Abbor, k. Pohjalla 29.9.1751, isä Pohjan lukkari Paul Jönsinpoika Abbor.

Niilo, s. 22.3.1720. Mainitaan rakuunana Vihdin Vanhalan Ylöstalossa, käytti nimeä Karén. Asui lopuksi veljensä Jaakon luona Oravalan Ylöstalossa, k. siellä 19.2.1792. Lienee ollut naimaton.

Gabriel, s. 8.2.1723, muutti Pohjan Bollstadiin ja sieltä Cairén-nimisenä »Karjalohjalle tai Vihtiin» 1741. Asui 1748 - 1753 veljensä Jaakon luona Vihdin Oravalassa ja muutti 1753 Kiskoon vaimonsa kotitalon Toijan Skepparsin ratsutilan isännäksi. Haud. Kiskossa 16.6.1765. - Puoliso Kiskossa 6.1.1753 Anna Juhanantytär tämän 1. aviossa, s. Kiskossa 24.12.1736, vht Kiskon Toijan Skepparsin ratsutilallinen Juhana Matinpoika ja Maria Niilontytär. Annan 2. puoliso (vih. Kiskossa 21.10.1766) oli pitäjänseppä, sittemmin Uskelan Träskvikin talollinen Kustaa Abrahaminpoika Bergman. Gabrielin perilliset myivät Skepparsin Toijan Mommolan kartanon omistajalle, maaherra Olof Wibeliukselle. Gabrielin jälkeläiset ovat asuneet Karén-nimisinä Nummella ja Pusulassa.


¹ Olen kiitollinen V. J. Puustis-vainajalta ja amanuenssi Jarl Pousarilta saamistani lukuisista tässä selvityksessä esitetyistä tiedoista.


Referat

Karén: ett tillägg till Elias Lönnrots anor. Elias Lönnrots farmors föräldrar linvävaren Mårten Tolpo (f. 1714) och Margareta Johansdotter (f. 1714) gifte sig i Åbo 1737. Margaretas hittills okända föräldrar var rusthållaren på Pipola i Karislojo Johan Henriksson (död 1739) och Brita Bertilsdotter (c. 1682-1741), som härstammade från Hakala i Lohjantaipale by där. Efter Mårten Tolpos död 1752 gifte Margareta 1754 om sig med linvävaren Fredrik Harkman. Hon bodde slutligen som änka hos sina söner i första giftet och avled 1802. Hon kallas efter Tolpos död Cairenius, Cairén och Carén. Samma namn antogs av hennes bröder, av vilka tre blev rusthållare. Deras efterkommande har burit namnen Karén och, inom en gren, Karell. Johan Henrikssons härstamning är inte känd. Efter hans död övertogs Pipola av hans måg Erik Andersson (1701-1769), gift med Margaretas syster Lisa Johansdotter (1709-1776).


Genos 46(1975), s. 20-23

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1975 hakemisto | Vuosikertahakemisto