GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Noter | Selostus | Artikelns slut | Rättelser och tillägg ]

Släkten Allardt från Lappträsk

Lagermästaren Jarl Pousar, Vichtis

Bland Finlands vallonnamn intar namnet Allardt en särställning genom att dess bärare under 1700-talet inte påträffas vid bruken - vilket vore det normala - utan som soldater. Därtill kommer att dessa soldater förekommer i ett så stort antal att man inte enbart på grund av namnet vågar antaga vallonhärkomst. Soldater med namnet Allart, Alart, Alert m.fl. finns bl.a. i enspråkigt finska trakter såsom Kumo, Vånå, Loppis och Vesilax.

Nedan utredda släkt är enligt muntlig tradition inom släkten av vallonursprung. Medlemmarna av släkten har varit mycket mörkhåriga och brunögda. Stamfadern kommer från Sverige, där en vittutgrenad vallonsläkt med samma namn fortlever. [1]

Släktens öden har kortfattat skildrats av Karin Allardt Ekelund i hennes företal till nyutgåvan av Anders Allardts Byberättelser 1944. I sammanhanget omnämns en nattvardsbok med egenhändiga anteckningar av stamfadern Johan Allardt. De är av följande lydelse:

24 oktober 1794:

Skref jag min Tiära Hustrus samt mitt namn i denna Bok. Dett giorde jag Till Tidsfördrif j min ängslighet för tiden var mig nog Långsam. Lapptresk soken och Lindkoski by.

Sofia Jakobsdotter
hans elskade maka
Johan Allardt
Corporal vid Hennes Kungl. Maijst.
Enkedrottningens lifregemente,
öfverstelöjtnanten och riddaren
Nordenstams Compagnie.
Helsingfors, å Sveaborg Belegen.

Den 24 Januari 1800 war min Tiära Hustru till Lovisa stad med corporalen vid Kongl. Cavallerie Corps Hindrik Söderholm och kom ganska wel öfverens med honom hvilkett torde ångra henne.


Tab. 1.

I. Johan Allardt, f. i Södermanland 1766. [2] Inträdde i militärtjänst 1785, var soldat och vicekorpral vid Änkedrottningens livregemente. Drunknade i december 1804, och begrovs i Helsingfors (regementsförs.) 12.1.1805. - Gift i Helsingfors (regementsförs.) 5.3.1790 med Sofia Jakobsdotter, f. i Lappträsk 13.5.1762, död där 15.5.1825 i »elephantia», dotter till bonden på Lindkoski Silvastas Jakob Gustavsson och Maria Eriksdotter.

II. Barn:

Anders, f. 26.5.1795, dräng, död 1825. Tab. 2.


Tab. 2.

II. Anders Allardt (son till Johan, tab. 1), f. i Lappträsk 26.5.1795. Dräng hos handlanden Vilhelm Sucksdorff i Lovisa. Därpå sjöman. Slutligen dräng på Hindersby Skeggas i Lappträsk. Död där 8.9.1825, »ihjälfallen». - Gift i Lovisa 30.11.1817 med pigan hos snickaren Adolf Gulin, Margareta Elisabet Jakobsdotter i hennes första gifte, f. i Lappträsk 11.4.1793, död där 5.7.1868, dotter till rusthållaren på Lindkoski Markusas Jakob Samuelsson och Maria Broman samt omgift i Lappträsk 31.12.1833 med spannmålstorparen Henrik Karlsson, f. i Lappträsk 6.4.1809, död där 28.7.1868.

III. Barn:

Maria Sofia, f. i Lovisa 21.11.1819, död i Lappträsk 9.2.1895. - Gift i Lappträsk 19.12.1852 med spannmålstorparen Gustaf Adolf Nyman, f. i Lappträsk 13.2.1828, död där 16.7.1868. - Maria Sofia Allardt hade en uä. son Karl Henrik, f. i Lappträsk 22.12.1846. Denne använde namnformen Alard. Han gifte sig i Lappträsk 26.12.1871 med Amanda Sofia Grönstrand, f. i Lovisa 27.10.1847, dotter till stadstjänaren Henrik Grönstrand och Albertina Sofia Mickelsdotter. De hade sonen Oskar Henrik, f. i Lappträsk 15.1.1872. - Familjen tog flyttningsbetyg till Lovisa 11.11.1872 men kan inte återfinnas i kyrkböckerna där.

Henrik, f. 24.12.1822, dräng, död 1872. Tab. 3.


Tab. 3.

III. Henrik Allardt (son till Anders, tab. 2), f. i Lappträsk 24.12.1822. Dräng och sadelmakare på Pockar Jontas där. Död i Lappträsk 21.9.1872 i njurlidande. - Gift i Lappträsk 4.11.1852 med Elisabet Mattsdotter Lill-Kolfus, f. i Lappträsk 30.8.1823, död där 1.3.1898, dotter till rusthållaren på Hindersby Lill-Kolfus Matts Eriksson och Katarina Larsdotter.

IV. Barn (f. i Lappträsk):

Anders, f. 26.4.1855, rektor, död 1942. Tab. 4.

Karl Henrik, f. 25.8.1857. Hovslagarlärling i Helsingfors. Enligt Helsingfors kommunionbok död i St Petersburg 5.2.1883. [3]

Johan, f. 8.7.1859, skomakare, död 1914. Tab. 7.

Viktor, f. 19.3.1862, folkskolföreståndare, död 1922. Tab. 8.

Adolf, f. 31.1.1865. Bokhandlare och bokförläggare i Björneborg, utgav bl.a. brodern Anders Byberättelser 1885 och En framtidsman 1888. Från 1893 bosatt i Helsingfors. Död där 25.2.1908. Ogift.


Tab. 4.

IV. Anders Allardt (son till Henrik, tab. 3), f. i Lappträsk 26.4.1855. Student (nyl.) från Borgå gymnasium 20.5.1876. Fil.kand. 9.12.1881. Fil.lic. 25.1.1899. Lärare vid Fredrikshamns fruntimmersskola 1877-1878 och 1882-1884 samt vid kadettkåren 1883-1884. Kollega i historia, geografi och svenska vid Borgå lyceum 1885-1915, rektor 1910-1915. Lärare i historia, tidvis även i svenska och finska vid Borgå fruntimmersskola 1884-1898, skolföreståndare 1901-1912. Ordförande i folkskoldirektionen i Borgå 1888-1892, folkskolinspektör där 1892-1903, ordförande i styrelsen för folkhögskolan i Borgå 1901-1909. Stadsfullmäktig i Borgå 1886-1910. Publ. bl.a. de skönlitterära verken Byberättelser I-V (1885-1908), En framtidsman (1888), En lifsuppgift (1915), Djurhistorier (1921), Ottesfolket (1940) samt de historiska verken Borgå läns sociala och ekonomiska förhållanden 1559-1571 (avh., 1898), Lappträsk socken (1920), Strömfors socken (1923), Borgå sockens historia I-III (1925-1930), Liljendals sockens historia (1935). Död i Helsingfors 9.1.1942. [4] - Gift i Borgå 21.10.1886 med Johanna Elisabet Strömborg, f. i Borgå 5.6.1862, död i Helsingfors 12.6.1948, dottern till rektorn för Borgå gymnasium, sedan Borgå lyceum, professor Johan Elias Strömborg och Selma Julia Elisabet Duncker.

V. Barn (f. i Borgå):

Alfhild, f. 5.8.1887. Genomgått Privata svenska fruntimmersskolan i Borgå 1904. Lärarinneexamen vid Svenska fortbildningsläroverket i Helsingfors. Genomgått dr J. Arvedsons gymnastikinstitut i Stockholm. Sjukgymnast. Bosatt i Helsingfors.

Arvid, f. 22.11.1890, notarie, död 1940. Tab. 5.

Anna Lisa, f. 28.11.1892. Genomgått Privata svenska fruntimmersskolan i Borgå 1909. Gymnastikdirektörsexamen vid dr J. Arvedsons gymnastikinstitut i Stockholm. Död i Helsingfors 29.10.1973. - Gift i Helsingfors 5.5.1920 med lektorn i tyska språket vid Helsingfors universitet, fil.dr Hermann Heinrich Schlücking, f. i Winz (Westfalen) 13.8.1891, försvann 30.8.1947 (Borgå och Borgnäs häradsrätt har fastställt 6.11.1948 som dödsdatum).

Karin, f. 4.9.1895. Student från Svenska fortbildningsläroverket i Helsingfors 1914. Språkgranskare vid Holger Schildts förlag 1918-1928. Dimitterad från Ekenäs seminarium 1923. Fil.kand. vid Helsingfors universitet 1928. Lärarinna i svenska och historia vid Tölö svenska samskola 1930-1942, föreståndarinna där 1933-1937. Fil.lic. 1942, fil.dr 1943. Lärare i svenska och historia samt rektor vid Privata svenska flickskolan (Laguska skolan) 1942, avgick med pension 1960. Sekreterare i Finlands svenska läroverksförening 1937-1943, intendent för Runebergs hem och Walter Runebergs skulptursamling i Borgå 1952-1965. Korresponderande ledamot av Svenska litteratursällskapet i Finland 1954, erhöll detta sällskaps Tollanderska pris 1972. Publ. bl.a. Fredrika Runeberg (akad. avh. 1942), Ludvig Michael Runeberg (1950), I Spanien (text till teckningar av Ragnar Ekelund, 1962), utgivit supplementband till J. E. Strömborgs Biografiska anteckningar om J. L. Runeberg (1927), kommenterad upplaga av hela detta arbete (1928-1931), urval av Fredrika Runebergs Teckningar och drömmar (1943), urval av A. Allardts Byberättelser (1944), Fredrika Runebergs Anteckningar om Runeberg och Min pennas saga (1946), Kerstin Söderholms Endast med mig själv (1947-1948), antologierna Folkliv i finlandssvensk diktning (1951) och Från Tavaststjerna till Dagerman (1958), J. J. Wecksells Dikter i urval (1960) och hans Samlade dikter (1962), urval av F. M. Franzéns Skaldestycken (1964). F. M. Franzéns åbodiktning i urval (1969) och Fredrika Runebergs Brev till sonen Walter 1861-1879 (1971). - Gift i Helsingfors 16.8.1937 med konstnären och författaren Karl Selim Ragnar Ekelund i hans andra gifte, f. i Kangasniemi 18.12.1892, död i Helsingfors 8.6.1960.


Tab. 5.

V. Arvid Allardt (son till Anders, tab. 4), f. i Borgå 22.11.1890. Student från Borgå lyceum 22.5.1909. Jur.utr.kand. 18.12.1918, vicehäradshövding 31.5.1921. Protokollist och extra föredragande i Högsta domstolen 1921-1926, notarie vid Finlands statskontor 1.10.1921, därjämte brottmålsnotarie vid Helsingfors rådstuvurätt 24.8.1927, vikarierande justitierådman. [5] Död i Helsingfors 24.9.1940. - Gift i Helsingfors 8.11.1924 med folkskollärarinnan Marita Ingeborg Heikel, f. i Helsingfors 29.4.1899, dotter till professorn i grekisk litteratur vid Helsingfors universitet Ivar August Heikel och Hildur Ingeborg Landén. Deltagit i redigeringen av Boken om Helsingfors (1927).

VI: Son:

Erik Anders, f. 9.8.1925, professor. Tab. 6.


Tab. 6.

VI. Erik Anders Allardt (son till Arvid, tab. 5), f. i Helsingfors 9.8.1925. Student från Nya svenska läroverket 21.6.1943. Pol.kand. vid Helsingfors universitet 3.12.1947. Assistent vid Helsingfors stads ungdomsförmedling och yrkesvägledning 1948. Assistent i sociologi vid Helsingfors universitet 1948-1955. Pol.lic. 23.12.1952, promoverad pol.dr 31.5.1956. Chef för forskningsinstitutet vid Yhteiskunnallinen korkeakoulu 1955-1957, t.f. professor i sociologi vid denna högskola 1955 och vid Helsingfors universitet 1955-1958. Docent i sociologi där 1956, utnämnd till professor i sociologi där 1958. Dekanus för statsvetenskapliga fakulteten 1969-1970, innehavare av en forskarprofessur vid Finlands akademi från 1970. Studieresor till U.S.A. 1953-1954 (forskningsassistent vid Bureau of Applied Social Research, Columbia University, New York 1954), till England 1961 och till Polen 1964, forskningsresa till Nya Guinea 1962. Visiting professor vid University of California (Berkeley) 1962-1963, vid University of Illinois (Urbana) 1966-1967 och vid University of Wisconsin (Madison) 1970. Ledamot av Finska vetenskapssocieteten 1961, av Suomalainen tiedeakatemia 1971. Preses för the Westermarck Society 1961-1966, ordförande för Statsvetenskapliga föreningen i Finland 1971-1974. Huvudredaktör för Acta Sociologica 1968-1971, för Scandinavian Political Studies från 1974. Publ. bl.a. Miljöbetingade differenser i skilsmässofrekvensen (akad. avh, 1952), Social struktur och politisk aktivitet (1956), Drinking Norms and Drinking Habits (1957, tills. med Pentti Jartti m.fl.), Nuorison harrastukset ja yhteisön rakenne (1958, tills. med Yrjö Littunen), Sosiologia (1958, tills. med Yrjö Littunen, flera upplagor, på svenska Sosiologi 1961, flera upplagor), Cleavages, Ideologies and Party Systems (1964), Yhteiskunnan rakenne ja sosiaalinen paine (1964, på svenska Samhällsstruktur och sociala spänningar 1965), Mass Politics (1970, tills. med Stein Rokkan), Förankringar (samling av omredigerade tidigare uppsatser, 1970). - Gift i Helsingfors 7.9.1947 med Sagi Elvira Nylander, f. i Helsingfors 19.6.1925, fosterdotter till postföreståndarinnan Olga Irene Grönberg.

VII. Barn (födda i Helsingfors):

Jörn Arvid, f.21.4.1948. Student från Nya svenska läroverket 31.5.1966. Naturvet.kand. vid Helsingfors universitet 5.10.1971. Forskningsassistent vid post- och telegrafstyrelsens företagsekonomiska forskningsinstitut från 1971.

Monica Elisabet, f. 30.11.1955, Student från Nya svenska samskolan 31.5.1974.

Barbro Johanna, f. 16.5.1957.


Tab. 7.

IV. Johan Allardt (son till Henrik, tab. 3), f. i Lappträsk 8.7.1859. Skomakare i Tammerfors, Helsingfors, Kotka, Kymmene och från 1891 åter i Tammerfors. Död där 17.1.1914. - Gift i Tammerfors 22.4.1883 med Emma Vilhelmina Johansdotter Tuomisto, f. i Ylöjärvi 22.9.1862, död i Tammerfors 29.7.1904, dotter till torparen Johan Henriksson Tuomisto och Adolfina Karolina Johansdotter.

V. Barn:

Johan Alfred, f. a.n. i Tammerfors 16.4.1883. Skräddare i Lindkoski by i Lappträsk, död där 16.10.1924. - Gift i Lappträsk 20.10.1907 med Amanda Sofia Johansdotter Hannusas, f. i Lappträsk 25.10.1872, död 8.4.1937. Barnlösa.

Anton Alarik, f. i Kotka 31.12.1887, död i Tammerfors 26.10.1918.

Arthur Arvid, f. i Tammerfors 18.7.1896, död där 27.1.1897.


Tab. 8.

IV. Viktor Allardt (son till Henrik, tab. 3), f. i Lappträsk 19.3.1862. Dimitterad från Nykarleby seminarium 1884. Folkskollärare i Helsingfors, föreståndare för Snellmansgatans folkskola 1909-1922. Aktivt verksam inom Arbetets vänner, Brage, Lappträsk hembygdsförening m.fl. ideella föreningar. Körledare. Död i Helsingfors 24.11.1922. [6] - Gift i Helsingfors 29.7.1900 med folkskollärarinnan Agda Mathilda Ström, f. i Pedersöre 17.3.1866, död i Helsingfors 6.6.1923, dotter till trädgårdsmästaren Alexander Ström och Maria Mathilda Karlsson.

V. Barn (f. i Helsingfors):

Helfrid, f. 2.1.1901. Dimitterad från Nykarleby seminarium 1923. Lärarinna vid folkskolan i Helsinge kyrkby 1923-1924, vid Dickursby svenska folkskola 1924-1927 och 1950-1963, föreståndarinna där 1959-1963. Timlärare vid Helsinge svenska samskola 1963-1966. Död i Vanda 6.12.1974. - Gift i Helsinge 25.9.1925 med agronomen, fil.mag. Johan Armid Berg, f. i Nurmijärvi 29.1.1895.

Maj-Lis, f. 10.11.1904. Dimitterad från Ekenäs seminarium 1927. Folkskollärarinna i Helsingfors. Död där 7.1.1939. Ogift.


Noter

[1]   Erik Appelgren, Vallonernas namn, Stockholm 1968, s. 55.

[2]   Johan Allardts nattvardsbok, nu i prof. Erik Allardts ägo. I mönsterrullorna för Hamiltons regemente (RA 598 a) finns uppgiften »f. i Sverige».

[3]   Enligt släktanteckningar insjuknade Karl Henrik Allardt i Reval i någon epidemi och dog där.

[4]   Folke Landgrén, Nyländska avdelningens matrikel 1869-1900, Helsingfors 1932, s. 93-94.

[5]   J. E. Wilskman, Lakimiesmatrikkeli. Juristmatrikel, Borgå 1939, s. 20.

[6]   Utförligare uppgifter om Viktor Allardts livsgärning står att hämta i G. G. Rosenqvist, Viktor Allardt. Från Lappträskbygden, Helsingfors 1929, s. 1-8.


Selostus

Lapinjärveläinen Allardt-suku. Suvun kantaisä, Leskikuningattaren henkirykmentin varakorpraali Johan Allardt (1766-1805) oli syntynyt Södermanlannissa. Hänen poikansa Anders Allardt (1795-1825) tuli rengiksi äitinsä kotipitäjään, Lapinjärvelle. Tämän pojanpoikia olivat kirjailijana tunnettu Porvoon lyseon rehtori Anders Allardt (1855-1942), Helsingissä kansakoulunopettajana toiminut Viktor Allardt (1862-1922) sekä porilainen kirjakauppias ja -kustantaja Adolf Allardt (1865-1908).


Genos 46(1975), s. 39-45

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början | Noter | Rättelser och tillägg ]

Systematisk förteckning | 1975 års register | Årgångsregister