GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Pieniä löytöjä - Små fynd

Rosenbom

Anita Tuurala

Genoksessa n:o 2 v. 1973 on kirjoittamassani Rosenbom-suvun selvityksessä taulussa n:o 1 Samuel Rosenbomin ja Brita Krabben tyttären Marian kohtalo tuntematon. Jälkeenpäin olen löytänyt häntä koskevat tiedot Lapväärtin kirkonkirjoista, joten Maria-tytärtä koskeva kohta taulussa 1 on seuraavanlainen:

1. Maria, s. Ruovedellä 20.7.1730, haud. Lapväärtissä 23.12.1798. Ruoveden rippikirjassa mainitaan hänen v. 1748 olevan Pohjanmaalla. Esiintyy v. 1756 kummina Lapväärtissä (SSV XII, 1928, s. 371). - Puoliso Lapväärtissä 22.2.1757 nimismies Petter Bergentin, s. 1.9.1726 (Lapväärtin rpk:n mukaan), haud. Lapväärtissä 20.3.1791. (Lapväärtin rippikirjat UK 163, sekä synt., vih. ja kuoll. luettelot).


Genos 46(1975), s. 78

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1975 hakemisto | Vuosikertahakemisto