GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Källor och kommentarer | Selostus | Artikelns slut | I. Den adlade släkten Blylod ]

Släkterna Blylod i Finland

II. Borgå-släkten Blylod

Med.lic. Henrik Borgström, Helsingfors

Tab. 1.

I. Per Eriksson. Borgare i Borgå 1635-52, där han uppräknas bland husägarna från 1635. Han försvinner ur mantalslängderna 1653, och då uppträder på motsvarande ställe nedannämnde Christer Persson med hustru. Han kan vara identisk med den 1634 i »Herr Axels gård» bosatte båtsmannen Per Eriksson, vars hustru var Karin Bertilsdotter.

II. Trolig son:

Christer Persson Blylod, formansålderman. Tab. 2.


Tab. 2.

II. Christer Persson Blylod (synbarligen son till Per Eriksson, tab. 1). Borgare i Borgå åtminstone från 1653. Var ålderman för formännen 1662 och ännu 1693. Förordnades 4.1.1669 till gästgivare. Utsågs flere gånger till värderingsman. Kallas första gången Blylod 1662. - Ägde tomt i Borgå, som 1696 var belägen vid Kyrkogatan i 3:dje roten och beskrivs som en sank tomt om 1400 kvadratalnar. [1] 1.12.1684 ville hans granne förhindra honom och hans son Nils att uppföra ett staket. Borgmästare och råd ålade honom att riva det påbörjade staketet och uppföra det ånyo från sin stug- till sin bodknut. Dessutom skulle han riva sitt svinhus, som han delvis byggt på grannens tomt. - Gift före 1653 med Elin Nilsdotter, levde 1680, dotter till borgaren i Borgå Nils Markusson och Elisabeth Fredriksdotter Hutter. [2]

III. Barn  [3] (åldersföljden okänd):

Nils Blylod, skräddarålderman, död 1740. Tab. 3.

Elisabeth Blylod, levde änka 1724. Gift (åtminstone före 1694) med borgaren Hans Björn [4], levde 1713, kallas salig 1724, död troligen under flykten. Han sålde 1713 under flykten i Tavastland en åker till handelsman Mats Nilkan.

(?) Fredrik Blylod. Nyborgare i Borgå 1691 med namnet Fredrik Lodh, 1693 Fredrik Loodh. Köpte under namnet Blylod 1693 en åker i Borgå och råkade därigenom i tvist med mäster Johan Fabritius. [5] Hade av kyrkan lånat pengar mot pant av två silverbägare och 9 skedar vägande tillsammans 43 1/2 lod. Var död 1696. [1] - Gift före 1691 med Anna, som 1696 levde änka och bebodde en av prästgården hävdad tomt vid Vävaregatan om 952 kvadratalnar. [1] År 1705 säges, att hon icke befinner sig i Borgå samt att hon alltid varit fattig och ej efterlämnat någon egendom. [6]


Tab. 3

III. Nils Blylod (son till Christer Blylod, tab. 2). Borgare i Borgå synbarligen redan 1680. Skräddare och ålderman åtminstone 1705-22. Var bosatt i Borgå också under Stora ofreden. Betalade lilla tullen 1717-20. [7] Ägde fastigheter i Borgå, men taxerades under 1720-30-talen ej för tomt, blott för åker, mulbete och fiske. - Levde 27.10.1738 »hundra år gammal». [8] Död före 8.10.1740, bouppteckning 16.7.1741. [9] - Gift före 1680 med Elin, som nämns i mtl 1680-1711.

IV. Barn[9]

Gustav Blylod, f. c. 1680, skräddare, död 1743. Tab. 4.

Fredrik Blylod, f. c. 1685, svarvare, död 1764. Tab. 10.

Maria Blylod, f. c. 1694, död i Borgå 28.3.1767 (73 år). - Gift före 1722 med formannen, sedermera formansåldermannen i Borgå Johan Petman, begr. i Borgå 19.2.1747 (60 år).


Tab. 4

IV. Gustav Blylod (son till Nils Blylod tab. 3), f. c. 1680. [10] Skräddare i Viborg, ålderman. Begr. i Viborg 4.4.1743 (67 år). - Gift 1:o med Katarina Hedenberg, f. c. 1688, begr. i Viborg 21.8.1729 (40 år), troligen dotter till skräddaråldermannen där Lorens Hedenberg; 2:o i Viborg 11.6.1730 med Valborg Nilsdotter Sormanen, begr. i Viborg 18.6.1742 som »skrädd. mäst. Gustaf Blylods hust. sal. Vallborg Rongas.»

V. Barn (döpta i Viborg):

dotter, begr. i Viborg 19.11.1710.

Fredrik, döpt 26.4.1712, skräddare, död 1741. Tab. 5.

Gustav, döpt 12.9.1714, sergeant, död 1790. Tab. 6.

Lorens, döpt 18.2.1717, klockare, död 1764. Tab. 9.

Katarina, döpt 28.8.1719, begr. i Viborg 4.10. s.å.

Elisabeth, döpt 22.1.1721. Nämns ej i familjen 1726, troligen död som barn.

Nils, döpt 20.7.1722, begr. i Viborg 9.8. s.å.

Johan, döpt 11.4.1724, begr. i Viborg i juni s.å.

Maria, döpt 3.6.1729, begr. i Viborg 13.6. s.å.


Tab. 5

V. Fredrik Blylod (son till Gustav tab. 4), döpt i Viborg 26.4.1712. Skräddare i Viborg. Kallas i handlingarna mången gång mäster Blylod junior. - Död i Viborg, begr. där 1.10.1741 (31 1/2 år). - Gift i Viborg 31.8.1738 med änkan Maria Kahl, synbarligen dotter till köpmannen i Viborg Johan Kahl och Katarina Hansdotter. [11]

VI. Barn:

Gustav, döpt i Viborg 24.1.1740, död där 1743 (3 1/4 år). [12]


Tab. 6

V. Gustav Blylod (son till Gustav tab. 4), döpt i Viborg 12.9.1714. Rustmästare vid Kymmenegårds läns infanteribataljon 1.9.1741, furir där 20.10. s.å., förare där 24.6.1749 (- 20.7.1781?). Sergeants grad 4.4.1754. [13] Död på förarbostället Kimoböle Eskola i Lappträsk 14.10.1790 (69 år). - Gift i Elimä 6.3.1750 med Ulrika (von) Bilang, f. 3.1.1726, död i Lappträsk 10.2.1794 (74 år), dotter till kaptenen Jakob (von) Bilang och Ursula Dorothea von Knorring. [14]

VI. Barn (födda i Lappträsk):

Ulrika Dorothea, f. 21.1.1751, död i Puumala 20.7.1828 (75 år). - Gift med tidigare sockenskomakaren, från 1.5.1775 tullbesökaren i Lill-Abborfors och slutligen 1777 tulluppsyningsmannen vid Matula fors i Puumala under St. Michels gränstullkammare [15] Jonas Bergman, f. i Strömfors Svenskby 29.10.1750, död i Puumala 3.4.1831 (81 år).

Elisabeth Katarina, f. 5.9.1753, död i Jockas 24.1.1802. - Gift 1:o (före 1781) med korpralen, sedermera rustmästaren Adam Fredrik Norring[16] f. i Rantasalmi 11.9.1752, död före 1790. - Gift 2:o troligen i Puumala före 1790 med sergeanten vid Savolax jägarregemente Anders Lindeberg  [17] i hans första gifte, f. i St. Michel 16.10.1759, död i Jockas 23.8.1827 (gift 2:o 1802 med Lovisa Johanna Remner).

Anna Kristina, f. 10.1.1757, död i Ingå 2.9.1828. - Gift före 1781 med faderns efterträdare som förare, sedermera premiärlöjtnanten vid Nylands infanteriregementes jägarbataljon Gustav Henrik Jack, f. i Puumala 27.8.1759, död i Ingå 4.10.1812. [18]

Gustav Fredrik, f. 15.10.1759, sergeant, död 1826. Tab. 7.

Lars, död i Lappträsk 24.5.1762 (2 dagar gammal).

Elsa Beata, f. 30.7.1763, död i Pyttis 12.4.1838. - Gift med urmakaren ekonomiedirektören Henrik Cremer, f. 1754, död på sin egendom Krämers i Pyttis 3.4.1814 (53 år). [19]


Tab. 7

VI. Gustav Fredrik Blylod (son till Gustav tab. 6), f. i Lappträsk 15.10.1759. Furir vid Kymmenegårds läns infanteribataljon 6.7.1790, transporterades som furir till Nylands infanteriregementes jägarbataljon 22.3.1791, avsked 29.2.1796. [13] Gränsridare i Lovisa, [20] kallas gränsuppsyningsman 1803. Bodde under 1790-talet i Itis, Jaala. - Död i Sibbo 17.8.1826. - Gift i Itis, Jaala 25.3.1789 med Anna Margareta Brummer, f. c. 1770, död i Heinola 3.12.1829, dotter till sergeanten vid Tavastehus läns infanteriregemente Aron Johan Brummer och Katarina Löving. [21] Hon flyttade 1828 till Heinola.

VII. Barn (födda i Itis):

Gustav Johan, f. 6.8.1790, kapellan, död 1864. Tab. 8.

Ulrika Gustava, f. 11.2.1796, död i Kuopio 30.3.1874. - Gift i Sibbo 28.12.1826 [22] med landsfiskalen, slutligen i Jockas och Rantasalmi härad Carl Johan Böök, f. i Itis 4.8.1797, död i Nyslott 31.5.1849.

Anna Lisa, f. 5.5.1798.

Anna Lovisa, f. 1802, död i Nyslott 17.4.1867. Hon flyttade 1828 till Heinola med sin mor samt 1844 till St Mickel och 1857 till Nyslott. Ogift.

Magnus Fredrik, f. tvilling i februari 1803, död i Itis 17.3. s.å. (1 månad gammal).

Charlotta, f. tvilling i februari 1803, död i Itis 19.3. s.å.


Tab. 8

VII. Gustav Johan Blylod (son till Gustav Fredrik tab. 7), f. i Itis 6.8.1790. Inskriven i Borgå gymnasium 1.12.1807, student (Vib.) i Åbo 19.10.1813. Prästvigd i Borgå 16.11.1814 till adjunkt i Hollola. Adjunkt i Elimä 31.8.1816. Kapellan i Sibbo 17.7.1822, vicepastor 20.5.1826. Kapellan i Elimä 15.3.1826, tillträdde 1.5.1828. Kapellan i Asikkala 8.6.1836, tillträdde 1.7.1836. Led. St.O. 3. Död 10.1.1864. [23] - Gift i Heinola 14.10.1823 med Anna Helena Katarina Argillander, f. i Heinola 16.11.1789, död där 12.3.1869, dotter till regementsskrivaren vid Nylands dragonregemente Axel Johan Argillander och Anna Katarina Aschan.

VIII. Barn:

Ivar Gustav, f. i Sibbo 6.5.1827. Inskriven i Borgå gymnasium 5.4.1841. Student (Sav. Kar.) i Helsingfors 17.2.1848. Avreste 6.5.1849 med avsikt att emigrera till Amerika, men torde ha dött utan tjänst i Stockholm. [23]

Anna Olga, f. i Elimä 22.10.1831, död i Estland 2.7.1905. - Vigd enl. luthersk ritual 1.5.1856 och följande dag enl. grekisk-ortodox med kaptenen vid ärkehertig Franz Karls grenadörregemente, sedermera översten Peter Gettun. - Flyttade till Moskva 5.6.1856. [23]


Tab. 9

V. Lorens Blylod (son till Gustav tab. 4). Döpt i Viborg 18.2.1717. Var fadder vid brorsonen Gustavs dop i Viborg 1740. Befann sig sommaren 1744 som köpmansgesäll i Preussen då brodern Gustav på hans och egna vägnar gjorde anspråk på arv efter farfadern. [9] Kallas 1746 och 1747 skräddare. Var åtminstone från 1750 klockare och kantor i Katarina svenska församling i St Petersburg. - Död i St Petersburg (Katarina) 14.6.1764 (47 år). - Gift 1:o i St Petersburg 19.5.1746 med Kristina Margareta Starck, »bördig från Stockholm», död i St Petersburg 4.1.1759 (32 år); 2:o i St Petersburg 3.6.1759 med Hedvig Eleonora Hurskan, död i St Petersburg 20.6.1783 (50 år).

VI. Barn (födda i St Petersburg, Katarina):

Johan Gustav, f. 4.5.1747, död i St Petersburg 2.11.1751.

Anna Margareta, f. 29.4.1750, död i St Petersburg 17.11.1751.

Ulrika Lovisa, f. 22.2.1752, död i St Petersburg 10.4.1756.

Jacob, f. 25.7.1754, död i St Petersburg 7.4.1756.

Charlotta, f. 29.4.1756, död i St Petersburg 8.3.1784. - Gift i St Petersburg 9.10.1782 med silverarbetaren Jonas Sultov i hans första gifte, f. i Helsingfors 15.9.1750, [24] död i St Petersburg 27.11.1816, (gift 2:o i St Petersburg 22.8.1784 med Brigitta Hurskalin i hennes andra gifte f. i Kexholm 16.2.1752, d. i Petersburg 1.3.1821).

Dorothea Elisabeth, f. 18.11.1757.

Fredrika Amalia, f. 7.1.1762, död i St Petersburg 25.10.1779.


Tab. 10

III. Fredrik Blylod (son till Nils, tab. 3), f. c. 1685. Kallas soldat 1711 och var då mantalsskriven i sin faders hushåll. Borgare i Borgå, buraed 21.10.1711. Svarvare i Borgå, hade gesäll 1728, senare endast lärpojkar. Ägde vid sin död en gårdstomt vid Kyrkogatan som tidigare hade ägts av fadern och synbarligen också av farfadern. Efter branden 1708 byggdes på tomten 2 stugor och 1725 en lada och ett fähus. [25] Ägde åkrar i Borgå. - Död i Borgå 23.9.1764 (94 år!). - Gift 1:o (före 1722) med Gertrud Henriksdotter, död före 1733 (?), dotter till rusthållaren på Kullå Nyby i Borgå sn Henrik Eriksson, [26] 2:o (lysning i Borgå 10.7.1736) med Helena, f. c. 1703, död i Borgå 23.4.1743 (barnlös); 3:o med Anna Andersdotter (Westberg?); 4:o i Borgå 18.11.1748 med Maria Matsdotter i hennes andra gifte, f. 1703, död i Borgå 10.2.1774 (barnlös i detta gifte), änka efter snickaren Clas Ersson Balck, död i Borgå 1.1.1745.

IV. Barn:

1. Johan, kallas 1730 »gossen Blylod» och hade då varit tre gånger till nattvarden. Uppsyningsman vid Nylotts gränstullkammare 1739. [20] Var 1765 gårdsinspektor i Libelits och kallas vid sin död drängfogde på Kuikansalmi gård i Libelits. Död i Libelits 14.11.1769 (60 år!).

1. Maria, f. c. 1717, död i Borgå 20.8.1776 (59 år). - Gift 1:o (lysning i Borgå 10.12.1737) med styrmannen och borgaren i Borgå Carl Pernberg, död där 3.2.1757 (52 år); 2:o i Borgå 23.11.1758 med borgaren och gästgivaren där Henrik Byman i hans första gifte, död i Borgå 30.1.1778 (gift 2:o i december 1777 med Margareta Hipping i hennes andra gifte). [27]

3. Mårten, nämns i kommunionboken 1749-69, men dog troligen barnlös före 1765, då han ej upptages i bouppteckningen efter fadern.

3. Helena, död i Borgå 22.1.1799 som kyrkfattig. - Gift i Borgå 28.10.1762 med buldanvävaren Abraham Månberg i hans andra gifte, död i Borgå 10.4.1765 (gift 1:o i Borgå 30.8.1759 med Maria Eskilsdotter, död i Borgå 7.8.1760).

3. Katarina, hushållerska, död i Borgå 9.8.1790. Födde u.ä. 1.2.1768 en dotter Maria Greta, vars fader uppgavs vara vicenotarien Stenman.

* * *

För följande personer med namnet Blylod har samband inte kunnat påvisas med vare sig den adliga ätten eller Borgå-släkten.

Christoffer Blylod, kapten, nämns i Gamlakarleby doplängd som far till sonen Magnus Jakob, döpt där 8.6.1660. [28] Det förefaller troligt att släktnamnet är oriktigt och uppgiften gäller kaptenen vid Österbottens infanteriregemente Christoffer Bülow (se Ramsay, Jully, Frälsesläkter, s. 60, och Petander, C-B. J., Österbotten 1969, Årsbok, s. 139).

Daniel Christoffersson Blyloo, kofferdibåtsman vid amiralitetet åtminstone 1675-79, i tjänst ännu 1683. Hans änka Brita Ersdotter levde 1691 med två barn och anhöll då om hans innestående lön. [29]

Jonas Jönsson Blylo, gardesbuss, död 1692, efterlämnade änkan Emerentia Persdotter. Enligt hans bouppteckning i Stockholm levde 1692 också hans föräldrar, som var »bondfolk i Östergötland». [30]

Ambrosius Blylod, nämns i Nylands och Tavastehus läns dragonregementes generalmönsterrulla 1735 bland »pensionärer och gratialister», närvarande vid mönstringen på Helsinge malm 8.9. s.å. Hans underhållsbrev var daterat 21.1.1727 och han var bosatt i Kalvola. [31]

Simon Blylod, f. c. 1719, spannmålstorpare, nämns i Borgå kommunionbok 1785-95 (men inte i föregående bok) som inhysing på Kullo Lillbengts där. - Gift med Anna Stina Ersdotter, f. c. 1749, död som änka på Lillbengts 7.3.1811.


Stockholmssläkten Blylod [30]

Olof Eriksson Blylod, murargesäll i Stockholm, död där 30.11.1729. - Gift med Anna Katarina Hesse, dotter till trädgårdsmästaren Zachris Hesse (död i juni 1725) och Anna Månsdotter Wijk (död 1724). Olofs »enda arvinge och syskonebarn» var nedan nämnde Erik Blylod.

Erik Blylod, f. i Västerås, kopparslagaremästare i Stockholm. Vann burskap där 14.2.1716. - Gift med Katarina Hansdotter Wijk, död i juli 1726, dotter till bryggaren i Stockholm Hans Nilsson Wijk och Anna Jönsdotter (död 16.1.1716).

Barn (1726):

Katarina, f. 1712 (14 år gammal 1726). Troligen identisk med Katarina Blylod, död i Stockholm (Adolf Fredriks församling) 17.5.1767 (49 år!). - Gift med bryggaren Johan Casling, f. i Upland och borgare i Stockholm 19.4.1748.

Erik, f. c. 1715 (11 år gammal 1726). Bryggare i Stockholm. Gift med Margareta Fäntz, död 5.4.1764. Hon efterlämnade två barn: Erik 10 år, och Maria Elisabeth 5 år.

? Agneta, gift 1762 med bryggaren i Stockholm Anders Törnqvist, död där (Johannes församling) 20.8.1779 (58 år).


Källor och kommentarer

Utom nedanstående källor har begagnats:

Kyrkoarkiven i Borgå, Heinola och Nyslott
RA: Genealogiska Samfundets avskrifter av historieböckerna
      Mantalslängder (mtl)
      Borgå rådstugurätts protokoll (rr)

[1]   Blom, Torsten, Geometrisk Charta wppå Bårgo stadh ... 1696, Helsingfors 1965, s. 16, 20; Borgström, Henrik, Tomter och tomtägare i Borgå stad 1696, SLSS 357, s. 89.

[2]   RA: Borgå rr 29.3.1669; mtl. En annan dotter till Nils Markusson och Elisabeth Hutter var Maria Nilsdotter, stammor för borgåsläkten Nyländer (Åström, Sven-Erik, Släkten Nyländer, Genos 1956, s. 98), s. Borgå rr 5.9.1722.

[3]   RA: Borgå rr 19.8.1724. Inga uppgifter föreligger om Fredriks släktförbindelser, men hans släkt- och förnamn antyder, att också han var son till Christer.

[4]   Bör ej förväxlas med tullbesökaren Hans Ersson Björn, nyborgare i Borgå 1682, levde 1694, avliden 1696, gift med Maria.

[5]   RA: Borgå rr 10.4.1693.

[6]   RA: 8103: 930 ff. (restlängd 1705).

[7]   RA: 7063; 7066; 7073 (tullängder för Borgå).

[8]   RA: Borgå och Hollola HR a 58: 1676.

[9]   RA: Borgå rr 30.6.1744, s. 370.

[10]   RA: Topographica: Viborgs invånarförteckning 1718.

[11]   I Viborgs invånarförteckning 30.4.1726 (St Michels LA) nämns hos dessa föräldrar dottern Maria (medd. av pol.mag. Georg Luther).

[12]   I begravningslängden (där datum saknas) anges uppenbart oriktigt Gustaf som faderns och Fredrik som sonens namn.

[13]   Wirilander, Kaarlo, Suomen armeijan upseeristo ja aliupseeristo 1719-1810.

[14]   Wälikangas, Eino, von Bilang, GSÅ VII, s. 39 ff. För Ulrika anges där orätt dödsdatum.

[15]   Tamelander, Eino, Keltis och Lill Abborfors gränstullkammare, personalförteckningar, Helsinki 1942; Uusi Sukukirja I, s. 73, not 188.

[16]   Medd. av fastighetsrådet Robert Estlander. Adam Fredrik Norring var son till korpralen Johan Christoffer Norring och Ingeborg Helena Pistolekors.

[17]   Soininvaara, Heikki, Lindeberg, Genos 1958, s. 61; Aminoff, C. G., Nyuppsatta truppförband i Finland 1770-1808, s. 96.

[18]   Uusi Sukukirja I, s. 34.

[19]   Durchman, Osmo, Cremer, PHT 1921, s. 233. Elsa Beata föddes inte 30.3.

[20]   Tamelander, Eino, Tullimies 1937, s. 231.

[21]   Anna Margareta var syster till landsfiskalen Gustav Johan Brummer, som hade de i texten angivna föräldrarna. RA: Itis inteckningsprotokoll 24.10.1827, § 2. Meddelande av hovrättsrådet Werner W:son Wickström.

[22]   Ulrika Gustava Blylod var inte, såsom uppges i Släktbok II, sp. 348, två gånger gift. Enligt hennes flyttningsbetyg från Sibbo 21.1.1827 blev hon som »demoiselle ... i äktenskap sammanvigd» med Carl Johan Böök.

[23]   Colliander, O. I., Suomen kirkon paimenmuisto II, sp. 451.

[24]   Bäcksbacka, L., St Petersburgs juvelerare, guld- och silversmeder 1714-1870, s.108.

[25]   Brenner, Alf, Två dokument som belysa Borgå stads återuppståndelse ..., SSLS 289, s.118.

[26]   RA: Borgå och Hollola HR a 46: 123.

[27]   Margareta Hipping var änka efter sergeanten Gustav Wilhelm Witting (se GSA XI, s. 386) och gifte sig 3:o med provisorn Johan Waenerberg (se Bergholm, Axel, Sukukirja, s. 1339). Hennes mellersta gifte med Byman har inte observerats i dessa källor.

[28]   Medd. av med. o. kir. dr Åke A. Hertzberg.

[29]   SKrA: Likvidationer (prof. P. Nybergs excerpt).

[30]   Stockholms stads arkiv: bouppteckningar och kyrkböcker.

[31]   Medd. av pol.mag. Georg Luther.


Selostus

Suomen Blylod-suvut II. Porvoon Blylod-suku. Porvoossa 1653-93 mainittu ajurinvanhin Christian Perinpoika Blylod lienee ollut porvoolaisen porvarin Per Erikinpojan (main. 1635-52) poika. Heillä ei liene yhteyttä v.1651 aateloituun Blylod-sukuun. Christianin poika Nils Blylod (k. n. 1739) oli räätälinvanhimpana Porvoossa. Hänen vanhimmasta pojastaan, viipurilaisesta räätälistä Gustav Blylod (n. 1680-1743) polveutuu suvun päähaara, jonka viimeinen miespuolinen jäsen lienee ollut Asikkalan kappalainen Gustav Johan Blylod (1790-1864). Nilsin toinen poika oli porvoolainen sorvari Fredrik Blylod (n. 1685-1764). Hänen haaransa lienee mieskantaisena sammunut hänen poikaansa Johan Blylod, joka kuoli renkivoutina Liperissä 1769.


Genos 46(1975), s. 96-104

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början | Källor och kommentarer | I. Den adlade släkten Blylod ]

Systematisk förteckning | 1975 års register | Årgångsregister