GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kråka

Ingeborg Dyhr Sylvin

I uppsatsen "Istunmäen Varikset 1500-ja 1600-luvulla" (Genos 1975, s. 1) uttalar författaren professor Aulis Oja en förmodan, att Nils Kråka, nämnd 1592 i skattelängden för Luleå birkarlar, skulle tillhöra nämnda släkt.

Denne Nils Kråka, känd 1574-1601, tillhörde emellertid birkarlasläkten Kråka på "Kråkhemmanet" I Sunderbyn, Luleå socken, där den var bofast redan 1543. Släkten är behandlad bl.a. hos Alb. Nordberg: "En gammal Norrbottensbygd", Lund 1928 och Alarik Hammarén: "Präster och Birkarlar i Norrbotten, Lulebygden och Lule Lappmark", ingår i Norrbottens Läns Hembygdsförenings Årsbok 1966, Luleå 1965.


Genos 47(1976), s. 51

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1976 års register | Årgångsregister