GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Pieniä löytöjä - Små fynd

von Gertten

Aarno Tertti

Carpelanin Ättartavlor II -teoksessa (1954) todetaan, että suku on lähtöisin Tallinnasta, missä kantaisä Berend von Gertten tuli 1601 porvariksi. Samoin perustiedoin oli liikkeellä myös Åke Backström tehdessään pari vuotta sitten selkoa suvun eräästä haarasta (Gentes Finlandiae II. Helsingfors 1973. S. 124-129. Ättartavlor: von Gertten). Berend von Gerttenistä tiedetään nykyään kuitenkin hieman enemmän. Hän syntyi jollakin Hattingen-nimisellä paikkakunnalla ("Hattingen, Mark...") Saksassa. Ennen Rääveliin tuloaan hän toimi vuosina 1591-94 Tarton Suuren killan oltermannina, 1594 myös raatimiehenä, sittemmin 1601-2 jopa pormestarina (Robert Arthur von Lemm, Dorpater Ratslinie 1319-1889 und das Dorpater Stadtamt 1878-1918 ... Marburg/Lahn 1960. S. 68).


Genos 47(1976), s. 88

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1976 hakemisto | Vuosikertahakemisto