GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirja-arvosteluja - Recensioner

Georg Luther

Kaarlo Wirilander, Suomen armeijan sotilasvirkamiehistö 1718-1810. Virkatalonhaltijain luettelot. Suomen Historiallinen Seura, Käsikirjoja VIII. Helsinki 1975. 76 sivua.

Vuonna 1953 Kaarlo Wirilander julkaisi ruotujakoisten joukko-osastojen upseeriston ja aliupseeriston luettelot ison vihan ja Suomen sodan väliseltä ajalta. Tässä teoksessa hän tiivisti valtavan määrän tietoja suppeaan tilaan. Siitä on ollut korvaamatonta apua henkilö- ja sukuhistorian tutkijoille heidän jäljittäessään tämän virkakunnan jäsenten muutoin vaikeasti selvitettäviä virkauria ja elämänvaiheita. Viime vuonna Wirilander täydensi upseereita ja aliupseereita koskevaa teostaan julkaisemalla vastaavanlaisen luettelon samojen joukko-osastojen sotilasvirkamiehistä. Siihen sisältyvät tiedot sotatuomareista, rykmentinkirjureista, rykmentinvälskäreistä ja katselmuskirjureista sekä rakuunarykmenttien tallimestareista. Sotilaspapistoa ei luetella teoksessa, koska Yrjö Blomstedt on julkaissut sen matrikkelin Suomen Sukututkimusseuran vuosikirjassa 31 (1947).

Sotilasvirkamiehiä koskeva kirja on yhtä huolellisen työn tulosta kuin edellinenkin teos. Käyttäjälle arvokkaissa viitteissä esitettyjä täydentäviä tietoja luetelluista henkilöistä lienee jopa suhteellisesti enemmänkin. Tietoja siitä, mistä viranhaltija saapui ja minne hän siirtyi jättäessään viran, täydentävät monissa tapauksissa muut henkilötiedot. Tekijä on nähnyt erityistä vaivaa aatelislipullisen Suomen komppanian katselmuskirjurien selvittämiseksi, vaikka hän tämän joukko-osaston osalta on joutunut turvautumaan poikkeukselliseen ja osittain hyvin hankalakäyttöiseen lähdeaineistoon.

Sukututkijat ovat kiitollisia uudesta tärkeästä hakuteoksesta, joka täyttää korkeatkin laatuvaatimukset ja jossa käyttäjien palvelu ulottuu jopa siihen, että henkilöhakemistossa sivuviittaukset esitetään virkauran mukaisessa järjestyksessä.


Genos 47(1976), s. 89

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1976 hakemisto | Vuosikertahakemisto