GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Korjaus - Rättelse


Kråköfrälset

Torsten G. Aminoff

I mitt diskussionsinlägg om Kråköfrälset i Genos nr 1 för detta år omtalas i fjärde stycket på s. 22 frälsemannen Jacob i Krocköö av år 1544. Sistnämnda årtal är felaktigt och bör vara 1554.


Genos 48(1977), s. 103

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1977 års register | Årgångsregister