GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Till ätten Menschikovs genealogi

Osmo Durchman

Rossijskaja rodoslavnaja kniga av furst PETR DOLGORUKIJ (s. 107) ävensom rysk genealogisk litteratur i övrigt har i ytterst ringa grad blivit utnyttjad i vårt land. Ett exempel. Wasastjerna har i supplementet till sina »Ättar-taflor» fullständigt omredigerat ätten Menschikovs genealogi, vilken det oaktat företer många luckor, ehuru utgivaren uppgiver ha begagnat sig just av Dolgorukijs utredningar. Så kunna t.ex. de ingifta damernas föräldrar lätt fastställas:

Tab. 2. Furst Alexander Alexandrovitj M. blev gift 3.9.1742 med furstinnan Elisabet Petrovna Galitzin (Golitzyn), f. 14. (ej 4.) 2. 1721 d. 18.2.1764, som var dotter till envoyén och handelsministern (ej senatorn och guvernören i Kiev) furst Peter Alexejevitj Galitzin i hans 3:e gifte med grevinnan Elisabet Ivanovna Mussin-Puschkin. (Jfr. även Almanach de Gotha 1934, s. 479).

Tab. 3. Furst Peter Alexandrovitj M., d. 6.1.1781, var gift med furstinnan Katarina Alexejevna Dolgorukov, f. 31.7.1747, d. 31.3.1791, vars föräldrar voro furst Alexej Alexejevitj Dolgorukov (Dolgorukij) och hans 2:a fru Anastasia Paramonovna (tidigare gift Pleschtjejev).

Tab. 4. Furst Sergej Alexandrovitj M:s fru furstinnan Katarina Nikolajevna Galitzin, f. 14.11.1764, d. 7.11.1832, var dotter till överhovmarskalken furst Nikolaj Michailovitj Galitzin och Katarina Alexandrovna Golovin.

Tab. 5. Furst Vladimir Alexandrovitj M., till Anjala majorat, var gift med furstinnan Leonilla Nikolajevna Gagarin, f. 1821, dotter till hovmästaren furst Nikolaj Sergejevitj Gagarin och grevinnan Maria Alexejevna Bobrinskij[1].

 

Den föregåendes faders, generalguvernörens över Finland furst Alexander Sergejevitj Menschikovs svärföräldrar finnas i intet hos oss utkommet arbete omnämnda. Icke ens för »Kansallinen Elämäkerrasto» har det lyckats att identifiera generalguvernörskan furstinnan Anna Alexandrovna Menschikovs, f. grevinna Protasov (Pratasov), d. 3.12.1849, föräldrar. Vid Alexander I:s kröning 15.9.1801 upphöjdes den i Moskva 27.4.1799 avlidna verkliga geheimerådet och senatorn Alexander Jakovlevitj Protasovs änka Varvara Alexejevna Bachmetjev med sin son och samtidigt även kejsarinnan Katarina II:s älsklingshovdam (kammarfröken) Anna Stepanovna Protasov, f. 1745, d. i Petersburg 12.4.1826, i grevligt stånd. Två dagar senare, den 17.9.1801, utsträcktes grevevärdigheten ytterligare till grevinnan Annas skyddslingar, en manlig (död ung) och fyra kvinnliga, barn till tvenne hennes bröder, bland dem den blivande furstinnan Menschikov, som var dotter till brigadjären Alexander Stepanovitj Protasov (d. 24.12.1792) och Alexandra Maximovna Luginin. (Jfr bl.a. A. B. LOBANOV-ROSTOVSKIJ, Russkaja rodoslavnaja kniga II, Petersburg 1895, ss. 144-145).


[1] Hennes far greve Alexej Grigorjevitj Bobrinskij, f. 11./22.4.1762, d. 20.6.1813, var son till Katarina II och furst Grigorij Grigorjevitj Orlov. Han erhöll först namnet Romanov, senare Bobrinskij efter godset Bobriki i guvernementet Tula, som honom tilldelats av modern. Hans halvbror Paul I upphöjde B. till greve sex dagar efter tronbestigningen 12./23.11.1706. Han var gift med baronessan Anna von Ungern-Sternberg, f. 1769, d. 1846.

 
Genos 5(1934), s. 109-110

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1934 års register | Årgångsregister