GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Puuttuvia teoksia - Desiderata

Kansanopetusta koskevasta paikallishistoriallisesta kirjallisuudesta puuttuu Suomen Sukututkimusseuran kirjastosta vain seuraavat teokset. Seura vastaanottaisi ne kiitollisuudella osoitteella: Säätytalo. — Av lokalhistorisk litteratur rörande undervisningsväsen fattas i Genealogiska Samfundets i Finland bibliotek blott följande arbeten. Samfundet skulle emottaga dem med tacksamhet under adress: Ständerhuset.

Kerkkonen, K., Kansanopetuksen vaiheista Janakkalassa ennen kunnalliselämän alkamista. Hamppulan kansakoulun 50-vuotisjuhlaan. Tornio 1911.

Maunu, Martti, Katsaus kansanopetuksen vaiheisiin Mäntässä. Mäntän kansakoulun 50-vuotisjuhlaan 27.5.1923. Jyväskylä 1923.

Virolahden kansanopetuksen 50-vuotinen muisto 1857-1907. Juhlajulkaisu Virolahden kansanopetuksen 50-vuotisjuhlaan 26.12.1907. Helsinki 1907.


Genos 5(1934), s. 125

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1934 hakemisto | Vuosikertahakemisto