GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Toimitukselle ja Suomen Sukututkimusseuralle saapunut kirjallisuus - Redaktionen, resp. Genealogiska Samfundet i Finland tillställd litteratur

Uudempaa kotimaista kirjallisuutta - Nyare inhemsk litteratur

Högre Svenska handelsläroverkets högskoleavdelning 1909-1927. Svenska handelshögskolan i Helsingfors 1927-1934. En tjugufemårig utveckling skildrad i återblickar och biografier. [Redaktionskommitté: Kaj Erik Östenson, Hugo E. Pipping, Eric Frölander-Ulf, Thorvald Petersén, Stig Colliander, Carl Gustaf Weckman, Henrik Marklund]. Helsingfors 1934.

[Karsten, H.A.], Svenska reallyceum och lyceum i Åbo jämte föregångare lägre elementarskolan och fyrklassiga realskolan. Minnesskrift 1934. Åbo 1934.

Mustialan maamiesopisto 1908-1933. [Toimituskunta: Antto Laiho, V. Rosendal, Martti Miettunen, E. Saura, Martti Mäkelä, Lauri Suoja]. Helsinki 1934.

Poppius, Liisa - Raevuori, Yrjö, Finnen suku (Tampereen Historiallisen Seuran julkaisuja II). Tampere 1934.

Savonlinnan lyseo 1884-1934. Historiikkeja, koulumuistelmia, opettaja- ja oppilaselämäkertoja. Julkaisivat entiset oppilaat. Savonlinna 1934.

Suolahti Ernesti, Hämeenlinnan Normaalilyseo 1873-1887. Elämäkerralliset tiedot opiston oppilaista. Koonnut. Hämeenlinna 1934.

Tampereen lyseo 1884-1934. Muistojulkaisu. [Toimituskunta: K.A. Niinikoski, Kaapo Murros, Vilho Osonen, Kaarlo Nieminen, H.J. Linna, Yrjö Kulovesi, Aarne Rekola, Väinö Vartio, Lauri Kivekäs, Erkki Salminen]. Helsinki 1934.

Tampereen Suomalainen tyttökoulu 1883-1918. Jatkoluokat 1896-1918. Tampereen tyttölyseo 1918-1933. Tampere 1934.


Kaukovalta, K., Forssan puuvillatehtaan historia 1847-1934. Kuvituksen toimittanut Isak Julin. Hämeenlinna 1934.
Sis. mm. ss. 700-745.: Henkilötietoja virkailijakunnasta ja luottamusmiehistä (1847-1934).

Piilonen, K.W., Iisalmi osuustoimintapitäjänä. (Eripainos Suomen Osuustoimintalehden 8 vihosta v. 1934). Helsinki 1934.

Lehmuskoski, A., Ikaalinen osuustoimintapitäjänä. (Eripainos Suomen Osuustoimintalehden 2 vihosta 1934). Helsinki 1934.

Liakka, Niilo, Ilmajoen pitäjä. Piirteitä sen synnystä hallinnollisesta, elinkeinollisesta ja kirkollisesta kehityksestä sekä hajautumisesta. Vaasa 1934.


Excavationes et studia. Opuscula in honorem Alfred Hackman 14.10.1934. (Suomen Muinaismuistoyhdistyksen Aikakauskirja - Finska Fornminnesföreningens Tidskrift XL). Redigeranda curaverant: C.A. Nordman, Ella Kivikoski. Helsinki 1934.

Hannes Gebhardin muisto. Toimittanut Ilmari Rahola. Helsinki 1934. Pellervo-Seura.
Sis. m.m. ss. 1-9: Hedvig Gebhard, Gebhard-suku.

Hertz, Martti, Metsähallitus 1859-1934. Helsinki 1934.

Jonas Lagus brev och skrifter utgivna av Tor Krook. (Finska Kyrkohistoriska Samfundets Handlingar - Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Toimituksia XXXV). Wasa 1933.

Osmonsalo, Erkki, Suomen rajapolitiikka Venäjän vallan aikana I. Ruotsin-vastaista rajaa koskevat kysymykset 1809-1824. (Historiallisia Tutkimuksia, julkaissut Suomen Historiallinen Seura XVII,1). Helsinki 1933.

Pakarinen, Simo, Suomalainen kirjallisuus 1930-1932. Aakkosellinen ja aineenmukainen luettelo. - La littérature finnoise 1930-1932. Catalogue alphabétique et systématique. (Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 57 osa, 13 lisävihko). Helsinki 1934.

Roos, John E., Uppkomsten av Finlands militieboställen under indelningsverkets nyorganisation 1682-1700. En historisk-kameral undersökning. (Historiallisia Tutkimuksia, julkaissut Suomen Historiallinen Seura XVIII). Helsinki 1933.

Waris, Heikki, Työläisyhteiskunnan syntyminen Helsingin pitkänsillan pohjoispuolelle II. (Historiallisia Tutkimuksia XVI,2, julkaissut Suomen Historiallinen Seura). Helsinki 1934.

Österbladh, Kaarlo, Pappissääty Suomen valtiopäivillä 1809-1906. I: 1809-1885. (Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Toimituksia - Finska Kyrkohistoriska Samfundets Handlingar XXXIV). Turku 1933.


Arkiv för Svenska Österbotten II,2-3. Vasa 1934.

Historiallinen Arkisto. Toimittanut Suomen Historiallinen Seura. XLI. Helsinki 1934.

Hämeenmaa III. Martti Rapola, Hämeen heimo esi-isiensä perintöä tallettamassa. Katsaus hämäläisen kansanrunouden varhaisempiin vaiheisiin. (Hämeen heimoliiton Julkaisuja 7). Hämeenlinna 1933.

Hämeenmaa IV. Hämeen elämää ja oloja. (Hämeen heimoliiton Julkaisuja 10). Julkaisutoimikunta: S. Mattsson, Elis Nieminen, Aukusti Salo, Felix Seppälä, Väinö Uusoksa, Antti Valve. Hämeenlinna 1934.
Sis. m.m.
ss. 151-167: Arvo Nikko, Hämeenlinnan kultasepistä sekä kulta- ja hopeaseppäin ammattikunnasta.
ss. 168-184: J.W. Wallinheimo, Sääksmäen vanhan kivikirkon vaiheita.
ss. 185-193: A.Th. Böök, Vierun ja Tamppitarhan rautaruukit sekä Vierun öljytehdas.

Kalender utgiven av Svenska Folkskolans Vänner 1934. 40:e årg. Redaktör: Evert Ekroth. Helsingfors 1934.
Inneh. bl.a. ss. 86-99: Carl-Rudolf Gardberg, Bibliografier över Finlandssvensk litteratur. En översikt med några inledande ord om bibliografier i allmänhet.

Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja - Finska Kyrkohistoriska Samfundets Årsskrift XXII. 1932. Helsinki 1934.

Suomen Kirkkohistoriallisen Seuran Vuosikirja - Finska Kyrkohistoriska Samfundets Årsskrift XXIII. 1933. Helsinki 1934.

Suomen kirkon elämää. Julkaissut Suomen kirkon seurakuntatyön keskusliitto. IV. Helsinki 1932.

Suomen kirkon vuosikirja VI. 1/5 1931-1/5 1932; VII. 1/5 1932-30/4 1933. Piispainkokoukselta toimeksi saaneena laatinut Sakari Loimaranta. Sortavala 1932, 1934.

Svenska Tekniska Vetenskapsakademien i Finland. Förhandlingar Nr 7. Helsingfors 1934.
Inneh. bl.a. Minnesteckningar:
Väinö Tanner, Otto Trüstedt.
Hj. Tallqvist, Edvard Blomqvist.
Bertel Jung, Hugo Lindberg.
Erik von Schantz, Gustaf Sourander.
L.H. Borgström, Gunnar Bengelsdorff.

Uusimaa II. Eteläsuomalaisen osakunnan julkaisema Aleksis Kiven 100-vuotisjuhlaan 10.X.1934. Toimituskunta: Paavo Talasmaa (Dahlman), Eino Kauppinen, Oma Ek-Noponen, Leo A. Pesonen. Jyväskylä 1934.

Varsinais-Suomen Maakuntakirja 5. Julkaissut Varsinais-Suomen Maakuntaliitto. Turku 1934.


Finsk Tidskrift. T. CXVII, h. 1-2, 3, 4, 5.

Historiallinen Aikakauskirja. 32. vuosik. 1934, v. 3.

Historisk Tidskrift för Finland. Årg. 19, 1934, h. 2.Genos 5(1934), s. 174-176

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1934 hakemisto | Vuosikertahakemisto