GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Tiedonantoja - Meddelanden

Fil. doktor OSCAR NIKULA har tillställt redaktionen en förteckning av 21 st. sorgebrev från åren (1831-1869) adresserade till rådmannen Ph. U. Strengberg i Jakobstad. Dessa notifikationer innehålla ofta svårtillgängliga genealogiska uppgifter och äro därför värdefulla för släktforskningen. Samlingen äges av borgmästarinnan fru Karin Österberg i Jakobstad.

1. Sidenbandfabrikören och Silkeshandlaren Gustaf Carl Bergman avled i Stockholm 29 april 1837 - 24 år 3 mån. 13 dagar gammal.

2. Handlanden och Lübske Konsuln Carl Anton Björnberg avled i Wien 29 nov. 1866 - 45 år 8 mån. 23 dagar gammal.

3. Kyrkoherden i Kemi pastorat, prosten Carl Jacob Borg avled på Kemi kyrkoherdebol 24 april 1853 - 64 år 5 månader 16 dagar gammal.

4. Grosshandlaren och Sidenfabrikören Pehr Olof Casparsson avled i Stockholm 3 januari 1831 - född 15 juli 1782.

5. Rådmannen och Handlanden Carl Gust. Favorin avled i Gamla Carleby 23 mars 1853 - 64 år 4 mån. 17 dagar g.

6. Viktualiehandlaren Fredrik Fougt avled i Stockholm 24 februari 1856 - 70 år 9 mån. 2 dagar gammal. Hustru: Carin Fougt.

7. T. F. Kontrakts-Prosten, Kyrkoherden i Wasa och Mustasaari Församlingar, Professoren, Prosten, Ledamoten af Kejs. S:t Anne Ordens andra klass, Filosofie och Theologie Doktor Benjamin Frosterus avled i Wasa 19 juli 1856 - 64 år 2 månader 21 dagar gammal.

8. Handlanden i Nikolaistad (Vasa) Frans Magnus Gerlin avled 9 aug. 1867 - 63 år 5 månader 2 dagar gammal.

9. Handlanden i Vasa Petter Niclas Granberg avled 1 sept. 1837 - 55 år 10 månader gammal.

10. Råd och Handelsmannen i Brahestad Carl Gyllberg avled 10 mars 1869 - 78 år 1 månad 13 dagar gammal.

11. Enkefru Consulinnan å Hertuala gård Marie Hackman, född Laube, avled 2 september 1865 - 89 år 7 mån. 15 dagar gammal.

12. Consuln och Riddaren af Kongl. Wasa Orden Conrad Gustaf Knut Hernmarck avled i Helsingfors 22 januari 1863 - 48 år 6 månader gammal.

13. Handlanden M. Lundemans maka Carolina Lundeman, född Forsberg, avled. i Kuopio 19 sept. 1865 - 20 år 5 månader 4 dagar gammal.

14. Handlanden i Christinestad Johan Reinhold Sandberg avled 1 juli 1865 - 50 år 5 månader gammal.

15. Kronofogden, Kollegi Assessoren och Riddaren Wilhelm Sjöbergs efterlemnade Maka Sofia Sjöberg, född Schroderus, avled å Kuddnäs hemman invid Nykarleby den 4 maj 1854 - 58 år 11 månader 19 dagar gammal.

16. Råd- och Handelsmannen Fredric Sovelius avled i Brahestad 8 maj 1837 - i dess 59:de ålders år.

17. Tullförvaltaren Carl Jacob Stadtlander avled å Lajlax hemman Nycarleby socken den 25 april 1837 - 84 år 11 mån. 3 dagar gammal.

18. Råd- och Handelsman i Nykarleby Christian Wilhelm Sundström, avled (genom olyckshändelse) 4 oktober 1869 - 52 år 7 månader 28 dagar gammal. (Hustru Johanna Sundström, Söner Carl Wilhelm, Josef och Johannes.)

19. Apotekaren i Gamla Karleby V. M. L. Tamelander avled 10 mars 1855 - 45 år 7 månader 9 dagar gammal.

20. Handlanden Johan Jacob Wedel avled i Lübeck 10 mars 1845 - i sitt 66:te ålders år.

21. Kontrakts-Prosten i Brahestads Prosteri, Prosten och Ordens Ledamoten Wilhelm Östenbladh avled på Piippola kyrkoherdebol 30 juni 1865 - 59 år 11 månader gammal.


Genos 5(1934), s. 178

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1934 års register | Årgångsregister