GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Toimitukselle ja Suomen Sukututkimusseuralle saapunut kirjallisuus - Redaktionen, resp. Genealogiska Samfundet i Finland tillställd litteratur

Uudempaa kotimaista kirjallisuutta - Nyare inhemsk litteratur

Backman, Wold., Lassila i Kovjoki by av Nykarleby landskommun. Hemman och släkt 1618-1933. Vasa 1933.

Saarto-Sahlstedt, Hj., Numismatiikkaa. Esitelmä Turun Liikemies Yhdistyksen kokouksessa marraskuun 14 p:nä 1933. Pitänyt. Turku 1933.

Tallgren, A. M., Montin-suvun esi- ja alkuhistoria. Turku 1933.


Apteekkikalenteri 1934. Toimittanut S. R. Karikoski. Viides vuosikerta. Helsinki 1934.

Enwald, G., Henkilötietoja Kuopion läänin kuvernööreistä ja maaherroista vv. 1791-1932. Savolle kirjoittanut. Kuopio 1932.

Imatran yhteiskoulu. Piirteitä vuosilta 1908-1933 ja kertomus lukuvuodesta 1932-1933. Lappeenranta 1933.
   Sis. m.m.:
   [J. A. Kärkkäinen], Piirteitä Imatran yhteiskoulun vaiheista 1908-1933.

Jyväskylän lyseo 1858-1933. Historiikkeja. Muistelmia. Elämäkertoja. Porvoo 1933. Werner Söderström Oy.

Kansallinen Elämäkerrasto IV-V. Porvoo 1932, 1934. Werner Söderström Oy.

Metsämiehiä. Elämäkerrallisia tietoja suomalaisissa metsäkouluissa vuosina 1876-1932 valmistuneista metsäammattimiehistä. Vammala 1932. Metsämiesten Keskusseura r.y.

Puolustusvoimiemme upseeristo ja virkamiehistö 1934. Toimittanut Y. S. Hämeen-Anttila. Helsinki 1933. Otava.

Suomen Eduskunta 1933-1935 Finlands Riksdag. Helsinki 1933. Otava.

Suomen opettajisto. Finlands lärarekår. Elämäkerrallisia tietoja. Biografiska notiser. Toimittaneet - Utgivna av Toivo Heikari - Armas Sandelin. I. Kouluhallitus, oppikoulut, seminaarit. Skolstyrelsen, lärdomsskolorna, seminarierna. Turku 1933.


Hurmerinta, K. V., Neljännes vuosisataa Helsingin Sörnäisten suomalaisen seurakunnan historiassa. Helsinki 1932.

Blomstedt, Osk., Kapina Kauhajoella v. 1808. Toinen painos. Vaasa 1933. Kauhajoen Suojeluskunta.

Särkelä, Matti, Piirteitä Kemijärven kirkkojen ja seurakunnan vaiheista. Rovaniemi 1932.

Klemetti, Heikki, Kuortaneen vaiheita sanoin ja kuvin. Muistojulkaisu pitäjän 300-vuotisjuhlaan 1932. Porvoo 1932. Werner Söderström Oy.

Oja, Aulis, Piirteitä Kuusjoen menneisyydestä. Salo 1933.

Murto, T. G., Piirteitä Lappeenrannan ja sen ympäristön historiasta. Koulujen kotiseutuopetusta varten. Lappeenranta 1932.

Rovaniemen seurakunnan 300-vuotismuisto sekä juhlien ohjelma 16-17. VII. 1932. [Toimitus: J. L. Seppänen, P. A. Jokela, Valo Nuotio]. Rovaniemi 1932.


Kiviniemi, Maiju, Kansanopetuksesta Lapissa [T.l.]. Rauma 1932. Lapin kunnan kustantama sen ensimmäisen kansakoulun täyttäessä 50 vuotta.

Takala, Armas, Porvoon suomalaisen kansakoulun vaiheita 1882-1932. Porvoo 1932.

Laurila, J. Jaakko J., Someron kansanopetuksen vaiheet. Forssa 1932. Someron kunnan avustamana kustantanut tekijä.

Salokas, Wendla, Terijoen kansakoululaitoksen historia vv. 1882-1932. Terijoki 1932.


Harmaja, Leo, Kansantaloudellinen Yhdistys 1884-1934. Volkswirtschaftlicher Verein 1884-1934. Helsinki 1934. Otava.

Korpisaaren kaikuja III. Etelä-Pohjanmaan kansanopiston opettaja- ja oppilasyhdistyksen julkaisu opiston 40-vuotisjuhlaan v. 1932. Vaasa 1932.

Puolivuosisataa naisasiatyötä. Suomen Naisyhdistyksen 50-vuotisjuhlajulkaisu 1884-1934. Helsinki 1934. Otava.


Roos, John E., Uppkomsten av Finlands militieboställen under indelningsverkets nyorganisation 1682-1700. En historisk-kameral undersökning. (Historiallisia Tutkimuksia XVIII, julkaissut Suomen Historiallinen Seura). Helsinki 1933.


Finsk Tidskrift T. CXV, 1933, h. 5, 6; T. CXVI, 1934, h. 1, 2.

Historiallinen Aikakauskirja, 31. vuosik., 1933, v. 4; 32. vuosik., 1934, v. 1.

Historisk Tidskrift för Finland, 18:e årg., 1933, h. 4.

Kotiseutu. Suomen kotiseutututkimuksen äänenkannattaja. 1933. Toimituskunta: Helmer Salmo. Hämäläis-osakunnan kotiseutuvaliokunta. Forssa 1933.

Suomen Museo XL. 1933. (Suomen Muinaismuistoyhdistys). Toimitus: T. I. Itkonen, Aarne Äyräpää. Helsinki 1934.

Suomen Valtiokalenteri vuodeksi 1934. Julkaissut Helsingin yliopisto. Helsinki 1933.

Finlands Statskalender för året 1934. Utgiven av Helsingfors universitet. Helsingfors 1933.


Genos 5(1934), s. 33-35

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1934 hakemisto | Vuosikertahakemisto