GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Pieniä löytöjä - Små fynd

Agricola - Rossman

Leo Nyholm

I Genos 1958 (s. 80) finner P. J. Voipio det sannolikt att kyrkoherden i Geta Sven Agricola var far till kapellanen i samma församling Johannes Rossmans hustru Sara Agricola. Yrjö Blomstedt och Eero Matinolli tar i sitt Åbo stifts herdaminne för givet att så är fallet. Det slutliga beviset finner man i doplängden för Botkyrka församling i Stockholms län. Enligt denna föddes herr Sven Agricolas dotter Sara 12.1.1716, med vilket datum åldersuppgiften vid hennes död väl överensstämmer. Av doplängden framgår också att Sven Agricolas hustru Beata bar släktnamnet Berg.


Genos 50(1979), s. 135

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1979 års register | Årgångsregister