GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Pieniä löytöjä - Små fynd

Bonelius - Brax

Leo Nyholm

På Stockholms auktionsverks bokauktion 7.5.1979 såldes bland andra handskrifter ett av borgmästare och råd i Uleåborg 18.6.1708 utfärdat pass för resa till Stockholm för handelsman Johan Bonelii änka Brita Brax' systerdotter Brita Johansdotter. Johan Bonelius hustru Brita Eriksdotter (se Genos 1965 s. 46) måste alltså ha varit dotter till kapellanen i Muhos Erik Brax, vars son kapellanen i Paldamo Johan Brax var gift med Johan Bonelius' syster Katarina.


Genos 50(1979), s. 135

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1979 års register | Årgångsregister