GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Sursillin suku

Tillägg och rättelser

Jur.pol.mag. LEO NYHOLM, Stockholm

Efter upprop i Genos publicerades där 1974 av 23 personer insända tillägg och rättelser till Eero Kojonens arbete Sursillin suku (Weilin & Göös, Helsingfors 1971). Föreliggande uppgifter utgör resultatet av fortsatta forskningar. De härrör huvudsakligen från arkivforskningar i Sverige och publiceras nu utan komplettering med rutinuppgifter, vilka lätt kan fås ur finländskt källmaterial. Utom de gängse förkortningarna i Genos används nedan följande: rrp = rådstugurättsprotokoll; SS = Sursillin suku; SSA Stockholms stadsarkiv.

8 VI Hebla Simonsdotter är utan tvivel identisk med handlanden i Åbo Bertil Letzles hustru med samma namn.Hennes fasters man borgmästaren i Åbo Laurentius Brochius var hennes förmyndare (Jakobstads rrp 24. 2. 1668), av vilken anledning hon säkert kom till Åbo. Bertil Letzle och Hebla Simonsdotter vigdes i Åbo 19. 11. 1667 och 2. 1. 1711 ringdes för Bertil Letzles hustru. Dotter:
VII Anna Letzle, gift med Henrik Hourenius (SS 5963). övriga barn: se Tor Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende s. 176 -177
12 (VIII) Jakob Brochius var son till befallningsmannen och arrendatorn i Pedersöre Sven Månsson Brochius och Margaretha Thelin. Han inskrevs i Åbo skola 16. 2. 1688. Han nämns som fadder 31. 1. 1706 i Brahestad, där samtidigt hans systrar Maria och Anna Dorothea förekommer
13 VIII Carl Brochius från Österbotten antogs 24.1.1720 som korpral vid Viborgs läns infanteriregemente. Vid mönstringen i Gävle 13. 9. 1720 sades han vara 20 år. Han kvarblev då sjuk i Nordingrå. Vid mönstringen på Rådmansö 13. 10. 1721 befanns han vara döv, bräcklig och oduglig varför han beviljades avsked. Han var då ogift
365 VIII Bouppteckning hölls i Stockholm 14. 12. 1744 efter sjömannen Gabriel Tuderus, som i september förlidet år på resa till Lissabon på skeppet Ulrica dött och blivit begraven i Helsingör. Kort före avresan hade han gift sig med Brita Broman. De var barnlösa.
470 VIII Daniel Cronbeck och Anna Durchman hade bl.a. barn sonen
IX Zacharias Cronbeck, född i Vasa 5.10.1734, i Vasa skola 1744, kommissionslantmätare i Åbo och Björneborgs län, död 1771
797 IV En son till Knut Knutsson synes åtminstone ha varit
V Karl Knutsson, rådman i Gamlakarleby (se HTF 1965 s. 38). Han synes ha varit svärson till en Eskil Persson, efter vilkens hustru arvsdelning skett 12. 3. 1644. Karl Knutsson levde ännu 19. 2. 1653, då han i Uleåborg besvärade sig över någon fordran i Siikajoki, vilken tilldelats hans hustru vid denna arvsdelning.
801 V Fogden på Fordellsgården, sedan borgaren i Jakobstad Jöns Eriksson var gift med en Elisabet Henriksdotter, som var syster till sergeanten Knut Henriksson. Jöns Erikssons svärmor bodde 1659 i Nykarleby. Det är ovisst om det är samme Jöns Eriksson, vars svärmor hustru Brita 1654 säges vara änka efter en Lars Matsson. Sannolikt var Jöns Erikssons hustru Elisabet Henriksdotter den under nr 801 nämnda dottern till Elisabet Knutsdotter (SS 798), som säkert bodde hos sina båda söner i Nykarleby 1659. Brodern Knut Henriksson är då en hittills okänd son till Elisabet Knutsdotter eller identisk med SS 786 som felaktigt uppförts som son till Henrik Christersson. Är däremot Jöns den Jöns Eriksson, vars svärmor hette Brita, så bör hustrun Elisabet vara en hittills okänd dotter till Brita Mathesius (SS 785) och svärmodern Brita måste då ha varit omgift med en Lars Matsson. (Jakobstads rrp 27. 11. 1654, 5. 3. och 18. 4. 1659)
809 VI Enligt T. Melanders Personskrifter hänföran,de sig till Finland, s. 326, hade Johan Grandelius och Christina Bochmöller också dottern
VII Anna Grandelius, gift l:o med kollegan i Nykarleby Olaus Ringius, och 2:o med kapellanen i Pedersöre Johannes Revelius, död 1695. Möjligen identisk med "klockargumman" Anna Grandell, som begrovs i Kronoby 1730
811 VII Johan Dahlmans första hustru Katarina Johansdotter Tarnovius (Tarvonius?) begrovs i Stockholm (Katarina) 12. 11. 1716. Han gifte om sig i samma församling 18. 1. 1718 med Brita Forbus, död i Vemo 1727, dotter till kyrkoherden i Siikajoki Hans Forbus och Brita Jurvelius och änka efter handlanden i Uleåborg Jakob Henriksson Estlander (jfr. Genos 1978, s. 42)
896 VIII Herman Jonas Ross, "en ung person från Finland", dog i Stockholm (Adolf Fredrik) 6.12.1742.
944 VI Margareta Gammal gift med kapellanen i Lappajärvi Laurentius Essevius (Österbottniska nationens matrikel I s. 68)
951 V Enligt Österbottniska nationens matrikel I s. 54 hade Johan Hamnius och Elisabet Westzynthius också sönerna
VI Karl, handlande och stadsfiskal i Vasa, och Anders, kapellan i Gamlakarleby
1232 VI Henrik Forbus son till handlanden och rådmannen i Brahestad Hans Forbus och N. N. Auktersdotter Duvel (Genos 1978, s. 43). Deras son
VII Johan, döpt i januari 1690 i Brahestad, dog inte som spädbarn. Manuskriptets ursprungliga "född" har tydligen vid avskrivning eller vid tryckningen av Genealogia Sursilliana felaktigt tolkats som "död". Johan Forbus var tullbesökare i Brahestad och begrovs där 17. 12. 1732. Hustrun Brita Häggman var tydligen hemma från Piteå, där makarna vistades under flykten.
1234 VII Florens Jöransson Hourenius är antagligen den 11. 8. 1695 i Brahestad födda, men ej namngivna sonen till skomakaren Jöran Eriksson och Margareta Knutsdotter Houru. I Genealogia Sursilliana sägs han vara född 15. 7. 1694, men finns ej upptagen i doplängden vid denna tid.
1245 X Johan Erik Winsten var född 1791 och son till handlanden i Jakobstad Anders Winsten och Lovisa Ulrika Kulman. Äktenskapet med Maria Margareta Durchman upplöstes genom skilsmässa. Dotter:
XI Annette Johanna Winsten, född 14.7.1820, död 14.3.1873. Gift 16. 9. 1841 med sjökaptenen i Brahestad Johan Antell, född 22. 8. 1810, död 3. 10. 1842. (H. Björkman, Bidrag till Jakobstads historia III s. 205)
1289 VI (Genos 1974 s. 64) Åke Blackmans första hustru Barbro Kaustinen var dotter till Johan Henriksson Kaustinen i Gamlakarleby, vars änka Anna Olofsdotter Larick var omgift med först Erik Marlander och sedan Daniel Bochmöller i Gamlakarleby. Gamlakarleby mantalslängd 1676 upptar (styv)dottern Barbro Johansdotter till Daniel Bochmöller och denne säges 1686 vara Åke Blackmans svärfar. - Åke Blackmans tredje hustru Elisabet Olofsdotter Brodeen gifte 12. 6. 1712 om sig med lanträntmästaren Gerhard Hällberg, som tidigare varit gift med Margareta Enroth.
1360 VII Korpralen Henrik Bonell eller Sukkola levde i Uleåborg ännu 1738 (SRA, Riksens ständers kontor, Inlösta fordringar volym 102)
1992 VII (Genos 1974 s. 65) Martin Mullanders hustru Margareta Florinus nämns i Kauhajoki (ej Kalajoki) mantalslängd 1688
2117 VI Zacharias Mårtensson var son till handlanden i Nykarleby Mårten Sigfridsson och Valborg Hemming (GSÅ X s. 327)
2122* VI (Genos 1974 s. 66) Grels Olsson Ahlbom från Limingo som begrovs i Gamlakarleby kyrka 20.12.1682, kan möjligen vara far till Johan Tammelanders systerdotter Christina Grelsdotter.
2128 VII Borgmästaren Magnus Andersson Friis' hustru Christina dog i Stockholm "före påsk" 1674 (SSA, Bouppteekningar 1674 s. 741)
2148 VI Samuel Långh var son till ägaren av Edsholms gård i Östra Ryds socken i Roslagen Mårten Långh. Samuel Långhs första hustru Elisabet Scheeder var syster till sekreteraren Johan Scheeder, som dog i Stockholm 1676 (SSA, Bouppteekningar 1676 11 s. 771)
2336 VI Petter Mattsson är säkert identisk med den Petrus Mathiae Lucacius, som begrovs i Gamlakarleby 17.6.1669, och antagligen med den Petrus Mathiae Botniensis, som blev student i Åbo 1667.
2462 VII Sjömannen Isak Cajanus' och hustru Ingrid Larsdotters barn Anna Catharina döptes i Stockholm (Katarina) 11. 3.1716
2469 VII Jungfru Anna Antell Blåberg dog i Stockholm 27.2.1754 enligt hennes bouppteckning (1755/1 s. 45). Fänriken Samuel Antell står i bouppteckningen upptagen som bror till Anna Antell. Hans inplacering i släkten är i utredningen i Wilskmans Släktbok II inte helt belagd, men riktigheten därav bevisas härigenom slutgiltigt. I bouppteckningen upptas som son till hennes bror Samuel även murardrängen Bernhard Otto Antell, vilken saknas i utredningen i Wilskmans Släktbok. Han begrovs som murargesäll i Stockholm (Jakob) 10. 1. 1781, 54 år gammal. Hans hustru Maria Lindberg dog i Stockholm (Adolf Fredrik) 20.3.1765, 40 år gammal. Deras av allt att döma enda barn var Maria Elisabet, född i Adolf Fredrik 27. 2. 1762, död där 4. 3. s.å.
3291 VIII Adolf Fredrik Merckell född i Stockholm (Jakob) 17. 7. 1754, död 19.7.1819. Margareta Asplund dog 1790.
3292 IX Margareta Elisabet Merckell dog i Alunda (Uppsala län) 26.6.1850
3302 V Isak Josefsson hade gift sig 1628 (Uleåborgs rrp 7. 3. 1635)
3533 VIII Anders Cajanus-Ekenbom sköts ihjäl i Norge 30.11.1718 (Tryckt begravningsskrift i Kungliga biblioteket, Stockholm)
3640 XI Anders Gustaf Westberg son till kungliga sekreteraren, kommerserådet Berndt Gustaf Westberg och Maria Virginia Odel. Berndt Gustaf Westberg var gift 2:o med Johanna Lovisa Roos från Gamlakarleby.
3917 VIII Isak Carlman dog 26. 6. 1762. Han var brorson och enda arvinge till fänriken Gabriel Josefsson Carlman, som var hemma från Gamlakarleby och dött i september 1710. Isak Carlman var gift med fältväbeln Barthold Malmstens änka. Malmsten stupade vid Napue 19. 2.1714 och efterlämnade en dotter Anna Margareta (SRA. Riksens ständers kontor, inlösta fordringar, vol. 102; SKrA: Likvidationer, Österbottens regemente)
3967 VII Margareta Lithovius var inte dotter till Lars Lithovius utan till kapellanen i Limingo Johan Limmingius eller Lithovius (SS 3314) och Brita Jurvelius (se Genos 1978, s. 42). - Isak Gamman gift l:o med Margareta Bonelius, dotter till handlanden i Uleåborg Johan Bonelius och Brita Eriksdotter (Genos 1965, s. 47)
4085 IX Catharina Elisabet Achrenius var gift med lantmätaren Nils Roering, med vilken hon hade döttrarna Magdalena och Catharina (SSA, bouppteckning efter Gabriel Achrenius, SS 4087, 12.2.1801). Nils Roering hade gift sig 1:o i Uleåborg 30.7.1751 med jungfru Catharina Bremer från Hudiksvall
4087 IX Gabriel Achrenius var tobaksfabrikör i Stockholm och dog barnlös där (Jakob) 13. 10. 1800. Hustrun Catharina Margareta Ström, född i Stockholm (Maria) 25. 9. 1747, död där (Jakob) 14. 6. 1795, var dotter till fiskköparen Erik Ström och Anna Elisabet Kiellman
4425 X Agatha Christina Fortell dog 1803. Hon gifte sig i Pedersöre 1. 12. 1772 med styrmannen Carl Jordman från Bagarnäs i Pedersöre
4515 VIII Samuel Petrelius var son till borgmästaren i Kajana Nicolaus Laurentii Petrelius och Maria Samuelsdotter Paldanius (SoH 1974, s. 3, och 1975, s. 288)
4521 X (Genos 1974 s. 71) Anna Christina Granberg var dotter till löjtnanten Erik Mårtensson Granberg och Anna Maria Stenius. Kaptenen Karl Erik Granberg var hennes bror
5261 VII Christoffer Granqvist begrovs i Piteå 15.5.1715
5269 VII Maria Granqvist begrovs i Piteå 5.5.1715
5310 IV Anna Jakobsdotter var änka efter kyrkoherden i Pyhäjoki Georg Hordelius (HTF 1965 s. 39)
5313-14 VI Barn: se HTF 1965 s. 39-40. 1 Brahestad begrovs 19. 9. 1697 borgaren Johan Pålsson Manginen och 6. 1. 1704 hans änka Brita Johansdotter Fordell.
5318 V Hieronymus Schepper var gift med Karin Georgsdotter Hordelius och var alltså Hans Jönsson Fordells styvsvärson (jfr nr 5310 ovan och T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende ... s. 69)
5346 VII Hans Åhs var son till kamreraren i Kajana friherrskap Lars Hansson Åhs och Ingeborg Mårtensdotter Lång.
5352 VII Rådman Elias Berg från Uleåborg begrovs i Stockholm (Maria) 6. 4. 1717
5794 VI Olof Kelhevius' hustru Elin Henriksdotter var mor till dottern Karin, gift 1679 med Pål Kröger i Gamlakarleby (Gamlakarleby rrp 1686), och torde också ha varit mor till sonen Henrik Kelhevius
5904 IX Elisabet Lithovius gift l:o i Brahestad 6.1.1780 med handlanden Johan Magander, vars första hustru Elisabet Hattman dog 26. 6. 1779, 53 år gammal
5980 V Carl Lucasson hette Gröön och var antagligen bror till klockaren i Pyhäjoki Henrik Lucasson Gröön (se SS 1976). Han nämns 1663 som medhjälpare till kamreraren i Kajana friherrskap Lars Hansson Ahs och på 1670-talet som länsman i Pielisjärvi
6097 VI Brita Jenderjans mor hette Brita Larsdotter och var (halv-) syster till Brita Forbus (SS 6498; Uleåborgs rrp 12. 4. 1681, meddelande av Heikki Soininvaara). Hon måste alltså ha varit dotter till handlanden i Uleåborg Lars Andersson, vars änka Brita Larsdotter gifte om sig med borgmästaren Henrik Forbus (nr 6497)
6100 VI Anna Forbus var dotter till handlanden och rådmannen i Brahe stad Hans Forbus och Ingeborg Mårtensdotter Lång samt änka efter kapellanen i Pulkkila Mathias Salonius, död 1716 (Genos 1978 s. 43)
6224 V Petrus Theodori är antagligen den Herr Peder, vars änka var omgift med borgmästaren Daniel Kröger (Uleåborgs rrp 1. 9. 1656). 16. 2. 1659 nämns Daniel Krögers svåger Herr Jakob (Frosterus?)
6391 (VII) Kyrkoherden i Siikajoki Hans (Johannes Johannis) Forbus var inte son till Johan Kasparsson Forbus utan till handlanden och rådmannen i Brahestad Hans Forbus och N. N. Auktersdotter Duvel (Genos 1978, s. 41). Hans i SS s. 503-510 upptagna släktgren bör därför föras under hans andra hustru Maria Uhlstadius (SS 3911)
6666 IX Matrosen Lars Forbus, 24 år, från Stockholm, drunknade vid Marstrand på resa från Stockholm till Marstrand mellan 3. 5. och 22.8. 1770 (SSA, Stockholms sjömanshus arkiv, Mönstringsbok 1770 s.25). Antagligen identisk med Lars Larsson Forbus, som uppgett sig vara äldre än han var för att få mönstra på
6673 VIII Anders Forbus och Maria Stenborg (ej Stenberg) vigdes i Lillkyro 4.7.1769
6677 VIII Susanna Forbus dog i Vasa 15.9.1808. Gift i Nykarleby 11.9.1764 med guldsmeden där, sedan i Vasa, åldermannen Anders Tidström, född i Västergötland 7. 7. 1735, död i Vasa 25. 10. 1810. Son till dem var kapellanen i Hammarland och Eekerö Magnus Tidström (1766-1809). (GSA XI s. 208, Österbottniska nationens matrikel III s. 133)
6694 V Jakob Wijkmansson Letzle var handlande i Stockholm och dog där 25. 4. 1692. Vid bouppteckningen 5. 10. 1692 upptas som hans enda arvinge dottern Anna, gift med Erik Zimmerman. Mats och Bertil Letzle, vilka Tor Carpelan (Åbo i genealogiskt hänseende s.176) säger vara söner till honom, var knappast ens bröder till honom. Gertrud Letzle (jfr. nr 6782 nedan) var syster till Jakob.
6782 (VI) Gertrud Letzle var syster till Jakob Letzle, inte hans dotter. Hon hette Gertrud Wijikmansdotter och var änka efter skräddaren Isak Matsson Sepelius i Brahestad då hon 29. 3. 1701 gifte om sig med borgaren och änklingen Jakob Jönsson Kopp. Hon var tydligen syster till Christina Wijkmansdotter Letzle, som var gift med bokhållaren Anders Holmstein i Stockholm. Vid bouppteckningen efter Jakob Letzle i Stockholm 5. 10. 1692 säger Anders Holmstein sig vara svåger till Jakob. Tre av Anders Holmsteins barn begrovs i kämnären Wijkman Andersson Letzles grav i Maria kyrka i Stockholm och denne var därför utan tvivel hans svärfar. Kämnären Wijkman Andersson Letzle begrovs 21. 4. 1694. Han hade gift sig i Stockholm (Nikolai) 28. 12. 1637 med jungfru Margareta Burg. En tredje dotter var tydligen Anna Wijkmansdotter Letzle, som gifte sig 26. 5. 1661 med arklimästaren Per Nilsson, död 6. 3. 1683 (Kleberg, Krigskollegii historia). Far eller farfar till Wijkman Letzle var kanske den Andreas Leslij, som nämns i Stockholms tänkebok 1586
6783 V Johan Thuresson gift l:o med Brita Simonsdotter (Uleåborgs mantalslängd 1674). Han var antagligen ett av de fyra omyndiga barnen till avlidne Thure Persson i Uleåborg, för vilka farbrodern Michel Persson Dirich från Nykarleby 1658 ville bli förmyndare (Uleåborgs rrp 9. 6. 1658). Namnet Dirich förekommer ännu på 1700-talet i Uleåborg
6787 VI Jungfru Sara Dahl som enligt Vasa kommunionbok 1777-87 bodde hos (svågern?) Johan Stenberg (SS 6860) och dog i Vasa 23. 2. 1782, 75 år gammal, var antagligen också dotter till Erik Dahl eller till dennes son Michael (SS 6788).
6865 VI Jakob Jurvelius' mor Rakel Bertilsdotter, änka efter Jakob Jurvelius i Pyhäjoki, begrovs i Brahestad 21. 9. 1697, 68 år gammal.
7012 IX Michael Lybeck var son till sockensnickaren i Kronoby Moses Lybeck och Valborg Michelsdotter. Se: L. Nyholm, Apotekaren Gustaf Libecks härstamning (Österbottningen 13. 11. 1956).
7094 VI Petter Walstenius "från dårhuset" begrovs vid Danviks hospital 16.2.1715
7445 IX Jakob Sandelin var inte gift med Johan Forbus' änka Margaretha Christina Gummerus, utan med Gretha Christina Forbus, se 8426 nedan. Margaretha Christinas dödsdatum gäller inte 7445, utan 8426
7497 VII Anders Bergius dog i Stockholm (Nikolai) 23.8.1750. Anna Margaretha Meurman dog i Strängnäs 21.11.1773
7531 VIII Catharina Elisabeth Grooth, "Kapten Clases Fru ifrån Riga", som 1713-16 uppbar flyktinghjälp i Stockholm, var antagligen Olof Clases första hustru.
7533 X Brita Elisabeth Teliin var dotter till skeppsbyggmästaren i Gamlakarleby Anders Teliin och Anna Christina Pihlgren.
7551 VII Margareta Grandelius = SS 8912?
7566 V Daniel Jönsson Svart var antagligen son till borgmästaren i Strängnäs Jöns Olofsson Svart, vars son Olof var borgmästare i Torneå
7575 VI Gamlakarleby mantalslängd 1674 upptar Jakob Skottes mor Elin
7578 VII Han är antagligen den Sr Jakob Skotte som 1692 var skrivare hos häradshövding Erik Tavaststjerna i Pedersöre (Jakobstads rrp 17.3.1692)
7586 VII En son till Jakob Teudsk är kanske den Jakob Tysk, som 1692 var i tjänst som "pojke" hos (morbrodern) häradshövding Erik Tavaststjerna i Pedersöre (Jakobstads rrp 15. 2. 1692)
7589 VII Flyktingsänkan hustru Katarina Tyscovia dog i Stockholm (Adolf Fredrik) 22.1.1743
7610 X Susanna Helena Gumse död i Stockholm (Maria) 23.6.1812. Gift i Stockholm (Klara) 22. 4. 1805 med vaktmästaren Erik Eriksson Hedlund, född 1777.
7651 VII Petter Larsson Åhs, son till kamreraren i Kajana friherrskap Lars Hansson Åhs och Ingeborg Mårtensdotter Lång
8147 VI Carl Forsman efterlevdes av barn enligt hans bouppteekning (H. Björkman, Bouppteckningar i Gamlakarleby stad s. 9)
3352 VI Maria Larsdotter Bäck dog i Kronoby 4. 2. 1746, 86 år gammal. Hon hade gift sig l:o 6. 1. 1685 i Västerlövsta i Sverige med kronofogden i Österbotten Lars Bruun, som dog 1697
8355 VIII Carl Gustaf Cygnell döpt i Stockholm (Maria) 25.12.1719
8396 VIII Anders von Rothstein född i Stockholm 22. 5. 1765, död där 4. 5. 1794 (1799?). Gift i Estuna (Stockholms län) 2. 2. 1791 med Eva Christina WalIenborg. Anders Qvist tillhörde adliga ätten Svinhufvud i Västergötland
8426 IX Gretha Christina Forbus dog i Brahestad 16. 9. 1829, gif t där 10. 3. 1811 med sjömannen, senare sjökaptenen Jakob Sandelin (jfr 7445 ovan). Han gifte om sig i Brahestad 13. 12. 1831 med Helena Charlotta Fabritius
8598 VII Erik Johan af Palén, född i Strängnäs 18.5.1716
8737 III Elisabet Sursill var moster till Olof Jöranssons hustru (Gamlakarleby rrp 9.8.1651), antagligen den Olof Jöransson som var rådman i Gamlakarleby 1649-55
8895 VI Caspar Philipsson Eichman är möjligen identisk med borgaren Caspar Ekman i Torneå, vars hustru Karin var dotter till styrmannen i Gamlakarleby Johan Mårtensson och Brita Persdotter (Stockholms bouppteckningar 1697 s. 1355)
3904 IV Carin Cnutsdotter var änka efter Erik Larsson Drake i Nykarleby (GSA XI, s 453)
8906 VI Auditören Jakob Munselius' son Robert var 1692 i tjänst hos häradshövding Erik Tavaststjerna i Pedersöre. En syster till Robert var samtidigt bosatt på annan ort. (Jakobstads rrp 15. 2. 1692)
8912 VI Margareta Grandelius = nr 7551?
9020 VI Josef Munselius blev 20.8.1709 fältväbel och 4. 10. s.å. fänrik vid Österbottens regemente (Petander, Kungl. Österbottens regemente under Karl XII:s tid)
9021 VI Hustru Margareta Munselius från Gamlakarleby betalar 31.3.1719 för begravningen av sin man Mårten Mürich, 75 (!) år, i Stockholm (Katarina). Mannen är synbarligen rådmannen i Gamlakarleby Mårten Mürich, döpt där 18. 10. 1665 och gift l:o med Margareta Persdotter Kiemmer, död 1711 (GSS XI, s. 13)
9025 VI Christina Merthen var dotter till handlanden i Åbo Anders Merthen och Catharina Gerdner. Hon vistades 1715 som flykting i Härnösand, ej dottern Beata Carlman. Albrecht Gierden hade tidigare varit gift med Christina Persdotter, som var dotter till borgmästaren i Vasa Per Siulsson (T. Carpelan, Åbo i genealogiskt hänseende . . ., s. 40-41)
9030 V Jakob Cronbäck torde ha varit född i Jeremias Cronbäcks äktenskap med företrädaren Mårten Viloides' dotter. Vid Kronoby ting 7-8. 9. 1680 säges nämligen fogden Israel Olofsson vara styvfar till Jakob Cronbäck och det var tydligen genom sitt gifte med Mårten Viloides' dotter som Israel Olofsson kom i besittning av Rudnäs hemman i Kronoby
9092 V Rektor Carl Ringius' änka Märta Pors erhöll 1715 flyktinghjälp i Stockholm
9172 VI (Genos 1974 s. 90) Henrik Öhmans första hustru hette Beata Hansdotter (ej Jakobsdotter) Fagernäs
9179 VI Maria Wasbom omgift med handlanden i Åbo Georg Forsström (GSA IX s. 179). Dennes styvson Olaus Jacobi Werander begrovs i Arboga 23.6.1717, 6 år 11 månader gammal
9189 VIII Nils Davidsson Cneiff blev kontorsskrivare i Riksens ständers bank i Stockholm. Gift i Stockholm (Maria) 22. 10. 1764 med Christina Eleonora Hoffman, döpt i Stockholm (Maria) 6. 11. 1734, dotter till löjtnanten Georg Hindrich Hoffman och Christina Westervick samt änka efter bokhållaren vid samma bank Petter Tillander
9456 VI Anna Regina Rönling var dotter till vinskänken i Stockholm Olof Rönling och Anna Catharina Kock (SSA, Bouppteckningar 1720 s. 736)
9477 IV Vid Lappo ting 1701 nämns Monsieur Samuel Thomasson från Pedersöre
9568 VIII Michael Collin gift med Eva Maria Granberg, dotter till löjtnanten Erik Granberg och Anna Maria Stenius (Uleåborgs kommunionbok 1766-71 s. 53)


Genos 50(1979), s. 21-27

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1979 års register | Årgångsregister