GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Pieniä löytöjä - Små fynd

Kalonen - Calonius

Arvo Harjunmaa

Genoksessa 1977 s. 132, esittää Anita Tuurala kysymyksen, miksi Turun porvari Henrik Kalonen on aikoinaan haudattu Mouhijärvelle? Hän saattoi olla mouhijärveläisten kupariseppien sukua, joiden tiedetään pitäneen yhteyksiä mm. Turkuun. Kallon kylän (myöh. Yliskallo) asukkailla on muutenkin ollut jo 1600-luvun alussa sukulaissuhteita Turun porvaristoon ja näinollen on mahdollista, että Henrik on ollut "sukuloimassa" suvun alkuperäisillä sijoilla. Täältä voisi olettaa myös nimen Kallo - Kalonen - Calonius johtuvan.


Genos 50(1979), s. 96

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1979 hakemisto | Vuosikertahakemisto