GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Yhdistysuutisia - Föreningsnytt

Vesteristen sukuseura

Terttu Vuori (o.s. Vesterinen), Vammala

Sukuselvitys Suomen Vesterisistä on valmistunut. Sen mukaan Vesteriset ovat haarautuneet kolmelta eri taholta: Karjalan Kannakselta, Savosta ja Rautalammilta. Vanhin tunnettu Vesterinen on asiakirjoissa v. 1543 esiintynyt Matti Vesterein, jonka nimi on kuitenkin v. 1551 kirjoitusmuodossa Matti Vesterinca. Merkintä ca tarkoittaa poikaa. Matti oli siis Vesterinpoika. Isä Vester lienee syntynyt n. v. 1470 ja Matti n. 1500. Nimi Vester on Silvester-nimen lyhentymä. 1600-luvun vaiheilla nimi esiintyi jo muodossa Vesterinen. Vakiintuneena sukunimenä Vesterinen on esiintynyt aina 1700-luvun alkupuolelta lähtien. Tällä hetkellä Suomessa eläviä Vesterisiä on lähes 3000.

Alkunsa nyt valmistunut sukututkimus sai v. 1968 perustetun Vesteristen sukuseuran jäsenten aktiivisuudesta. Heikki ja Fredrik Vesterinen keräsivät valtionarkistosta asiakirjoista kaikki Vesterisistä saamansa tiedot vuoteen 1850 saakka. Siitä eteenpäin on lakkautettujen seurakuntien arkistosta tutkittu Uudenkirkon ja Kivennavan Vesteriset niin pitkälle, kuin tietoja on riittänyt. Varsinaisen kokoomatyön ja kortistoinnin sekä nykyisten seurakuntien arkistotietojen keruun on suorittanut lehtori Eero Vesterinen Tampereelta. Tutkimus on luovutettu huhtikuussa 1979 Vesteristen sukuseuralle painatusta varten. Teos käsittää n. 5500 nimeä syntymäajan mukaisessa järjestyksessä 1500-luvun puolivälistä vuoteen 1979 saakka. Syntymäajan ja täydellisen nimen lisäksi teoksesta selviää kunkin Vesterisen syntymäpaikka, mahdollinen kuolinpäivä, vanhemmat, puoliso sekä lapset hekin syntymäaikoineen. Teoksesta voi jokainen 1.1.1969 elossa ollut Vesterinen syntymäaikojen perusteella seurata sukuhaaransa historiaan niin pitkälle, kuin se on saatu selville. 10 vuoden työn tuloksena valmistunut sukuselvitys, Vesteristen sukukirja, on vielä vailla painatusta. Tarkempia tietoja saa teoksen kirjoittajalta, Eero Vesteriseltä, (os. Sotkankatu 16 B 32, 33230 Tampere 23, puh. 931/29034).


Genos 50(1979), s. 97

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1979 hakemisto | Vuosikertahakemisto