GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirja-arvosteluja - Recensioner

Georg Luther

Jouko Vesikansa & Heikki Korosuo, Sjöstedt-suku 1976. Sjöstedt-suvun sukuyhdistys ry. Forssa 1977. 414 sivua.
Aulis Oja (+) & Paavo Somiska, Vitikkalan suku. Vitikkalan suku ry. Rauma 1978. 311 sivua.

Maamme sukuyhdistyksissä tehdään paljon työtä sukujen selvittämiseksi ja niiden jälkeläistön kartoittamiseksi. Perusteellisestikin selvitettyjen sukujen kohdalla uusien polvien syntyminen herättää tarvetta selvitysten täydentämiseen ja uudestaan julkaisemiseen. Niinpä Vitikkalan suku ry., joka julkaisi ensimmäisen sukuselvityksensä kaksiosaisena 1948-51, on äskettäin julkaissut siitä toisen, täydennetyn laitoksen. Sjöstedt-suvusta sen sukuyhdistys puolestaan on julkaissut peräti neljännen täydennetyn sukuluettelon. Jo ulkonäöstä ilmenee, että näiden teosten tuottajilla on ollut läheistä yhteistyötä ja sisällössä osoittautuu eräs laaja haara suvuille yhteiseksi.

Kummassakin kirjassa toistetaan aiemmin julkaistut tiedot vanhemmista polvista ilman merkittäviä lisiä. Suurta työtä on kuitenkin aiheutunut jo pelkästään jälkeläistön selvittämisestä viime vuosikymmenien ajoilta. Tavoitteena on Sjöstedt-suvun kohdalla ollut luetella kaikkien vuoden 1800 jälkeen syntyneiden suvun jäsenten koko jälkeläistö ja Vitikkalan suvun osalta Kokemäen säteriratsutilallisen Kaarle Vitikkalan (1760-1848) kaikki jälkeläiset. Kummassakin tapauksessa lueteltavia henkilöitä on ollut niin paljon, että työ on vienyt vuosia. Niinpä henkilötiedot onkin ollut pakko supistaa minimiin: nimien sekä syntymä- ja kuolintietojen lisäksi esitetään vain oppi- tms. arvo, ammatti ja asuinkunta. Kummassakin kirjassa sisältö todistaa tekijänsä huolellisuudesta ja järjestelmällisyydestä. Lukija jää kuitenkin kaipaamaan enempiä henkilötietoja, jotka elävöittäisivät jäsenluettelon suku- ja henkilöhistoriaksi muidenkin kuin täyteläisesti kuvattujen esi-isien kohdalla. Eikö meidän pitäisi välttää kehitystä, jossa sukuselvitykset koskevat yhä suurempia henkilömääriä, mutta henkilöiden kuvaukset kutistuvat vain nimiksi, päivämääriksi ja titteleiksi?


Genos 50(1979), s. 98-99

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1979 hakemisto | Vuosikertahakemisto