GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Lähteet | Referat | Artikkelin loppu ]

Laapotista Pelkoseksi

Eräs nimenmuutos Sortavalassa 1700-luvulla

Fil. maist. Heljä Pulli, Helsinki

Sortavalan kirkonkirjoja aikanaan tutkiessani kiinnitti huomiotani, että eräillä henkilöillä näytti olevan kaksi sukunimeä: Laapotti ja Pelkonen. Yksityiskohtainen tietojen kerääminen eri asiakirjoista osoittikin, että oli tapahtunut sukunimen muuttuminen, ilmiö, joka 1700-luvun Sortavalassa oli poikkeuksellinen.

Ensimmäinen tieto Laapottien asumisesta Sortavalassa on v:n 1722 henkikirjassa. Tällöin Helylän kymmenekseen kuuluneessa Uijalanrannan kylässä eleli Eerikki Laapotti, hänen vaimonsa Lastikka (Scholastica) Antintytär ja lapset Antti ja Beata sekä veli Heikki ja tämän vaimo Maria Paavontytär. V:n 1727 verorevisiokirjassa oli veroisäntänä Eerikki Eerikinpoika Laapotti.

Rippikirjassa v. 1757-63 luetellaan Uijalanrannassa talollisina muutamia Pelkosia perheineen. Tässä mainitaan vain nimenmuutoksen kannalta tärkeät henkilöt. Suluissa ovat isännimet, joita ei ko. rippikirjoissa / verorevisiokirjoissa esiinny.

N:o 12 Antti (Eerikinpoika) Pelkonen, s. 1699?

N:o 15 Juho (Heikinpoika) Pelkonen, s. 1716?, hänen veljensä Paavo, s. 21.1.1725 ja Mikko, s. 1.3.1727, sekä äiti Maria.

N:o 16 Matti (Eerikinpoika) Pelkonen, s. 1712?, hänen veljensä Eerikki, s. 8.7.1724, ja äiti Lastikka.

Antti, Juho ja Matti Pelkonen mainitaan myös papiston laatimassa väestöluettelossa v:lta 1754. Sen sijaan saman vuoden verorevisiokirjassa ei Pelkosia tunneta lainkaan, vaan luettelossa ovat: Eerikki Laapotti, nyt poika Antti ja tämän pojat Eerikki ja Heikki sekä osakkaat Eerikki (Eerikinpoika), Juho, Paavo ja Mikko (Heikinpojat) Laapotti.

Kymmenen vuotta myöhemmin, v:n 1764 verorevisiokirjassa, on sukunimen osittainen muutos:

N:o 1 Eerikki ja Heikki (Antinpojat) Laapotti, setä Matti Eerikinpoika Pelkonen ja hänen veljensä Eerikki Eerikinpoika.

N:o 2 Antti Laapotti n:osta 1.

Edellä mainittujen Laapottien vaimoista ei kukaan tiettävästi ollut nimeltään Pelkonen.

Sortavalan varhaisimmissa historiakirjoissa esiintyy sekä Pelkosia että Laapotteja, mutta v:sta 1755 lähtien vain Pelkosia. Alkuperäinen sukunimi vilahtaa kerran näkyviin paikannimenä vuosisadan lopulla, kun talollinen Eerikki Pelkonen, 70 v., kuoli 2. 1. 1796 Laapotinniemessä.

Sukunimen vaihtelusta historiakirjoissa tulkoon tässä mainituksi seuraavat esimerkit: Eerikki Laapotti, 68 v., kuoli 20.4.1735, mutta Eerikki Pelkosen leski, Lastikka Kiiveri, 96 v.(?), kuoli 21.5.1763. - Beata Eerikintytär Pelkonen vihittiin Pärttyli Uimosen kanssa 22.12.1728, mutta kun heille syntyi lapsia v. 1731 ja 1732, Beatan sukunimeksi merkittiin Laapotti.

Kysymys, miksi Laapotit muuttuivat Pelkosiksi, jäi pitkäksi aikaa avoimeksi. Eräs tuomiokirjoista löytynyt tieto näyttäisi kuitenkin ratkaisevan tämän arvoituksen. V:n 1697 talvikäräjillä eräs Juho Pelkonen - nimi kirjoitettu tosin "Pölkäin" - Uijalanrannasta oli vetänyt oikeuteen appensa Risto Neuvosen samasta kylästä, koska tämä ei ollut maksanut hänelle niitä 200 kruunua kuparirahaa, jotka Juho oli tuonut yhteiseen pesään. Neuvonen sanoi, että vävy oli erotessaan saanut hänelle kuuluvan kolmanneksen (yhtiössä) olleesta tai heidän yhdessä hankkimastaan omaisuudesta. Tämän Pelkonen myönsikin ja asia raukesi.

Uijalanrannassa oli siis asunut Pelkonen-niminen henkilö. Hänen nimeään ei tosin mainita henkikirjassa v. 1696, mutta hän on ilmeisesti kuulunut silloisen veroisännän Juho Neuvosen perhekuntaan. Ei ole tietoa, minne Juho Pelkonen muutti lähdettyään Neuvosen tilalta, eikä hänestä ole tietoja kirkonkirjoissa. Ehkä v. 1726 vihitty Kerttu Hannuntytär Pelkonen Helylästä oli hänen tyttärensä.

Voidaan päätellä, että Eerikki ja Heikki Laapotti ovat asettuneet asumaan Juho Pelkosen tilalle ja tämän edellisen asukkaan sukunimi on muutaman vuosikymmenen kuluessa "tarttunut" heidän jälkeläisiinsä.

Mistä ja miksi nämä Laapotin veljekset sitten tulivat Uijalanrantaan? Suoranaisia tietoja muuttaneista ei näiltä ajoilta ole, mutta kaikesta päättäen he olivat kotoisin Reuskulan kylästä, joka kuului vielä 1600-luvulla Sortavalan pitäjään ja Isonvihan jälkeen Jaakkimaan. Reuskulassa asui talollinen Eerikki Antinpoika Laapotti (henkikirjat v. 1681-96). Jaakkiman henkikirjassa v. 1724 sekä rippikirjoissa v. 1731-41 esiintyy Antti Laapotti - ilman isännimeä. Hänen vanhin poikansa Eerikki oli kuitenkin varsin todennäköisesti isänisän kaima. Uijalanrannan Eerikki ja Heikki näyttävät olevan Antin nuorempia veljiä tai ehkä pikemmin velipuolia. V:n 1687 tuomiokirjasta käy nim. selville, että Eerikki Antinpoika Laapotti Reuskulasta oli solminut avioliiton Lauri Nikkarin lesken kanssa ja että tästä avioliitosta oli muutamia lapsia. Tuomiokirjassa ei nimenomaan sanota, että myös Eerikki Antinpoika oli leski, mutta se vaikuttaa varsin todennäköiseltä.

Kurkijoen kihlakunnan historian mukaan kuuluivat mm. Neuvonen ja Pelkonen sukuihin, jotka saapuivat Kurkijoelle ruptuurisodan (1656-58) jälkeen. Neuvosia oli Elisenvaarassa ja Paikjärvellä, Pelkosia Iijärvellä ja Metsämiklissä. Kolme viimeksi mainittua kylää kuuluivat aikanaan Jaakkiman pohjoisosaan kuten Reuskulakin. Myös Laapotit kuuluivat ilmeisesti ruptuurisodan jälkeiseen muuttajaryhmään.

Uijalanrannan Neuvonen ja Pelkonen olivat varsin todennäköisesti sukua samannimisille jaakkimalaisille. Laapotit olivat varmaan heille tuttuja, mahdollisesti jonkin avioliiton kautta sukua jommallekummalle. Tämä selittäisi, miksi he muuttivat nimenomaan Uijalanrannan kylään. Jonkinasteinen sukulaisuus erityisesti Juho Pelkosen kanssa olisi voinut osaltaan vaikuttaa sukunimen muuttumiseen.


Lähteet:

Sortavalan rippikirjat 1757-
Sortavalan historiakirjat 1723-
Papiston laatima Vanhan Suomen väestöluettelo 1754
Käkisalmen läänin verorevisiokirjat 1727, 1754, 1764
Käkisalmen läänin henkikirjat 1681-96, 1722, 1724
Käkisalmen läänin maakirjat 1638-51
Käkisalmen läänin tuomiokirjat 1687, 1697
Kuujo, E., Immonen, T., Puramo, E.: Kurkijoen kihlakunnan historia. Pieksämäki 1958.


Referat

Laapotti blev Pelkonen. En namnförändring i Sordavala på 1700-talet. I Sordavala bibehölls släktnamnen i regel konstanta på 1700-talet, i artikeln redovisas ett undantag. Erik Eriksson Laapotti och hans hustru Skolastika Andersdotter Kiiveri nämns på 1720-talet på ett hemman i byn Uijalanranta. Skolastika kallas vid sin död 1763 änka efter Erik Pelkonen. I mitten av 1700-talet kallas familjens andra medlemmar än Laapotti, än Pelkonen, senare tar sistnämnda namn överhanden.

I Uijalanranta bodde 1697 en Johan Pelkonen. Författaren antar att Erik Eriksson Laapotti flyttade till hans hemman från Reuskula by i Jaakkima och var son till Erik Andersson Laapotti, som nämns där 1681-96.


Genos 51(1980), s. 116-119

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku | Lähteet ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1980 hakemisto | Vuosikertahakemisto