GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirja-arvosteluja - Recensioner

GL

Ilmo Heikinheimo, Genealogia Heikeliana. Heikel - Heikinheimon suku. Julkaisija: Sukuseura Heikel - Heikinheimo r.y. Rauma 1980. 249 sivua.

Monivuotisen tutkimus- ja keräystyön tuloksena fil.lis. Ilmo Heikinheimo on julkaissut laajan kirjan suvustaan ja sen jälkeläisistä. Heikel-suvun aikaisemmin tuntemattomat varhaispolvet Oulunsuun Heikkilässä on selvitetty vuosina 1571-93 siellä mainittuun Heikki Heikinpoikaan saakka. Hänen pojanpojan pojanpojan poikansa Jaakko Heikinpoika Heikkilä (1679-1768) tuli isonvihan jälkeen kauppiaaksi Ouluun ja laajan Heikel - Heikinheimo -suvun kantaisäksi. Kirjassa luetellaan hänen kaikki tunnetut jälkeläisensä, niin mies- kuin naiskantaisetkin. Selvitys on tarkkaa ja huolellista työtä. Vaivaa säästämättä tiedot on koottu paitsi kotimaisista jäsenistä myös suvun monista ulkomaisista haaroista Paraguayta myöten. Kunkin sukuhaaran osalta esitetään sen vanhimpien jäsenten elämäkerrat ja kuvat. Tiedot myöhemmistä polvista ovat niukemmat, mutta johdonmukaiset ja yleensä tarkat.

Laaja selvitys on esitetty Genealogia Sursillianan tapaisessa luettelomuodossa. Tämänmuotoisessa esityksessä vanhempien kaikkia lapsia koskevien tietojen yhteen koonti usein on hankalaa, samoin tietyn henkilön vanhempien löytäminen. Heikinheimo on lieventänyt näitä epäkohtia suuresti jaksottamalla sukuluettelonsa alkupolviin ja yhdeksään myöhempään päähaaraan lukuisine alahaaroineen. Lisäksi numerointi on valittu sukujohtojen seuraamista helpottavaksi. Rakenne siis on suunniteltu huolellisesti lukijan tarpeiden mukaiseksi. Kuvaavana lisäesimerkkinä tästä mainittakoon vielä kunkin henkilön syntymävuoden ilmoittaminen henkilöhakemistossa. Ainoa havaitsemani merkittävä puute on appien ja anoppien jääminen henkilöhakemistossa mainitsematta. Hakemisto ei siis avaa lukijalle tietä kaikkeen kirjasta löytyvään sukutietoon.


Genos 51(1980), s. 119

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1980 hakemisto | Vuosikertahakemisto