GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Neuvoja ja opastusta - Råd och upplysningar

Savolaisnimisten sukujen

PJVo

Pohjoissuomalaista kysyjää kiinnostaa savolaisnimisten esivanhempiensa sukuperä ja se, mistä ja milloin he ovat saapuneet Lapin rajoille.

Savolaissukujen siirtyminen Savosta pohjoista kohti alkoi nähtävästi pysyvämmin 1500-luvun puolivälin tienoilla, jolloin ensimmäiset sieltä tulleet asettuivat Oulujärven rantamille. Vuosisadan loppupuolella 25-vuotinen sota-aika pakotti uudisasukkaat pakenemaan kodeistaan, jolloin osa on saattanut palata Savoon saakka. Ennen 1600-luvun alkua lienee muutto alkanut uudelleen, ja se jatkui sittemmin yhä pohjoista kohti, vaikkakin aikaisempaa hitaammin. Näin lienevät ensimmäiset uudisasukkaat saapuneet Lapin rajoille 1600-luvun viimeisinä vuosikymmeninä. Muutto ei tuolloin varmaan tapahtunut suoraan Savosta, vaan pikemminkin ikään kuin vähittäin siten että aikaisemmilta uudistiloilta lähteneet perheenjäsenet ovat perustaneet uuden tilan vähän pohjoisemmaksi.

Pohjois-Suomen asuttamisen vaiheista on jo olemassa tutkimuksia, mutta ei vielä kaikkien paikkakuntien osalta. Tietoja noista tutkimuksista ja muusta kertyneestä tietoaineistosta antaa Oulun historiaseura, osoite Oulun maakunta-arkisto, Postilokero 31, 90101 Oulu 10. Kyselyt on lähetettävä kirjallisina. Muistakaa liittää vastauspostimerkki.

 

Sammandrag. De savolaxiska släktnämnen i norra Österbotten och Lappland återgår på en flyttning norrut från Savolax, som började i mitten av 1500-talet. Flyttningen skedde gradvis så att nya boplatser upptogs steg för steg något norrom de tidigare. Krigstiderna under 1500-talets senare hälft ledde till flykt söderut, men flyttningsrörelsen mot norr torde åter ha börjat redan före 1600.


Genos 51(1980), s. 122

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1980 hakemisto | Vuosikertahakemisto