GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Kirja-arvosteluja - Recensioner

G. L.

Finlands Ridderskaps och Adels kalender 1980, utgiven av Torsten G. Aminoff. Frenckellska Tryckeri Ab Förlag, Helsingfors 1979. 692 sidor.

I slutet av 1979 utkom den tjugofjärde utgåvan av Finlands adelskalender. Under de tre år, som förflutit sedan föregående upplaga utkom, har friherrliga ätten Silfverhjelm samt adliga ätterna Cronstedt och von Daehn utslocknat på manslinjen. Andra ätter visar emellertid en stark livskraft. Utan att beakta expatrierade grenar finns i ätten Schauman ett 80-tal manliga medlemmar, i två ätter Ehrnrooth tillsammans över 90 samt i ätterna Aminoff sammanlagt och i ätten Blåfield ett 60-tal män. Mer än 50 manliga medlemmar har ytterligare ätterna Granfelt och Järnefelt.

Kalendern är redigerad med samma omsorg som tidigare upplagor. Systematiken i redovisningen av såväl biografiska uppgifter som släktsamband är konsekvent och följer samma riktlinjer som i de föregående kalendrarna. De stora svårigheter framskaffandet av dagsaktuella uppgifter om personerna vållar har övervunnits i aktningsvärd omfattning inte bara för de i landet bosatta personerna utan också för expatrierade grenar. Bland dem förtjänar särskilt omnämnas en återfunnen gren av adliga ätten von Knorring med medlemmar i Grekland, Sovjetunionen och Brasilien. Liksom i föregående upplagor förtecknas i slutet dödsdata för personer, som har avlidit efter utgivandet av föregående kalender.


Genos 51(1980), s. 30

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1980 års register | Årgångsregister