GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Personlängder i Tusby kyrkoarkiv

Tore Blomqvist

I Tusby församlings äldre kyrkoarkiv, som numera förvaras i landsarkivet i Tavastehus påträffade jag i en mapp över nattvardsgångna personer tvenne längder: "Förteckning på Man- och qvinpersoner uti Tuusby Församling, för åhret 1750" och "Längd, som utvisar antalet och Åldren af Man- och Qvinkön i Thusby Församling, åhr 1772. i Martii upprättad."

Av den förstnämnda ingår en kopia i mikrofilm TK 331, varav en brukskopia finns i Riksarkivet, den andra är antagligen kopierad i mikrofilm TK 330 eller TK 329. I dessa längder är personerna uppräknade by-, gårds- och familjevis, med angivande av ålder i år, för män och kvinnor i var sin kolumn. I längden för år 1750 är under året födda barns ålder angiven i månader vid årets slut och om dödsfall finnes anteckningar ännu under första halvåret 1751. I längden för år 1772 förekommer en uppföljning ända till år 1778 med utstrykningar av avlidna och utflyttade samt anteckningar om inflyttade och efter år 1772 födda barn med angivande av födelseår.

Ifrågavarande längder kompletterar kommunionböckerna och är av stort värde för släktforskare. Det vore intressant att höra, om dylika längder förekommer även i andra församlingar och i vilken utsträckning.


Genos 51(1980), s. 60

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1980 års register | Årgångsregister