GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Pieniä löytöjä - Små fynd


Miten ruotusotamies pestattiin

Heljä Pulli

Elimäen talvikäräjillä 17.-20.1.1733 käsiteltiin sopimusta ruotusotamiehen pestaamisesta. Pykälä kuuluu "kapulakieltä" hieman keventäen seuraavasti:

Talolliset ja ruodun osakkaat Risto Heikinpoika, Hannu Tuomaanpoika, Iisakki Iisakinpoika ja Kaarle Kaarlenpoika Joensuun kylästä kertoivat, että he olivat tehneet keskenään sopimuksen niistä 85 kuparitaalarista, jotka Risto oli syyskuussa 1730 joutunut maksamaan välirahana Tuomas Simonpoika Tafastille, kun tämä pestattiin ruodun sotamieheksi. Risto itse oli alunperin kirjoitettu sotamieheksi. Sopimuksen mukaan Hannu Tuomaanpoika ja Iisakki Iisakinpoika sitoutuivat maksamaan jälkikäteen Ristolle osuutensa - neljäsosan em. summasta - ja Kaarle Kaarlenpoika lupasi maksaa Ristolle saman verran verovapausvuosiensa kuluessa. Kaarle oli näet äskettäin ottanut autiotilan viljelykseen. Hannu, Iisakki ja Kaarle ilmoittivat maksavansa Ristolle kuluista 7 äyriä hopearahaa kukin. Risto teki varauksen, että jos sotamies Tuomas Tafwast kuolee tai eroaa, muiden ruodun osakkaiden on huolehdittava toisen miehen hankkimisesta ja pestaamisesta. Risto katsoi myös, ettei hänen tarvitse maksaa enempää välirahaa kuin mitä ruodun osakkaat maksavat hänelle tästä hänen hankkimastaan Tuomas Tawastista. Toiset ruodun osakkaat esittivät kuitenkin, että kaikkien osakkaitten on vastedeskin osallistuttava yhtäläisesti välirahan maksamiseen, saatiinpa mies sitten suuremmalla tai pienemmällä summalla. Näin merkittiinkin pöytäkirjaan ja, jos asiasta myöhemmin syntyisi erimielisyyttä, oikeus tekisi päätöksensä silloisen tilanteen mukaan. (Kymenkartano ja Lappee, KO a 39, ss. 16-17).

Tuomas Simonpoika Tawast (n. 1700-n. 1780) sai eron n. v. 1754 ja eli sen jälkeen lampuotina Joensuun Suurtalossa. Hänen sotilasnimensä, joka ei siirtynyt jälkipolville, johtuu kaikesta päättäen Hämeenkylän l. Tavastbyn kartanosta, jonka mailta hän lienee ollut kotoisin. Nimien oikeinkirjoituksen horjuvuus ilmenee tästäkin lyhyestä tuomiokirjan pykälästä.


Genos 52(1981), s. 111-112

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1981 hakemisto | Vuosikertahakemisto