GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Lumijoen avioliittokuulutuksia

Heikki Suitiala

"Mahdollisia lisätietoja ei voida antaa, koska kirkonkirjat ovat palaneet 17/1 1902" -leimalla varustaa Lumijoen kirkkoherranvirasto vanhoja aikoja koskevat virkatodistuksensa. 1800-luvun osalta tutkimusta helpottaa se, että Limingan arkistossa olevissa kuulutettujen luetteloissa 1840 - maalisk. 1880 on merkinnät myös Lumijoen avioliittokuulutuksista. Osassa kuulutuksia on merkintä liitteistä, jotka myös löytyvät sarjasta IJea "Erilaisia avioliittoasiakirjoja", jossa sarjassa on muitakin hajatietoja lumijokisista. Kaikki nämä asiakirjat ovat Oulun maakunta-arkistossa. Vain vuosien 1852-1862 kuulutettujen luettelo on filmattu, ja siitäkin vain alkuosasta on Suomessa käyttöfilmi. Limingan rippikirjassa 1745-1751, filmi IK 29, on mainittu Lumijoenkin sotamiehet.


Genos 52(1981), s. 113

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1981 hakemisto | Vuosikertahakemisto