GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikelns slut ]

Släkten Berglund från Kiukais

Fru HELGA WINGREN (+), Umeå [1]

Av de elva kända generationerna i denna släkt har endast de sex sista burit namnet Berglund. Det antogs för omkring 130 år sedan av sjömannen Fredrik Mickelsson (tab. 6) från Harjunpää torp i Kiukais, som var hemsocken för hans stamfäder i åtminstone fem generationer. Om den tidigaste kända stamfadern har uppgifter stått att finna bara för den korta tiden från hans giftermål 1698 med änkan på Ruski hemman i Panelia by till hans död tre år senare.

De många olika släktnamnen i de äldre generationerna beror främst på det stora antalet soldater i släkten. Dessa fick namn enligt den rote på vilken de tjänade; då en soldat fick avsked fick hans efterträdare samma namn även om de inte var släkt med varandra. Andra släktmedlemmar bar enligt vad som var brukligt i västra Finland namn efter den gård de bodde på. Stamfäderna kallades Harjunpää under tid de bodde på Harjunpää torp, som hörde till släkten Timms gods. Först då Fredrik Mickelsson Harjunpää blev sjöman i mitten av 1800-talet tog han namnet Berglund, medan hans bror Gustav, som också var sjöman, kallade sig Nordlund.

Den äldsta stamfadern gifte sig till en gård, men efter hans tidiga frånfälle hörde de följande generationerna till den obesuttna landsbefolkningen. Som soldater, drängar, vallherdar och torpare fick de säkert en inblick i de bättre situerade godsägarnas och böndernas liv, men själva levde de i mycket anspråkslösa förhållanden. Det hårda livet undergrävde hälsan. Fredrik Mickelsson Berglund, som slutligen blev landbonde i Nykyrko, sägs i kyrkboken ha varit "kivulloinen" och om hans farfars far ger mönsterrullan beskedet "nykter och beskedlig men mycket sjuklig".

I de äldsta generationerna redovisas endast förfäderna på stamlinjen och deras syskon. Det förefaller troligt att dessa syskons efterkommande bildar en stor och utbredd släkt. Släktleden i Kiukais torde ha varit helt finskspråkiga. Tabell 7 återspeglar den religiösa brytningstid som kännetecknade österbotten vid slutet av 1800-talet. Tabellerna 8-16 skildrar släktens utveckling i Finland och Sverige samt tabellerna 17-20 den gren som på 1890-talet emigrerade till USA. Frånsett den yngsta generationen är släkten där fortfarande tvåspråkig. Engelskan är huvudspråk, men de äldre släktmedlemmarna talar ännu finska flytande.

 

Tab. 1

I. Per Henriksson, blev genom sitt gifte 1698 husbonde på Ruski hemman i Panelia by, Eura (senare Kiukais). Nämns där till 1702, då han troligen dog. – Gift i Eura 13.11.1698 med Margareta Tomasdotter från Panelia i hennes andra gifte, begr. i Kiukais 17.1.1748 (den uppgivna dödsåldern 63 år är uppenbart för låg), tidigare gift 1685 med husbonden på Ruski Matts Mickelsson, död 1697, och omgift c. 1703 med Tomas Andersson, som i sin tur blev husbonde på Ruski, död 1749.

II. Barn:

Anders, döpt 9.11.1699, dragon, död 1776. Tab.2

 

Tab. 2

II. Anders Pettersson Kjulman (son till Per Henriksson, tab. 1), döpt i Eura 9.11.1699. Dräng på Knuutila rusthåll i Köylypolvi by i Eura (senare Kiukais) 1722, var dragon för Knuutila i Livdragonregement åtminstone från 1728. Fick enligt 1753 års generalmönsterrulla "interimsavsked" 5.1.1750, bodde sedan kvar på Knuutila. Död där 24.4.1776. - Gift 1:o i Eura 12.6.1728 med Valborg Mickelsdotter, döpt i Eura 18.2.1708, död på Knuutila i Kiukais 14.6.1741, dotter till rusthållaren på Eskola i Eura kyrkby Mickel Fransson och hans hustru Brita; 2:o i Euraåminne 16.3.1742 med pigan på Nikula i Sydänmaa by där Anna Eskilsdotter, f. 1714, död i Kiukais 26.11.1770.

III. Barn, f. på Knuutila i Köylypolvi by i Eura, fr.o.m. 1732 Kiukais:

1. Lisa Andersdotter, f 9.11.1728. Var enligt kyrkboken ofärdig, bodde i Köylypolvi Död där 9.4.1792. - Ogift.

1. Matts Dunder, f. 1.2.1730, soldat, död 1779. Tab. 3.

1. Anders Kjulman, f. 20.10.1732. Efterträdde sin far som dragon för Knuutila i Köylypolvi. Död i Kiukais 14.5.1790. - Gift i Kiukais 17.11.1751 med Valborg Mattsdotter, f. i Eura 5.1.1729, död i Kiukais 13.8.1802, dotter till vallherden på Björni i Sorkkinen, Eura, Matts Jakobsson och Maria Mattsdotter. De hade sex barn.

1. Johan Andersson, f. 13.2.1735. Dräng på Kalli i Köylypolvi by i Kiukais 1754-56, på Juhola i Panelia där 1756-58. Senare öden okända.

1. Jakob Björklöf, f. 30.5.1738. Dräng på Tarkki i Eurakoski by, Kiukais 1754, på Kalli Köylypolvi by där till 1756. Dragon i Livdragonregementet för Anttila i Kiukais kyrkby. Död 9.9.1790. - Gift i Harjavalta 21.10.1759 med Maria Karlsdotter, f. i Harjavalta 22.12.1739, död i Kiukais 25.2.1809, dotter till kronofiskaren i Harjavalta Karl Johansson och Lisa Grelsdotter. Fyra barn.

2. Mikael Andersson, f. 25.8.1742. Var på 1770-talet torpare och senare vallherde på Knuutila i Köylypolvi by i Kiukais. Död där 2.3.1788. - Gift i Kiukais 8.11.1767 med Maria Eriksdotter Flinck, f i Kiukais 20.11.1748, död där 9.12.1820, dotter till dragonen Erik Flinck och Maria Andersdotter. Sju barn.

2. Petter Lustig, f. 26.6.1746. Dragon i Livdragonregementet för Kalli rusthåll i Köylypolvi by från 1760-talet, efter ombildningen av regementet soldat i rusthållsbataljonen till Björneborgs läns infanteriregemente från 1791. Död i Kiukais 8.6.1818. - Gift där 15.5.1768 med Maria Danielsdotter, f. i Kiukais 23.3.1745, död där 24.5.1823, dotter till bonden på Simola i Mäkelä by Daniel Danielsson och Margareta Andersdotter. Sju barn.

2. Tomas Fogel, f. 13.11.1750. Dragon i Livdragonregementet för Torkki rusthåll i Eurakoski by, Kiukais, efter ombildningen 1791 soldat i rusthållsbataljonen till Björneborgs läns infanteriregemente. Död i Kiukais 27.10.1807. - Gift med Brita Andersdotter, f. 1753, död i Kiukais 7.12.1814. De hade fyra barn, bland dem sonen Peter Fogelberg, f. i Kiukais 10.7.1780, student i Åbo 1802, prästvigd 1807, adjunkt i Sääksmäki och slutligen kyrkväktare där, död i Sääksmäki 27.3.1848.

 

Tab. 3

III. Matts Andersson Dunder (son till Anders Kjulman, tab. 2). f. På Knuutila i Köylypolvi by, Eura (senare Kiukais) 1.2.1730. Var "dagakarl" då han 24.1.1750 antogs till soldat med namnet Brännar eller Brenner för roten 38 (hemmanen Pakola, Pero och Naski i Eurakoski by, Kiukais) av Eura kompani i Björneborgs läns infanteriregemente, namnet ändrades till Dunder 1752, enligt en förordning som förbjöd soldater att bära adliga namn. Bevistade kriget i Pommern 1761-62. Var 5 fot 5 1/4 tum lång. Kallas vid generalmönstringen 1775 "nykter och beskedlig men svag och mycket sjuklig". Fick som "gammal och oduglig" avsked 22.6.1779. Död i Kiukais 30.11.1779. - Gift i Kiukais 10.11.1751 med Anna Mattsdotter, f. i Panelia by i Eura (sedan Kiukais) 15.12.1723, död i Kiukais 31.10.1799, dotter till bonden på Katila i Panelia Matts Mattsson Katila och Maria Andersdotter.

IV. Barn, f. i Kiukais:

Johan Mattsson Dunder, f. 23.6.1752. Torpare under Ojala i Eurakoski by, Kiukais, från 1770-talet, död där 6.7.1836. - Gift i Kiukais 1.1.1776 med Lisa Andersdotter, f. i Kiukais 3.2.1754, död där 27.3. 1821, dotter till rusthållaren på Torkki i Eurakoski by Anders Markusson Torkki och Kristina Eriksdotter. Nio barn.

Matts, f. 18.8.1755, död i Kiukais 2.7.1756.

Jakob Harjunpää, f. 12.7.1757, torpare, död 1815. Tab. 4.

Mikael Giltig, f. 2.5.1761. Dragon i Livdragonregementet, från 1791 soldat vid rushållsbataljonen till Björneborgs läns infanteriregemente. Död i Eurakoski by i Kiukais 24.9.1833. - Gift 1:o i Kiukais 4.10.1786 med Maria Mickelsdotter, f i Kiukais 11.12.1766, död där 17.12.1818, dotter till bonden på Majala i Panelia by Mickel Mickelsson Majala och Anna Andersdotter; 2:o i Kiukais 2.7.1820 med Lisa Mattsdotter i hennes andra gifte, f i Kiukais 19.10.1777, död där 17.8.1844, dotter till bonden på Mäkipero i Eurakoski by Matts Johansson Mäkipero och Maria Mattsdotter samt tidigare gift 1796 med dragonen Johan Kämpe. Tre barn, födda i första giftet.

Anna Mattsdotter, f 7.11.1764, död i Köylypolvi by, Kiukais 22.10.1847. - Gift c. 1786 med dragonen i Livdragonregementet, slutligen korpralen i rusthållsbataljonen, till Björneborgs läns infanteriregemente Anders Berg, f. 26.1.1762, död c. 1808.

Matts Dunder, f. 9.1.1769. Dräng på olika gårdar i Kiukais, från c. 1800 torpare under Tarkki hemman i Panelia by, död där 31.1.1838. - Gift i Kiukais l:o 9.11.1800 med pigan på Juusela i Panelia Lena Mattsdotter, f. i Kiukais 24.11.1776, död där 5.9.1819, dotter till drängen på Konstari i Panelia Matts Mattsson och Lena Eriksdotter; 2:ö i Kiukais 21.5.1820 med Lisa Jakobsdotter Trygg, f. i Kiukais 23.9.1792, död där 18.1.1832, dotter till soldaten Jakob Trygg och Valborg Johansdotter; 3:o i Kiukais 29.7.1832 med pigan Lisa Sigfridsdotter, f. i Eura 16.12.1789, död i Kiukais 1.10.1861, dotter till torparen under Lähteenoja i Eura Sigfrid Sigfridsson och Anna Jöransdotter. Enda barnet var en dotter i andra giftet, hon dog som barn.

 

Tab. 4

IV. Jakob Mattsson Harjunpää (son till Matts Dunder, tab. 3), f. i Eurakoski by i Kiukais 12.7.1757. Dräng på olika gårdar i Kiukais till 1781, var från 1780-talet vallherde i Rahvola by i Kiukais, bodde åtminstone tidvis hos svärfadern i grannbyn Vaanis i Eura (införd samtidigt i Eura och Kiukais kommunionböcker). Torpare på Harjunpää torp i Rahkola från c. 1805. Död där 15.1.1815. - Gift i Eura 16.4.1781 med Anna Johansdotter, f. i Vaanis, Eura, 7.10.1759, död på Harjunpää i Kiukais 26.5.1836, dotter till landbonden i Vaanis, nämndemannen Johan Johansson (från Euraåminne) och hans första hustru Valborg Tomasdotter Jaakkola (från Kuivalahti i Euraåminne).

V. Barn:

Maria Jakobsdotter, f. i Eura 3.5.1781. Bodde i Rahvola i Kiukais till 1819 och 1822-24, var däremellan och efter 1824 piga i Sorkkinen i Eura. Död där 3.8.1856. – Ogift. Hon fick u.ä. sonen Isak, f. i Rahvola i Kiukais 27.10.1809. Han flyttade 1824 till Nakkila, där han till en början bodde hos morbrodern Mickel och kallades Isak Mickelsson.

Mickel Harjunpää, f. 15.9.1783, torpare, död 1867. Tab. 5.

Helena, f. i Kiukais 16.2.1786, död där 15.3.1789.

Anna, f. i Kiukais 20.11.1788, död där 26.11.s.å.

Johan Jakobsson, f. i Eura 21.11.1789, död i Rahvola i Kiukais 15.12.1813 av "yxhugg". - Ogift.

Helena Jakobsdotter, f. i Eura 4.6.1792. Var före sitt giftermål piga på olika gårdar i Eura och Nakkila. Död i Eura 8.8.1863. - Gift i Eura 30.1.1831 med drängen på Lähteenoja rusthåll där, slutligen inhysingen på Kleemola i Vaanis Isak Simonsson Rakett, f. i Eura 8.12.1796, död där 20.9.1866.

Anna, f. i Kiukais 31.1.1795, död i Eura 26.9.1800.

Isak Jakobsson, f. i Kiukais 15.3.1797, "dumb, bräcklig", död i Kiukais 8.12.1818. - Ogift.

 

Tab. 5

V. Mickel Jakobsson Harjunpää (son till Jakob Harjunpää, tab. 4). f. i Vaanis i Eura 15.9.1783 (enligt kommunionböckerna). Torpare i Rahvola by i Kiukais, på Pajula 1810-17 och på Ketola 1818-20. Drängfogde på Rahvo hemman där 1820-24, landbonde på Lampola i Leistilä by i Nakkila 1824-29, därefter torpare på Harjunpää i Rahvola. Död i Kiukais 23.6.1867. - Gift i Kiukais 24.6.1810 med Elisabet Simonsdotter, f. i Kiukais 14.9.1788, död där 23.6.1858, dotter till soldaten Simon Johansson Lavett eller Bohm från Eurakoski by (försvunnen på slagfältet "i Pihlajalax d. 16 Junii 1789") och Maria Karlsdotter Tokila (från Euraåminne).

VI. Barn:

Mickel Mickelsson, f. i Kiukais 9.3.1811. Dräng i Nakkila på Yrjälä i Leistilä by 1828-30 och på Klomsi i Lammainen 1830-32. Senare öden okända.

Vilhelm Harjunpää, f. i Kiukais 25.3.1814. Bodde tidvis på Harjunpää i Kiukais hos föräldrarna, tidvis i Eura och Raumo till 1841, då han bosatte sig på, Harjunpää, där han blev torpare efter sin far. Död i Kiukais 29.4.1893. - Gift i Eura 28.12.1842 med pigan på Vainiopekkka i Eura kyrkby Fredrika Adamsdotter, f (i Loppis?) 8.9.1818, kom 1835 från Loppis till Eura, död i Kiukais 9.4.1867. De hade sex barn.

Lena Stina Mickelsdotter, f. i Kiukais 12.4.1816, tjänade på olika gårdar i Euraåminne och Kiukais, flyttade ogift till Ulfsby 1839. Nämns inte i Ulfsby kommunionbok, senare öden okända.

Gustaf, f. i Kiukais 18.8.1818, flyttade 1839 till Björneborg, tog namnet Nordlund, sjöman, död i Björneborg 10.12.1889. – Gift 1:o i Björneborg 2.8.1849 med Ester Fredrika Nordvall f. i Kiukais 2.12.1821, död i Björneborg 6.1.1850, dotter till skräddaren Gabriel Nordvall och Anna Mattsdotter; 2:o i Björneborg 3.8.1856 med Josefina Karolina Grönros, f. 4.6.1834, död i Björneborg 4.4.1906, dotter till arbetskarlen i Björneborg Isak Grönros och Lovisa Mickelsdotter. Första giftet var barnlöst, i det andra föddes fyra barn.

Fredrika Mickelsdotter, f. i Kiukais 27.12.1820, piga på Mäkipero rusthåll i Kiukais 1838-43. – Gift i Kiukais 22.1.1843 med torparen på Koivisto torp i Rahvola by Mickel Mickelsson i hans tredje gifte, f. i Luvia 16.4.1803. Familjen flyttade 1849 till Harjavalta.

Fredrik Berglund, f. 28.6.1823, landbonde, död 1891. Tab. 6.

Johan, f. i Nakkila 20.8.1827, död i Kiukais 13.6.1829.

Maja Lisa Mickelsdotter, f. i Kiukais 24.8.1832. Bodde före sitt gifte mest hos föräldrarna, tjänade däremellan som piga i Björneborg 1849-50 och i Eura 1852-54. Död i Kiukais 28.5.1867. Gift i Kiukais 19.12.1861 med torparsonen från Mikola torp i Panelia by där Elias Mickelsson, f. i Kiukais 16.12.1838, flyttade 1871 till Eura.

 

Tab. 6

VI. Fredrik Mickelsson, från c. 1850 Berglund (son till Mickel Jakobsson Harjunpää, tab. 5), f. i Rahvola by i Kiukais 28.6.1823. Flyttade tal Raumo och därifrån till Eura 1847 samt till Björneborg. Sjöman där och i Raumo 1857-61. Dräng på Seppä och Rahvo hemman i Rahvola by, Kiukais, 1861-70. Torpare på Niinikorpi i Eura 1870-74 och på Vähäkorpi under Järppilä i Tövsala 1874-79. Landbonde på Moisio under Sundholm i Nykyrko (Å. 1.) från 1879. Sjuklig. Död på Moisio 30.4.1891. Gift i Björneborg 7.8.1852 med Emilia Wilhelmina Österlund, f. i Björneborg 21.2.1830, död på Moisio i Nykyrko 2.3. 1893, dotter till militärmusikanten Johan Österlund (f. i Björneborg) och Elisabet Rönnholm (f. i Luvia, hennes far och farfar var soldater).

VII. Barn:

Fredrik Emil, f. 27.9.1853, farmare, död 1931. Tab. 7.

Hugo, f. i Björneborg 29.10.1855. Postiljon i Nystad, död där 21.5. 1890. Ogift.

Oskar, f. i Raumo 2 3.9.1858, död där 2.11. s. å.

Oskar, f. i Raumo 23.9.1859, död i Kiukais 17.4.1867.

Otto, f. i Kiukais 3.5.1862, död där 19.2.1863.

Emilia Wilhelmina, f. i Kiukais 3.6.1864. Tjänarinna i Nystad, flyttade till Malax 1891, bodde i Vasa 1892. Efter sitt första äktenskap emigrerade hon 1896 till U.S.A. med son dotter Ester. Död i U.S.A. c. 1935. - Gift 1:o med Tuomas Palomäki i Jurva, död där; 2:o i U.S.A. med Gustav Henriksson från Åbo.

Edla, f. i Kiukais 8.12.1866. Anställd vid hotell i Helsingfors. Död i Nystad 14.2.1893. - Ogift.

Alfred Berglund, från 1904 Niinikorpi, f. i Kiukais 14.5.1870. Guldsmedsgesäll i Nystad 1885, guldsmed i Åbo 1897-99 och i Helsingfors 1899-1905 med undantag av en kort tid i Åbo 1904. Emigrerade 23.6.1905 till USA. Död där 1949. – Gift 1:o i Nystad 29.12. 1891 med Maria Ekeba Johansson, f. i Nystad 14.11.1869, död i USA; 2:o i USA med Katri Toiviainen, f. i Kronoborg 14.12.1877, emigrerade till Amerika 1904, död där 28.4.1966, dotter till bonden i Rahola i Kronoborg Karl Eliasson Toiviainen och Katrina Pettersdotter Hartikka.

Hilda, f. på Niinikorpi i Eura 2.9.1872, död i Nykyrko (Å.1.) 15. 12. 1886.

 

Tab. 7

VII. Fredrik Emil Berglund (son till Fredrik, tab. 6), f. i Björneborg 27.9.1853. Dräng på Kauppi i Sorkkinen, Eura, 1868-71, bodde sedan hos föräldrarna till 1876. Landbonde på Moisio under Sundholm i Nykyrko (Å. 1.) 1876-79. Stadstjänare och rådhusvaktmästare i Nystad 1879-83, stadsfogde där 12.11.1883-23.2.1885. Poliskonstapel i Vasa 15.6.1885-6.3.1889. Flyttade till Jurva 1889 och efter första hustruns död till Malax samt till Härmä 1892. Handelsresande för. Singer 1890-94. Blev tillsammans med första hustrun baptist, de döptes i Tölby 27.1.1889, utträdde ur lutherska kyrkan 1892. Baptistpredikant 1893-95, emigrerade 1895 ensam till USA, pastor i baptistförsamlingen i Worcester, Mass., till 1898, då familjen utom äldsta sonen kom till USA. Köpte en nybyggarfarm i Poplar, Wisconsin, kallade den Rauhala Farm. Besökte Finland 1912-13. Död i Poplar 26.6.1931. -Gift 1:o i Lokalax 2.4.1877 med Greta Krokfors, f. i Kronoby 27.4.1849, död i Jurva 2.12.1889, dotter till bonden i Rudnäs, Kronoby Hans Johansson Krokfors och Maria Mattsdotter Rudnäs; 2:o i Malax 1890 med Bata Sofia Svenn i hennes andra gifte, f. i Malax 24.2.1856, död i Poplar, Wisconsin, 6.4.1911, dotter till bonden i Malax Isak Svenn och Anna Lisa Karlsdotter Köping samt änka efter Johan Isaksson Snell, död i Amerika 1889.

VIII. Barn:

1. Emil Ivar, f. 8.10.1878, direktör, död 1964. Tab. 8.

1. Karl Fredrik Hjalmar, f. 2.3.1881, farmare, död 1969. Tab. 17.

1. Johan Albert, f i Nystad 23.11.1883, död i Vasa 8.3.1886 i scharlakansfeber.

1. Eva Elin, f i Vasa 19.6.1885, död i Hawthorne, Wisconsin 7.7.1974. - Gift 10.6.1916 med Alfred Swenson, f. i Malax 2.8.1886, död i Poplar, Wisconsin, 21.3.1971. Barn:

Margaret Swenson, f. i Poplar, Wisconsin, 21.1.1917, Död där 2.12.1944 i trafikolycka tillsammans med sin make. - Gift 2.4.1944 med John Foster Blodgett, död 2.12.1944.

Robert Swenson, f. i Wentworth, Wisconsin 21.3.1925. – Gift 30.11.1946 med Ruth Engelun, f. i Minnesota 11.8.1925. De har en dotter som dog ung och en adoptivson.

(Adoptivdotter: June Swenson, f. i Wentworth, Wisconsin 22.6.1923.

- Gift 6.1.1951 med Louis John Wester, f. 17.7.1907. De har tre barn.)

1. Ellen Emilia, f. i Vasa 10.11.1887, död i Poplar, Wisc., 9.5.1912. - Ogift.

2. Abel Waldemar, f i Vasa 16.8.1895. Anställd vid Minnesota Power & Light Co. i Duluth, Minnesota, i 31 år. Död i Duluth 1975. -Gift 1:o i Duluth 3.10.1938 med Anna Elisabet Söderman i hennes andra gifte, f i Malax 17.9.1888, död i Duluth 18.8.1952, änka efter N.N. Wahlborg; 2:o i Duluth 4.12.1954 med Olive Norris i hennes andra gifte, f. i Chicago 17.8.1895, änka efter N.N. Söderman.

 

Tab. 8

VIII. Emil Ivar Berglund (son till Fredrik Emil, tab. 7), f. på Moisio i Nykyrko (Å. 1.) 8.10.1878. Handelsbiträde i Härmä 1893-97, expedit och handelsresande hos Almqvist & Nyman i Vasa 1897-1902, bokhållare och kassör hos Karl Finnilä Ab där 1902-05, sedan föreståndare för samma bolags filial i Myllymäki, Etseri till 1908. Grundade tillsammans med tre kompanjoner partiaffären Berglund & Ylkänen 1909, verkställande direktör där, firman ombildades till aktiebolag 1917. Avgick med pension 1951. Stadsfullmäktig i Vasa 1926-28, flera förtroendeuppdrag i affärsvärlden och Svenska Baptistsamfundet i Finland. Död i Vasa 29.11.1964. - Gift i Vasa 15.6.1902 med Elsa Maria Wörgren, f. i Vasa 5.12.1879, död där 20.11.1938, dotter till tullvaktmästaren Johan Wörgren och Edla Maria Tätting.

IX. Barn:

Irene Alice (Alli), f. i Vasa 27.10.1903. Studentexamen 1922. Död i Karis 21.2.1930. - Gift i Vasa 24.7.1926 med affärsmannen i Karis Alvar From.

Bror Axel, f. 18.1.1906, affärsman, död 1957. Tab. 9.

Helga Emilia, f. i Etseri 21.5.1907. Examen vid Barnträdgårdslärarseminariet Ebeneser i Helsingfors 1932, vid Betelseminariet i Stockholm 1933. Barnträdgårdslärare vid Vasa praktiska flickinstitut 1932-37. Död i Umeå 3.7.1976. Gift 25.11.1935 med medicinekandidaten, slutligen länsläkaren i Kopparbergs län, Sverige, med.lic. och fil.kand. Josef Emanuel Wingren, f. i Forsby, Pedersöre, 4.9.1905, död i Umeå 11.7.1981. Barn:

Else-Maj Wingren, f. i Helsingfors 17.9.1939. Studentexamen vid Jakobstads samlyceum 1958. Fil.kand. vid Åbo akademi 1962, fil.mag. Lektor i engelska och tyska vid Jakobstads handelsläroverk sedan 1963. Stadsfullmäktig i Jakobstad 1981. - Gift 1:o i Pedersöre 21.8.1960 med diplomekonom Hans Erik Granholm, f. i Gamlakarleby 17.10.1935; 2:o i Umeå 16.8.1975 med diplomekonom Peter Boström, f. i Jakobstad 25.8.1950. Två barn i första och ett i andra giftet.

Linda Margareta, f. i Vasa 15.4.1910. Examen vid Barnmorskeinstitutet i Helsingfors 1931. Barnmorska vid Vasa stads sjukhus, sedan i Korsholm. - Gift i Vasa 28.3.1934 med affärsmannen Nils Eliel Frantz, f. på Hannus i Näsby, Närpes, 26.8.1908. Barn:

Karl Olof Frantz, f. i Vasa 7.1.1935. Merkonom 1955. Kontorsdirektör vid Oy Hartman Ab i Jakobstad. - Gift i Korsholm 28.9.1957 med Birgit Back, f. 27.6.1935, dotter till Erik Edvin Back och Elna Maria Ingeborg Järv. Två barn.

Ulla Stina Frantz, f. i Vasa 30.4.1936. Barnträdgårdslärarexamen i Danmark. Lärare vid Barnträdgårdsseminariet i Jakobstad 1975-79,daghemsföreståndarinna i Alfta, Sverige 1980. - Gift i Borgå 30.3.1960 med ingenjören Lars Erik Fagernäs, f. 13.2.193 3. Två barn.

Nils Oskar Frantz, f. i Närpes 12.10.1946. Kantor och musiklärare. - Gift i Pedersöre 13.6.1970 med kantorn i Korsnäs Mary Johanna Veronika Luther, f. i Jakobstad 8.10.1945, dotter till tjänstemannen vid A. Ahlström Oy, Kauttua bruk, fil. mag. Fred Erik Luther och Elsa Ingegerd Brunberg. Två barn.

Lars Fredrik, f. 26.8.1911, kontorist, död 1976. Tab. 10.

Nils Allan, f. 19.3.1913, kontorschef. Tab. 11.

Karl Johannes, f. 27.3.1915, expeditionschef. Tab. 13.

Sven Wäinö, f. 11.8.1918, verkställande direktör. Tab. 15.

Elsa Elisabet, f. i Vasa 5.12.1920. Examen vid Helsingfors sjuksköterskeinstitut 1944. Assistentsköterska på sjukhus i Vasa, Jyväskylä, Björneborg och Umeå. Biträdande föreståndarinna på ålderdomshem i Umeå 1961-65, avdelningssköterska på hem för långtidssjuka där 1965-66. Hemhjälpsassistent vid sociala byrån i Umeå 1966-71, sedan hemvårdsinspektör vid samma byrå. – Gift i Vasa 8.11.1947 med distriktschefen vid Försäkrings Ab Skandia John Sture Berglund, f. i Umeå 6.10.1909. Barn:

Anders Berglund, f. i Umeå 19.10.1948. Studentexamen 1967. Fil.kand. 1971. Forskningsingenjör vid Umeå universitet. – Gift 30.12.1972 med barnavårdslärarinnan Eva Lundin, f. i Uppsala 24.5.1949, dotter till Birger Lundin och Ingrid. Tre barn.

Lena Berglund, f. i Jakobstad 24.6.1951. Röntgenassistent vid centralsjukhuset i Falun. Läroverksingenjör 1980.

 

Tab. 9

IX. Bror Axel Berglund (son till Emil Ivar, tab. 8), f. i Etseri 18.1.1906. Examen vid Vasa svenska handelsskola 1924. Försäljare, slutligen inköpschef vid Berglund & Ylkänen Ab i Vasa. Medlem av Vasa sångargille från dess start. Död i Vasa 5.9.1957. - Gift i Vasa 24.3. 1942 med Elsa Elisabet Berg, f. i Brändö, Vasa, 4.6.1905, död i Vasa 13.6.1981.

X. Barn, f. i Vasa:

Krister Erik, f. 1.8.1943, död i Vasa 5.6.1944.

Erik Axel, f. 14.4.1945. Besökt Vasa svenska lyceum, gick till sjöss 1966. Styrmansexamen vid Ålands sjöfartsläroverk, sjökaptensexamen där.

Stina Elisabet, f. 28.4.1948. Mentalsjukvårdare i Strängnäs, Sverige.

 

Tab. 10

IX. Lars Fredrik Berglund (son till Emil Ivar, tab. 8), f. i Vasa 26.8.1911. Besökt Vasa svenska samskola, extra elev i Baptisternas predikantskola i Vasa 1928-29. Kontorist vid Berglund & Ylkänen Ab, sedan vid Oy Granholm Ab till 1971, därefter i firman J. Hänninen. Kassör 1947-66 och disponent 1948-64 för Baptisternas hus i Vasa, flera andra förtroendeposter i Baptistsamfundet. Organist i Elimkapellet och Baptistkyrkan i Vasa. Död där 17.9.1976. - Gift i Vasa 4.7.1936 (kyrklig vigsel i Kantlax, Munsala) med barnmorskan Alma Maria Blomqvist, f. i Munsala 20.3.1910, dotter till bonden i Kantlax Mats Edvard Blomqvist och Greta Johanna Spåra.

X. Barn:

Margareta, f i Vasa 10.1.1938. Studentexamen vid Vasa svenska samskola 1957. Hum.kand. vid Helsingfors universitet 1960. Verkat som journalist vid Vasabladet. – Gift i Vasa 4.6.1964 med rektorn för Predikantseminariet där, sedermera pastorn i Purmo, Oravais och Esse baptistförsamlingar Tor Eugen Smith, f. i Övermark 21.1.1928. Barn:

Tom Eugen Smith, f. 21.4.1965.

Gösta Ivar, f. i Korsholm 6.1.1943. Studentexamen vid Vasa svenska lyceum 1962. Studerat i Kiel, cand.med. där 1966, tandläkarexamen där 1969. Kommunaltandläkare i Korsnäs och Oravais 1970-71, sedan tandläkare i Schweiz, Stockholm och Vasa.

 

Tab. 11

IX. Nils Allan Berglund (son till Emil Ivar, tab. 8), f. i Vasa 19.3. 1913. Studentexamen vid Vasa svenska samskola 1932, studerade vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors 1933-35. Anställd vid Berglund & Ylkänen Ab i Vasa 1932-33 och 1937-57, slutligen som verkställande direktör. Anställd vid Wm. Saidberg Oy i Tammerfors 1957-61, revisorsassistent hos Idman & Wilen där 1961-62. Emigrerade 1962 med sin familj till High Point, N.C. i USA, anställd där vid Tomlinson Furniture Manufactures 1962-63, därefter vid Phillips Foscue Corp. som bokhållare och kontorschef 1963-78. Amerikansk medborgare 1973. – Gift i Helsingfors 4.6.1938 med kontoristen Ragnhild Margareta (Rita) Johnson, f. i Helsingfors 13.6.1910, dotter till handelsmannen där Conrad Alexius Johnson och Aina Emilia Sjöholm.

X. Barn, f. i Vasa:

Marianne, f. 20.1.1940, studerat vid High Point College, High Point, N.C., 1957-59, amerikansk medborgare 1966, sekreterare vid andra mannens advokatbyrå. – Gift 1:o 21.8.1959 med Speros Pete Gekas, skilda 23.1.1969; 2:o 15.11.1969 med advokaten Deane Flanner Bell i hans andra gifte, död i dec. 1980. Barn i första giftet:

Mona Helene Gekas, f. 1. 11. 1960, död 14.8.1961.

Pamela Anne Gekas, f. 24.10.1963.

Björn, f. 18.11.1945, militär. Tab. 12.

 

Tab. 12

X. Björn Berglund (son till Nils Allan, tab. 11), f. i Vasa 18.11.1945 Examen vid Central High School, High Point, N.C., 1965. Tjänat i USAs armé 1968-71, därav ett år i Vietnam, och åter sedan 1975, först i Västberlin och sedan 1978 i USA. - Gift 16.9.1972 med Shirli Glenn Sutton.

XI. Barn:

Kerstin Anne, f. i Västberlin 22.12.1976.

 

Tab. 13

IX. Karl (Carolus) Johannes Berglund (son till Emil Ivar, tab. 8), f. I Vasa 27.3.1915. Dimitterad från Svenska handelsskolan i Vasa 1933. Anställd vid Berglund & Ylkänen Ab i Vasa 1933-38, vid Billnäs Ab i Karis 1939-49, därefter vid Förenade Yllefabrikerna Ab, sedan Villayhtymä Oy och Hyvilla Oy i Hyvinge, slutligen som expeditionschef. - Gift i Vasa 9.6.1941 med Saima (Say) Linnea Bolin, f. i Strömfors 18.7.1908.

X. Barn:

Ulf Stefan, f. 2.6.1944, fil.mag. Tab. 14.

 

Tab. 14

X. Ulf Stefan Berglund (son till Karl Johannes, tab. 13), f. 2.6.1944. Studentexamen vid Nya svenska läroverket i Helsingfors 1963. Fil.kand. vid Helsingfors universitet 1970, fil.mag. Anst Wärtsilä Oy, Arabia porslinsfabrik, 1970-72, vid Christian Nissen Ab 1972-73, platschef vid Technicon Oy i Esbo, därefter anställd Leco Ab i Stockholm. – Gift 23.11.1968 med Leila Hannele Sand i Helsingfors 21.2.1944, dotter till Emil Sandman och Greta Johansson. Studentexamen vid Svenska flicklyceet i Helsingfors, diplomkorrespondent vid Svenska handelshögskolan där 1966. Sekreterare vid Wärtsilä Oy, Arabia, 1966-73. Skilda 1979.

XI. Barn:

Mika Rickhard, f. i Helsingfors 15.11.1971.

Mira Susanna, f. 3.9.1976.

 

Tab. 15

IX. Sven Wäinö Berglund (son till Emil Ivar, tab. 8), f. i Vasa 11.8.1918. Studentexamen vid Vasa svenska samskola 1936. Diplomingenjör vid Tekniska högskolan i Helsingfors 1943. Disponentadjoint vid Förenade Yllefabrikerna Ab, fabriken i Hyvinge, 1944-56, produktionschef där 1956-58, disponent 1958-59. Produktionschef vid samma fabrik (i Villayhtymä Oy) 1959-60. Disponent vid Orimattilan Villatehdas 1960-65. Teknisk direktör i Villakunta i Helsingfors 1965-70, sedan verkställande direktör där. – Gift i Jakobstad 21.6. 1941 med Brita Berit Elisabet Quist, f. i Jakobstad 13.11.1918, dotter till lektorn, fil.mag. Karl Bruno Quist och Anna Sigrid Serafina Lundqvist.

X. Barn:

Mats Peter, f. 23.4.1943, docent. Tab. 16.

Ulrika Elisabet, f. i Helsingfors 8.10.1945. Studentexamen 1964. Hum.kand. vid Åbo akademi 1968, fil.mag. vid Uppsala universitet 1970. Lektor i engelska och tyska vid grundskolans högstadium i Botby, Helsingfors. – Gift 26.7.1969 med ingenjören Björn Bergenwall, f. i Örebro 16.5.1944. Barn:

Jens Martin Bergenwall, f. 17.5.1971.

Björn Thomas Bergenwall, f. i Esbo 7.2.1973.

Maria Andrea, f. i Helsingfors 28.2.1950. Besökt Munksnäs svenska samskola och hushållskurs vid Högvalla seminarium 1967-68. Examen vid Vasa sjuksköterskeskola 1971. Sjuksköterska vid Maria sjukhus i Helsingfors, Rikshospitalet i Oslo och Larviks sykehus. – Gift 25.6.1976 med civilekonom Jan Walter Olstad, f. 20.6.1941. Barn:

Marco Janson Olstad, f. 25.1.1977.

Malin Jansdotter Olstad, f. 1.11.1979.

Tom Patrik, f. Helsingfors 17.10.1951. Studentexamen vid Munksnäs svenska samskola 1971. Pol.kand. vid Helsingfors universitet 1977. Assistent vid Svenska handelshögskolan i Helsingfors. – Gift 9.12. 1977 med specialsjuksköterskan i psykiatri Barbi Inger Helena Alfthan.

Marcus Robin, f. i Hyvinge 29.12.1957. Studentexamen vid Munksnäs svenska samskola 1976. Studerar vid Tekniska högskolan i Otnäs.

 

Tab. 16

X. Mats Peter Berglund (son till Sven Wäinö, tab. 15), f. i Vasa 23.4.1943. Studentexamen vid Munksnäs svenska samskola i Helsingfors 1962. Diplomingenjör vid Tekniska högskolan i Otnäs 1969, tekn.dr 1974. Docent vid Tekniska högskolan i Otnäs 1969. – Gift med merkonom Ritva Anneli Tienvieri, f. 11.3.1948, dotter till Väinö Tienvieri och Anneli.

XI. Barn:

Jaana Maria, f. 6.10.1972.

Jan Peterson, f. 8.9.1975

Petri Markus, f. 30.3.1979.

 

Tab. 17

VIII. Karl Fredrik Hjalmar Berglund (son till Fredrik Emil, tab. 7) f. i Nystad 2.3.1881. Emigrerade med sin mor till USA 1898. Farmare i Poplar, Wisconsin, efter fadern, bodde kvar i Poplar efter att ha lämnat farmen. Död 3.12.1969. Gift i USA 5.12.1912 med Hilda Mäki, f. i Ikalis 31.5.1889, död i Wisconsin 9.4.1973, dotter till David Kivimäki.

IX. Barn, f. i Poplar, Wisc.:

Ellen Victoria, f. 13.4.1914. Sjuksköterska efter mannens död. – Gift i Duluth, Minnesota, 4.4.1947 med David Adolf Hegedalh, f.13.7.1913, död i Superior, Wisc, 7.9.1968. Barn, f. i Superior, Wisc.:

Margaret Elizabeth Hegdahl, f. 10.10.1948. Bachelor of Arts vid lärarhögskolan i Superior. Verkat som lärare för amerikanska barn i Vietnam under kriget. – Gift 21.6.1975 med Warren Leon Smith. De har två barn.

Carol Hegdahl, f. 20.2.195 1. Sjuksköterskeexamen vid St Lucas School of Nursing, sjuksköterska i Maple, Wisc., sedan 1972. - Gift 1972 med Larry Taipale i Maple.

Roy, f. 3.1.1917, järnvägstjänsteman. Tab. 18.

Edgar, f. 3.9.1918, baptistpastor. Tab. 20.

Edna Lilian, f. 30.9.1920. Kontorist i 8 år, bl.a. bokförare i National Bank of Commerce i Superior, Wisc. Examen vid Briercrest Bible Institute i Caron Port, Saskatchewan, 1958, verkat som missionär bland finsktalande emigranter. – Gift i Wentworth, Wisc., 27.7.1962 med farmaren Charles Marcus Motley, f. 23.1.1918. Barn:

James Carl Motioy, f. i Burlington, Wisc., 19.12.1963.

Dorothy Marie, f. 9.1.1924. Verkat som sjuk- och åldringsvårdare. - Gift 14.2.1944 med farmaren Walter Harvey Gonschorek, f. i Rockford, Wisc., 9.7.1919, död 20.6.1970. Barn:

Larry Walter Gonschorek, f. i Superior, Wisc., 23.11.1949, död där 13.12. s.å.

 

Tab. 18

IX. Roy Berglund (son till Karl Fredrik Hjalmar, tab. 17), f. i Poplar, Wisc., 3.1.1917, "Supervisor" vid Barlington Northern Railroad. – Gift i Carlton, Minn., 3.10.1942 med Ines Elisabeth Esselström, f. i Wentworth, Wisc., dotter till Alfred Esselström (f. i Esse 12.12.1880) och Maria Sofia Backman (f. i Pärkenäs, Pedersöre 4.4.1882).

X. Barn: f. i Superior, Wisc.:

Robin Frederick, f. 8.1.1944. Master of Science. Tab. 19.

Joanne Nancy, f. 2.7.1945. Bokförare. - Gift i Superior, Wisc., med farmaren i Maple, Wisc., Jerry Douglas Nykanen, f. i Superior 5.6. 1942. Barn, f. i Superior:

Beth Ann Nykanen, f. 26.3.1969.

Amy Sue Nykanen, f. 1.2.1971.

Jonathan David Nykanen, f. 4.9.1973.

Jesse Peter Nykanen, f. 25.6.1979.

Susan Inez, f. 18.3.1953. Lärarexamen vid Bethel College i St Paul, Minn. - Gift 11.7.1976 med Craig Anderson.

 

Tab. 19

X. Robin Frederick Berglund (son till Roy, tab. 18), f. i Superior, Wisc., 8.1.1944. Bachelor of Science vid University of Wisconsin, Master of Science där. Bor i Iron River., Wisc. - Gift med Marlene Phile.

XI. Barn:

Eric Rudolph, f. 13.1.1976.

Evan Matthew, f. 7.8.1978.

 

Tab. 20

IX. Edgar Berglund (son till Karl Fredrik Hjalmar, tab. 17), f. i Poplar, Wisc., 3.9.1918. Studerade vid lärarhögskolan i Superior 1939-40. Tjänade 1941-46 i USA:s armé i England, Frankrike, Belgien, Holland och Tyskland, slutligen kapten. Studerade i Chicago 1947-48 och vid Bethel College and Seminary i St Paul, Minn., 1948-52. Baptistpastor i Iron River, Wisc., 1950-60, i Anaconda, Montana, 1960-65, i Albuquerque, New Mexico, 1965-67, i Mantrose, S. Dacota, 1967-73 och i Grand Rapids, Minn., från 1973. - Gift i Chicago 25.6.1948 med Miriam Rauha Hellman, f. i Two Harbors, Minn., 23.3.1925, död i sept. 1976.

X. Barn:

Linda Marie, f. 12.4.1949. Studerat vid Bethel College, St Paul, Minn. Bokförare i Minneapolis.

Donna Joy, f. i Superior, Wisc., 25.12.1953. Studerat engelska vid Bethel College. – Gift 7.6.1975 med Roger Hegdahl från Winfred, S. Dakota.

Debra Elaine, f. i Duluth, Minn., 2.12.1959.

(Adoptivson: Jeffry Jonathan, f. 30.10.1964.)

 

[1] Sammanställningen av författarens material har efter hennes frånfälle slutförts av dr J.E. Wingren, Umeå, och lektor Else-Maj Boström, Jakobstad. Redaktionen har något omredigerat texten och kompletterat uppgifterna om de äldre släktleden i Satakunta.

 

Selostus

Kiukaisista polveutuva Berglund-suku. Kiukaisissa v. 1823 syntynyt Fredrik Mikonpoika käytti n. v:sta 1850 sukunimeä Berglund ja kuoli lampuotina Kalannissa 1891. Hän polveutui Kiukaisissa eläneestä suvusta, jonka jäsenet olivat sotamiehiä, renkejä, paimenia ja torppareita. Kantaisä Pekka Heikinpoika tuli Panelian Ruskin isännäksi naidessaan 1698 edellisen isännän lesken Marketta Tuomaantyttären (k. 1748), mutta kuoli jo neljä vuotta myöhemmin. Heidän poikansa Antti Pekanpoika Kjulman (1699-1776) oli Henkirakuunarykmentin rakuunana, samoin useat tämän pojat, kukin omine sotilasnimineen. Fredrik Berglundiin saakka esitetään polveutumislinja ja kussakin polvessa tiedot koko sisarusparvesta.

Fredrik Berglundin vanhin poika Fredrik Emil Berglund (1853-1931) oli baptistisaarnaaja ja muutti Amerikkaan, missä tuli farmariksi Wisconsiniin. Hänen poikansa Emil Ivar Berglund (1878-1964) perusti kolmen liiketoverin kanssa v. 1909 vaasalaisen tukkuliikkeen Berglund & Ylkänen. Selvitys kattaa Fredrik Emil Berglundin sukuhaaran Suomessa, Yhdysvalloissa ja Ruotsissa. Mieskantaisen jälkeläisten lisäksi esitetään tietoja myös naisjäsenten lapsista.

 
Genos 52(1981), s. 131-147

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikelns början ]

Systematisk förteckning | 1981 års register | Årgångsregister