GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Sammandrag | Artikkelin loppu ]

Neuvoja ja opastusta - Råd och upplysningar


Vanhan Suomen historiakirjojen kortisto

PJVo

Savonlinnalainen kysyjä tiedustelee, mitä tietoja erään Rantasalmella asuneen vieraskielisen nimisen sotamiehen suvusta on saatavissa kirjallisuudesta ja His-Ki -kortistosta, jonka olemassa olosta hän on kuullut sukututkimuskurssilla.

His-Ki -kortiston nimen on saanut Sukututkimusseuran teettämä kortisto Vanhan Suomen historiakirjoissa mainituista vieraskielisistä sukunimistä. Vanhaan Suomeenhan kuuluivat Viipurin läänin pitäjät sekä vuodesta 1743 myös Savonlinna ympäristöineen, nim. osia Rantasalmen, Sulkavan ja Kerimäen pitäjistä sekä Sääminki kokonaisuudessaan. Kortistoon ei kuitenkaan ole otettu tietoja Rantasalmen ja Sulkavan historiakirjoista, koska näistä pitäjistä vain pienempi osa jäi Venäjälle. - Kortiston laatikoista on Seuran toimesta tehty luettelo. Sen sijaan tekemättä on luettelo, mikä osoittaisi, mitä sukuja kussakin pitäjässä mainitaan. Kortisto on talletettu Valtionarkistoon.

Kysyjälle oli Rantasalmen osalta vastattava kielteisesti. Sen sijaan hänen toiseen kysymykseensä, joka koski Kerimäellä tavattua sukua, voitiin antaa vastaus. Lisäksi erään vihjeen perusteella voitiin kortiston avulla todeta, että suku oli siirtynyt Kerimäelle Säämingistä, ja antaa Säämingin osalta lisätietoja tuosta suvusta.

Kysyjä kertoo edelleen, että tuon rantasalmelaisen vierasnimisen sotamiehen lapset mainitaan eräällä rippikirjan sivulla suomalaisnimisen sotamiehen lapsina. Tämä seikka näyttääkin ratkaisevan ensimmäisen kysymyksen vastauksen ilman kirjallisuus- ja kortistotietoja. Onkin todettava, että ainakin Itä-Suomessa voidaan vierasnimisen sotamiehen syntyperä useinkin selvittää sen johdosta, että hänet toisinaan saatetaan kirkonkirjoissa mainita alkuperäisellä suomalaisella nimellään. On jopa niin, että joskus sotamiehen kuolinmerkintää ei lainkaan löydy hänen sotilasnimellään, vaikka rippikirjassa hän esiintyisi koko ajan sen nimisenä, vaan hautausluettelossa hän on suomalaisella nimellään.


Sammandrag. Genealogiska Samfundet har upprättat ett kartotek över icke-finska släktnamn i kyrkböckerna för församlingarna i Gamla Finland (de delar av Finland som 1721 och 1743 avträddes till Ryssland). Kartoteket finns i Riksarkivet och är uppställt enligt församling. Tills vidare saknas en samlad förteckning, som för varje namn anger i vilka församlingar det förekommer.

Den soldat, om vilken frågeställaren hoppas finna uppgifter i registret, är troligen av inhemskt ursprung, då han i en kommunionbok bär ett från soldatnamnet avvikande finskt släktnamn. Vid forskning som gäller soldater bör alltid beaktas att det namn de bar som soldater ofta avvek från deras ursprungliga släkt- eller gårdsnamn.


Genos 52(1981), s. 26-27

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku | Sammandrag ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1981 hakemisto | Vuosikertahakemisto