GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Pieniä löytöjä - Små fynd


Henrik Blanckenhagens avfälle till muskoviten

Alf Byman

I min artikel om släkten Blanckenhagen i Genos 1980 nämns på s. 67 att släktens stamfar, gränsinspektorn Henrik Blanckenhagen, 1651 i donation fick nio hemman i Kirvus, men att de enligt ett kungligt brev av år 1661 "efter hans avfälle till muskoviten oss och Kronan äro hemfallne". I Jussi Lappalainens bok "Kaarle X Kustaan Venäjän-sota v. 1656-1658 Suomen suunnalla", s. 114 och 130, skildras på basen av rysk litteratur hur Blanckenhagen blev överrumplad och tillfångatagen i Salmis i början av juni 1656. Som rysk fånge gick han med på att försöka övertala försvararna av Kexholm att kapitulera. Han deltog i ryssarnas förhandlingar med dem den 3 och 4 juli s.å., men hans intresse för att hjälpa belägrarna uppges ha svalnat efter att hans svärson Nils Olofsson Printz fick tillfälle att meddela honom att undsättning var på väg. Att han hjälpte fienden vid Kexholm är uppenbart orsaken till att donationen i Kirvus indrogs efter hans "avfälle till muskoviten". Efter sitt uppträdande där kunde Henrik Blanckenhagen naturligtvis inte heller återvända ur fångenskapen till svenska kronans domäner. Hans senare öden är okända.


Genos 52(1981), s. 28

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1981 års register | Årgångsregister