GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

+

Gustaf Aminoff

Pentti J. Voipio

Gustaf Aminoff är borta. Han var född den 13 april 1918 och dog den 6 april 1981. Vi minns honom som en ivrig och inspirerande släktforskarvän och i synnerhet som främjare av samarbete och utbildning. Han höll släktforskningskurser på både svenska och finska och han var initiativtagaren till Helsingfors Släktforskare r.f. Hans viktigaste insats var väl dock uppställandet av de fyra punkter han ofta återkom till: 1) enhetliga kursprogram i släktforskning för medborgar- och arbetarinstitut, 2) enhetliga kompetenskrav för kursledare, 3) samarbete mellan lokala släktforskarföreningar och -grupper samt 4) årliga landsomfattande släktforskardagar. Detta program har vi kunnat verkställa bara till en del, men arbetet fortsätter mot de mål Gustaf Aminoff ställde upp. Genealogiska Samfundet hyllar hans minne med tacksamhet.


Suomenkielistenkin sukututkijoiden on syytä kiitollisina muistaa Gustaf Aminoffia, innostavaa ystävää. Hänhän piti suomenkielisiäkin sukututkimuskursseja ja jopa suunnitteli suomenkielisen sukututkimuskerhon perustamista Helsinkiin. Hänen ns. neljän kohdan ohjelmastaan on voitu toteuttaa suomenkielisellä taholla enemmänkin kuin ruotsinkielisellä. Yhtenäinen kurssiohjelma on valmis luonnoksena, jota kokeillaan lukuisten kansan- ja työväenopistojen sukututkimuskursseilla. Sukututkimuksen opettajien kursseilla, joista ensimmäinen on jo pidetty ja kaksi lisää suunnitteilla, luodaan pohjaa opettajien pätevyysvaatimusten vahvistamiselle. Kaksi neuvottelukokousta on pidetty sukututkimusyhdistysten yhteistyön kehittämiseksi, samoin jo neljät valtakunnalliset sukututkimuspäivät suomenkielisinä. Ensimmäisiä ruotsinkielisiä neuvottelupäiviä suunnitellaan kevääksi 1982. Gustaf Aminoffin into on ollut kaiken tämän kehityksen tärkeänä liikkeelle panevana voimana. Työ hänen osoittamiensa päämäärien saavuttamiseksi jatkuu.


Genos 52(1981), s. 65

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1981 års register | Årgångsregister