GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Pieniä löytöjä - Små fynd


Helsingfors riksdagsmän, rättelse

Helge von Knorring

Oscar Nikula har i sin matrikel över de finländska städernas riksdagsmän vid 1700-talets riksdagar (i GSÅ 41) på s. 159 förbisett de uppgifter om borgmästaren i Helsingfors Anders Byström, som framlades i Genos 1975, s. 70-77. Hans födelsedatum bör sålunda ändras till 15/9 1724 och uppgiften om hans skolgång i Helsingfors ersättas med att han besökte pedagogin i sin födelsestad Ekenäs.


Genos 52(1981), s. 67

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1981 års register | Årgångsregister