GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Tiedonantoja - Meddelanden


Krigens offer bland Finlands jurister IV. Tillägg

Åke Backström

En tredelad (1917-18, 1939-40, 1941-45) undersökning rörande krigens offer bland Finlands jurister publicerades i Genos 1966. Den utfördes ursprungligen på uppdrag av Finlands Juristförbund och avsikten var, att den skulle omfatta samtliga jurister vilka stupat, mördats, försvunnit, avlidit av sina sår, förolyckats eller avlidit i av krig förorsakad sjukdom.

Till uppgifterna omspännande den andra och tredje perioden torde följande tillägg göras:

Laurila, Eero Johannes, reservundersergeant, f. 24.6.1907 i Harjavalta, d. 6.12.1940 i Björneborg. [1]

Borg, Carl-Edvard Emil, fänrik, f. 9.8.1910 i Helsingfors, sårad 31.8.1941 i Sommee, d. s.d. [2]<


[1]   Schrey: Suomen lakimiehet - Finlands jurister 1949, Vammala 1949 (cit. Schrey), s. 914; Krigsolycksfallsbyråns (cit. KOB) brev n:o 5053/STA/16 24.9.1979: "Laurila on kuollut sodassa saamaansa tautiin ... Joutui sairaalaan 19.4.40, koska oli 'kuukauden päivät ollut yskää, viimeiset kolme viikkoa kovempana'. Keuhkotuberkuloosi todettiin 21.4.1940, ja hän kuoli 6.12.1940". Harjavalta khä:s brev 2.11.1979: "Kuollut keuhkotuberkuloosiin Satalinnan sairaalassa, haudattu Harjavaltaan 12.12.1940."

[2]   Schrey s. 916; KOB:s brev n:o 5053/STA/16 24.9.1979: "Borg on vaikeasti haavoittunut Sommeella 31.8.1941 ja kuollut samana päivänä 43. Sotasairaalassa (Rauhassa)".


Genos 52(1981), s. 68

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1981 års register | Årgångsregister