GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Yhdistysuutisia - Föreningsnytt


Släktforskarföreningarnas andra konferens 4.4.1981

Efter två års intervall ordnade Genealogiska Samfundet i Finland den 4.4.1981 i Helsingfors en andra konferens för lokala släktforskarföreningar. I konferensen deltog 25 representanter från 16 olika orter. Genealogiska Samfundets ordförande Pentti Voipio hälsade deltagarna välkomna och gav som inledning en översikt av Samfundets verksamhet och den aktuella utvecklingen i frågor av intresse för släktforskningen.

Diskussionen belyste hur aktiviteten har vuxit bland genealogerna sedan senaste konferens och hur möjligheterna till samarbete har förbättrats. Allmänt understöd vann förslaget att i varje förening tillsätta kontaktpersoner. Det vore önskvärt att lokalföreningarna utser sådana redan i början av hösten och meddelar om valet till Genealogiska Samfundet så att en förteckning över dem kan uppgöras. Det ansågs inte givet att uppdraget alltid borde ges åt sekreteraren, som ofta har mycket internt arbete inom föreningen. Antalet personer i aktivt arbete för föreningen kan ökas om uppgiften att hålla kontakt med andra föreningar ges en annan medlem.


Genos 52(1981), s. 74-75

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1981 års register | Årgångsregister