GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

+
Robert Estlander

Georg Luther

Hedersledamoten i Genealogiska Samfundet, fastighetsrådet Axel Gustav Robert Estlander avled i Helsingfors den 24 juni 1982, några dagar innan han skulle ha fyllt 83 år. Han upprättade 1930 en disponentbyrå i Helsingfors och utvecklade den till en ledande ställning inom sin bransch. Han utnämndes till fastighetsråd 1953 när denna titel första gången utdelades.

Släktforskningen var Robert Estlanders stora intresse. Hans första utredning av sin egen släkt trycktes i GSÅ 1928 och en ny kompletterad version följde 1965 i Österbottnisk Årsbok. År 1938 ingick i GSÅ hans omfattande utredning av släkten Andersin. I "Släktbok, ny följd" klarlade han 1941 släkten Estlander från Karelen och i Genos publicerade han släkten Withander 1930, de äldsta leden av släkten Less - Lesch - Lesche 1963 samt släkterna Rosenborg 1971 och Sundvik 1976.

I Genealogiska Samfundets verksamhet tog Robert Estlander redan tidigt aktiv del, som arkivarie från 1919 och styrelsemedlem från 1920, men han avgick från dessa poster på grund av en längre utlandsvistelse i början av 1920-talet. Från 1929 skötte han under 13 år den arbetsdryga skattmästarbefattningen i Samfundet och var sedan igen medlem i styrelsen 1943-51. Som erkänsla dels för hans forskningar och dels för hans andra arbete släktforskningen till fromma kallade Genealogiska Samfundet honom till forskarledamot 1977 och till hedersledamot 1979.

En gärning till bestående glädje för genealogin i Finland utförde Robert Estlander genom att upprätta personregister till olika arbeten som saknar sådana. Han har donerat sin stora samling personregister till Genealogiska Samfundet för att den skall stå tillgänglig för släktforskarna. Hans arbetsinsats var också av avgörande betydelse för det personregister till Genos 1960-79, som snart utkommer i tryck.

Robert Estlander hade en stor arbetskapacitet och strävade att göra nytta utan att synas. Genealogiska Samfundet känner djup tacksamhet för de tjänster han under mer än 60 år gjorde släktforskningen i vårt land och bland hans släktforskarkamrater lever minnet av en försynt, trofast och alltid hjälpsam vän.


Genos 53(1982), s. 113

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1982 års register | Årgångsregister