GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Tiedonantoja - Meddelanden


Vampulan, Huittisten ja Kauvatsan kirkonkirjoista

Timo Mikonmäki

Kirkonkirjoja käyttäessämme olemme kait itsekukin joutuneet havaitsemaan, kuinka eritasoisia ne eri seurakunnissa ovat samanakin aikana muutenkin kuin käsialaltaan. Joutuessani Vampulan rippikirjoja käyttämään olin aluksi tuskastua niiden sekavuuteen 1750-luvun jälkeen. Melko pian selvisi kuitenkin kaksi työtä helpottavaa piirrettä.

Ensiksikin jokaisen otsikkoajan (= aikaväli, joka on merkitty mikrofilmiin otsikoksi kirjalle) puitteisiin sisältyi yleensä kaksi, mutta jopa kolme kirjausaikaa (= aikaväli, jolle on oma aukeamansa taloa kohti). Nämä kaksi kirjausaikaa ovat useimmiten, mutteivät aina perättäisillä aukeamilla. Sen sijaan kolmas kirjausväli on milloin missäkin, jopa omana jaksonaan kirjan lopussa, mutta myös aikanaan löytyneellä vapaalla aukeamalla niinkin, että tämä myöhäisin kirjausaika on kirjassa aikaisemmilla sivuilla kuin kaksi jonkin talon ensimmäistä kirjausaikaa. Yksityiskohtainen selvittely on mahdotonta, vain ahkera "selaaminen" auttaa muistamaan. Tämä esitystapahan ei ole ominaista vain näille seurakunnille, mutta ovat ne ehkä eräät sekaisimmista.

Toiseksi saatoin havaita, että kirjoja oli kaksi rinnakkaista sarjaa. Ajattelin aluksi, että kysymyksessä olisi tavanomainen menettely, että emäseurakunnassa Huittisissa olisi pidetty omat erilliset Vampulan kappelia koskevat kirjansa ja kappelissa omansa ja ne olisivat myöhemmin joutuneet yhteen ja filmattu "Vampulan kirjoina".

Mutta kun ilmeni, että Huittisissakin oli päällekkäisiä otsikkoaikoja, oli haettava muuta selitystä. Lähempi tarkastelu osoitti, että on todella pidetty kaksinkertaista kirjanpitoa. Toinen sarja on tavanomaisia rippikirjoja ja toinen kinkerikirjoja. Rippikirjoissa on niihin kuuluvat ripilläkäyntimerkinnät, kun taas kinkerikirjoissa rippimerkintäsarakkeihin on pyritty merkitsemään muutot myös seurakunnan sisällä talosta toiseen.

Seuraavassa /-viivan edelle on merkitty otsikkoajat ja /-viivan jälkeen kirjausajat, jotka saattavat eri taloille hieman poikkeilla esitetyistä. Vampulan sarjat ovat silloin seuraavat:


Kinkerikirjasarja Rippikirjasarja
1749...1756 / 1749...1756 1749...1765 / 1749...1755
1756...1759 1756...1762
1763...1765
1772...1773 / 1772...1773
1766...1776 / 1766...1772
1785...1794 / 1785...1790 1773...1776
1790...1794
1777...1788 / 1777...1782
1796...1801 / 1795...1801 1783...1788
1786...1788
1803...1814 / 1803...1808
1809...1814 1789...1794 / 1789...1804
1805...1810 / 1805...1810

Tämän jälkeiset kirjat ovat tavanomaisia.

Varsinkin tilattoman väen seuraamisessa kinkerikirjojen muuttomerkinnöistä on suuri apu. Toisaalta edeltä näkee, että kirjausperiodeja on usein aloitettu eriaikaisesti vuorotellen rippikirja- ja kinkerikirjasarjaan. Lisäksi kirjojen 1785...1794 ja 1805...1810 otsikkolehdillä on mainittu, että kirja on puhtaaksikirjoitettu. Tästä puolestaan johtuu tuskastuttava määrä numerovirheitä.

Seuraavat lisähuomiot Vampulan kirjoista kannattanee mainita.
- Kirjassa 1785...1794, sen loppuosassa on myös Kauvatsan kappelin saman ajan kinkerikirjat.
- Kirjassa 1796...1801 on alussa 1...35 numeroidut sivut Huittisten Loimakylästä, senjälkeen sivut 1...396 Vampulaa ja lopuksi sivut 400...628 Kauvatsaa.
- Sallilan kylän Heikkilän talon tiedot kirjasta 1735...1748 vuosilta 1746...1748 ovat kirjassa 1796...1801 sivun 170 jälkeen.
- Vaikeiden tapausten seuraaminen on monesti helpompaa, kun kirjoittaa rippikirjojen ja kinkerikirjojen samanaikaiset tiedot vierekkäin.


Genos 53(1982), s. 116-118

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1982 hakemisto | Vuosikertahakemisto