GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Kirja-arvosteluja - Recensioner

PJVo

Irja Kilpeläinen, Tuuli käy hänen ylitseen, WSOY Porvoo - Helsinki - Juva 1981. 227 sivua.


Irja Kilpeläinen kertoo hauskasti, kuinka Valtionarkistosta tullut toivomus saada sinne hänen kotinsa vanhaa aineistoa pani hänet avaamaan pari kauan suljettuna ollutta laatikkoa. Löytyneet kirjeet ja kuvat sekä muutamat mieleen jääneet muistikuvat ja kodin esineet alkoivat elää. Ne saivat etsimään lisää tietoa äidin vanhemmista ja isovanhemmista sekä lopulta kertomaan heistä ja heidän etsimisensä eri vaiheista.

Kirjoittaja on pyörätuoli-invalidi, joka ei itse ole voinut käydä missään arkistossa. Hänen monet ystävänsä ovat hankkineet hänelle tietoja hänen viitteittensä mukaan. Tutkijoittemme tunnettu keskinäinen avuliaisuus on taas tuottanut hyvää hedelmää.

Kirja ei ole vain tutkimustulos tavanomaisessa mielessä. Siinä vuorottelevat täsmälliset asiatiedot ja eloisat kuvitelmat siitä, millaista noiden löydettyjen ihmisten elämänolot ovat olleet. Ennestään oletettu vankka talonpoikaistausta onkin suurelta osin osoittautunut monivivahteisemmaksi ja elämäntasoltaan paljon vaatimattomammaksi. Elämä on esivanhempia kuljettanut monien kärsimysten läpi, useiden lasten myös menehtyessä jo pieninä.

Jokaisen sukututkijan olisi hyödyllistä lukea tämä kirja. Se panee muistamaan omien esivanhempien oloja ja heidän vaiheitaan, siten tehden mielikuvat heistä entistä elävämmiksi. Lisäksi se sisältää muutamia hyviä viitteitä tutkimustyöhön. Eräs kuulema painovirheen luonteinen erhe on oikaistava: Pietarin seurakunnista Marian oli suomalainen ja Katarinan ruotsalainen, eikä päinvastoin.

Kirjoittajalta sain lisätiedon hänen isänsä suvusta. Hän ei ole lainkaan sukua itäsuomalaisille Kilpeläisille. Hänen isoisänsä, hämäläisittäin sukunimetön, otti tuon nimen - vedonlyönnin häviämisen varalta oli kaksi karjalaista työtoveria asettanut ehdoksi nimen ottamisen, koska heidän kotiseudullaan on "puolet Kilpeläisiä ja loput Korhosia".


Genos 53(1982), s. 27-28

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1982 hakemisto | Vuosikertahakemisto