GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Pieniä löytöjä - Små fynd


Teodor Sebastian Thilén

Åke Backström

Enligt hittills i litteraturen (Bergholm: Sukukirja II, s. 1288, Blomstedt: Ättartavlor, s. 104, Backström: Ättartavlor II, s. 116) förefintliga uppgifter skulle den kände senatorn, generallöjtnanten Theodor Sebastian Thilén, nob. Thilén (1818-1887) och hans hustru Julia(na) Sofia Mallén (1822-1887) levat i barnlöst äktenskap. Det har numera framkommit, att paret hade en dotter, Ines Julia, f. 25/8 (dp. 3/11) 1857 i St. Petersburg (Katarina), d. 18/4 (b. 22/4) 1858 därstädes.


Genos 53(1982), s. 68

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Systematisk förteckning | 1982 års register | Årgångsregister