GENOS - Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

[ Artikkelin loppu ]

Hårdh

Yhteiskuntatieteiden tohtori h.c. EERO FREDRIKSSON, Jyväskylä[*]

Sukunimi Hårdh on tyypillinen sotilasnimi. Siten on niin Suomessa kuin Ruotsissakin useita, toisistaan riippumattomia sukuja nimeltä Hård tai Hårdh. Eräs näistä on tässä selostettava Raahen Hårdh-suku. Sen kantaisä Karl Hårdh ei kuitenkaan liene ollut raahelainen eikä ehkä edes suomalaista syntyperää. Hänet tapaamme Länsi-Ruotsista, Göteborgista, missä hän vei papin eteen raahelaissyntyisen neidon. Hänen omat vaiheensa jäävät enemmälti hämärän peittoon, mutta hänen kuoltuaan leski toi perheen kaksi lasta kotikaupunkiinsa Raaheen, minne suku aluksi juurtui.

Kantaisän poika antautui Raahessa appensa mukaisesti kauppiasuralle, ja häntä seurasivat muutamat hänen jälkeläisensäkin. Myöhemmin suvun poikia pantiin koulutielle ja sitä tietä akateemisia tutkintoja kohti menemään. Niinpä tapaamme suvussa, vaikkakaan ei pappia, niin useita opettajia, professorin, lääkärin, eläinlääkärin, lakimiehen, kruununvoudin, maanmittareita. Toiset antautuivat taas käytännön tehtäviin, ja tietenkin raahelaissukuun kuuluu myös merimiehiä, kuunarin omistaja ja merikapteeni. Mainitsemisen arvoinen on myös seikka, että useat suvun jäsenistä ovat testamenteissaan muistaneet yleishyödyllisiä ja hyväntekeväisyyttä tarkoittavia tavoitteita.

Useat suvun perheet ovat ajan tavan mukaan olleet monilapsisia. Suvun miesten määrä on siten ollut suuri. Huomiota kuitenkin herättää, että monet heistä jäivät naimattomiksi. Myös muutama lapsettomaksi jäänyt aviopari suvussa on. Täten suvun jatkuminen mieskannalta rajoittuu nykyisin vain yhteen haaraan.

Suvun kantaisän syntyperää ei ole voitu selvittää. Suvun keskuudessa on elänyt käsitys, että suku polveutuisi aatelisesta Hård af Segerstad-suvusta. Tästä ei kuitenkaan ole löytynyt mitään asiakirjallista näyttöä. Aivan epätodennäköinen tuo käsitys ei tosin ole, sillä mainitun aatelissuvun piirissä on monta poikalasta, joiden myöhempiä vaiheita ei tunneta.

Raahen Hårdh-suku on ollut kotikaupunkinsa vaiheissa monella tavoin mukana. Suvun kantaisän nuorin pojanpoika, hänkin nimeltään Karl, muutti Raahesta Kuopioon, missä hän nousi värikkäästi esiin ja saa Kuopion kaupungin historiateoksessa osakseen melkoisesti huomiota. Avioliitossaan hän oli lapseton, mutta kirkonkirjojen mukaan hänen kasvattipoikansa ja Kuopion lukion matrikkelin mukaan hänen poikansa oli Adolf Hårdh. Tämän naimaton äiti, Kuopiossa 3.3.1779 syntynyt Anna Sofia Järfelt puolestaan oli kastekirjan merkinnöistä päätellen furiiri, sittemmin vänrikki Karl Gustaf Järnefeltin avioton lapsi. Karl Hårdh ennen avioliittoaan ja Anna Sofia Järfelt näkyvät niin kirkonkirjoissa kuin muissakin lähteissä samassa työpaikassa ja mukana eri tapahtumissa. Tämä seikka ja Karlin ja Adolfin muotokuvissa havaittava yhdennäköisyys tukevat käsitystä, että he todella olivat isä ja poika. Adolfin taiteellinen lahjakkuus taas tukee kastekirjan tietoa Järnefeltin suvun verenperinnöstä. Adolf Hårdh ja hänen poikansa muodostavat näin ollen sukuselvityksen viimeisen, kaksipolviseksi jääneen haaran. Tätä haaraa seuraa vielä siitä erillinen toinen kaksipolvinen Hårdh-suku, joka jatkoi Helsingissä Adolfin pojan valokuvausperinnettä.

Erityisen selvästi on tämän tutkimustehtävän yhteydessä jouduttu toteamaan, kuinka epäluotettavia rippikirjojen syntymäaikatiedot saattavat olla, esim. Raahen kohdalla. Sama koskee eräiden muidenkin lähteiden aikatietoja, jotka eivät aina ole yhteneväisiä. jossakin harvassa kohdassa silloin, kun kastekirjassa mainitaan vain kasteaika, saattaisi rippikirjan syntymäaika olla oikeakin, mutta tämä ei estä aikatiedon virheellisyyttä jossakin myöhemmässä rippikirjassa. Tästä esimerkkinä ovat Karl Mikael Hårdhin syntymäaikatiedot (taulu 2).

 

Taulu 1.

I. Karl Hårdh, henkirakuuna, vääpeli. Tarkemmat elämänvaiheet tuntemattomat. Hänen kerrotaan viimeksi asuneen Gotlannissa, k. ehkä 1741. - Puoliso Göteborgissa (Garnisonsförsamlingen) 18.9.1735 Elisabet Jurvelius, s. Raahessa 25.1. (ei 6.2. eikä 2.6.)1700, vht kauppias ja raatimies Mikael Jurvelius ja Elisabet Johanintytär Josander (Juusola). Hänen kerrotaan Ruotsista palattuaan asuneen ensin Haiuodossa. Muutti sitten Raaheen ennen 4.11.1749, jolloin mainitaan siellä kummina. K. Raahessa 12.3.1771.

II. Lapsia, syntyneet Göteborgissa:

Kari Mikael, s. (kast. 9.7.) 1736, kauppias ja varapormestari, k. 1796. Taulu 2.

Kristina Elisabet, s. (kast. 26.2.) 1738 (ei 17.8.1737 eikä 3.8.1738). Asui Raahessa vielä 1768. K. Hailuodossa 1.6.1805. - Puoliso Hailuodossa 21.11.1776 talollinen Sigfrid Sigfridinpoika Valppu Ojakylästä, s. Hailuodossa 21.2.1747, k. siellä 10.1.1824.

 

Taulu 2.

II. Karl Mikael Hårdh (Karlin poika, taulu 1), s. Göteborgissa (kast. 9.7.) 1736 (ehkä 15.6.1736, ei 15.6.1746). Kauppias ja kasööri Raahessa, raatimies vuodesta 1772, varapormestari vuodesta 1778. Omisti 3. korttelissa talon n:o 74. K. Raahessa 16.12.1796. - Puoliso 1:o Raahessa 1759 Helena Katarina Ståhlberg (h. 2. av.), s. Raahessa 24.8.1728, k. siellä 4.11.1764, vht Raahen kappalainen Georgius Ståhlberg ja Susanna Kristiana Nyblea. 1. puoliso kappalainen Petter Nordmarck; 2:o Raahessa 6.3.1766 Kristina Magander, s. Raahessa 19.2.1747, k. siellä 6.2.1793, vht porvari Johan Magander ja Elisabet Hattman; 3:o Raahessa 1794 Anna Pölkki (h. 2. av.), s. Raahessa 18.10.1752, k. siellä 10.11.1817, vht kauppias Johan Matinpoika Pölkki ja Margareta Josefintytär Lang. 1. puoliso raatimies Anders Lauraeus.

III. Lapsia, syntyneet Raahessa:

1. Elisabet Katarina, s. 14.4.1760, k. Raahessa 26.6.1760.

1. Karl Georg, s. 22.3.1761, k. Raahessa 4.11.1774.

1. Susanna Helena, s. 22.5.1763, k. Raahessa 11.7.1763.

1. Petrus Nicolaus, s. 20.5.1764, k. Raahessa 22.5.1764.

2..Johan Erik, s. 26.1.1767, k. Raahessa 10.9.1773.

2. Mikael, s. 19.2.1768, tervamakasiinin tarkastaja, k. 1843. Taulu 3.

2. Adolf, s. 29.9.1769, muutti Kokkolaan 1787, jossa merkitään ehtoollisella käyneeksi vielä 1801. Myöhemmät vaiheet tuntemattomat.

2. Elisabet Katarina, s. 1.2.1771, k. Kokkolassa 8.5.1843. - Puoliso Kokkolassa 8.10.1797 kauppias Johan Tuomaanpoika Kastelin, s. Kokkolassa 26.6.1768, merkitään siellä ehtoollisella käyneeksi viimeksi 15.4.1808, "kuollut sodan aikana Oulussa" sanotaan hänen 1814 laaditussa perukirjassaan (Kokkolan perukirjat 1811-1819, s. 335, VMA:ssa). Ei löydy Oulun haudattujen luettelosta. - Elisabet Katarina sai miehensä kuoleman jälkeen aviottomat lapset: Lovisa, s. Kokkolassa 24.5.1811, k. siellä 24.2.1812 ja Karl Fredrik, s. Kokkolassa 10.2.1815, k. siellä 26.2.1815.

2. Gustalf, s. 12.3. (ei 3.12.) 1773, kauppias, k. 1837. Taulu 14.

2. Johannes, s. 24.6.1775, k. Raahessa 6.3.1777.

2. Karl, s. 16.2.1777, muutti Kokkolaan 1789, Kuopioon 1797, porvarioikeudet siellä 30.8.1803, kellarimestarioikeudet 11.1.1804, raatimies ja kaupungin järjestysmies. K. Kuopiossa 7.1.1829. - Puoliso Kuopiossa 1.3.1807 Helena Westerdahl (h. 2. av.), s. 1767, k. Kuopiossa 8.4.1837. 1. puoliso kellarimestari Jakob Bergfors. - Karlin avioliitto oli lapseton. Karlin kasvattipoika ja ilmeisesti hänen lapsensa Anna Sofia Järfeltin kanssa: Adolf Järfelt, myöhemmin Hårdh, s. Kuopiossa 25.4.1807, k. 1855. Taulu 16.

2. Kristina Karolina. s. 15.9.1779, k. Raahessa 25.5.1783.

2. Tytär, s. ja k. 8.9.1781.

 

Taulu 3.

III. Mikael Hårdh (Karl Mikaelin poika, taulu 2), s. Raahessa 19.2. (ei 12.2.) 1768. Kauppias Kokkolassa, jonne muutti 1784. Omisti 17. korttelissa talon n:o 185. Vararikon tehtyään muutti 1815 Kalajoelle. Toimi siellä tervamakasiinin tarkastajana asuen aluksi Pohjankylässä ja v:sta 1841 Santaholman tilalla. K. Kalajoella 28.4.1843. - Puoliso l:o Kaarlelassa 16.2.1791 Anna Elisabet Nordman, s. Kokkolassa 29.3.1772, k. siellä 6.4.1795, vht merikapteeni Erik Nordman ja Magdalena Hagberg; 2:o Kokkolassa 9.4.1797 Hedvig Sofia Peldan (h. 2. av.), s. Kokkolassa 20.3.1774, k. Kalajoella 25.6.1843, vht pormestari Gabriel Henrik Peldan ja Catharina Forsefl. 1. puoliso maisteri Karl Kreander.

IV. Lapsia:

1. Kristina Magdalena, s. Kokkolassa 17.5.1791, k. siellä 2.6.1791.

1. Anna Elisabet, s. Kokkolassa 13.8.1792, k. siellä 4.9.1794.

1. Karl Erik, s. Kokkolassa 8.7.1794, k. siellä 30.11.1794.

2. Katarina Kristina, s. Kokkolassa 27.3.1798, k. Kalajoella 23.2.1837. Naimaton.

2. Karl Henrik, s. Kokkolassa 18.6.1800, maanmittari, k. 1870. Taulu 4.

2. Johan Gabriel, s. Kokkolassa 25.3.1802, k. siellä 22.6.1803.

2. Gustaf Adolf, s. Kokkolassa 10.1.1804, asessori, k. 1888. Taulu 10.

2. Hedvig Sofia, s. Kokkolassa 24.8.1806, k. Torniossa 7.9.1854. - Puoliso Kalajoella 22.6.1842 värjäritehtailija Gustaf Adolf Simelius (h. 2. av.), s. Alavieskassa 28.7.1799, k. Torniossa 23.4.1860. 1. puoliso Anna Brita Philp, 3. puoliso Anna Katarina Törnqvist.

2. Lovisa Charlotta, s. Kokkolassa 27.6.1808, k. siellä 3.11.1808.

2. Mikael Arvid, s. Kokkolassa 25.3.1810, k. siellä 28.6.1810.

2. Johan Gabriel, s. Kokkolassa 1.10.1811, maanmittari, k. 1877. Taulu 13.

2. Mikael August, s. Kalajoella 12.2.1816. Tervamakasiinin tarkastaja Kalajoella. K. siellä 4.2.1852. Naimaton.

 

Taulu 4.

IV. Karl Henrik Hårdh (Mikaelin poika, taulu 3), s. Kokkolassa 18.6.1800, yliopp. Vaasan koulusta 1819, maanmittausauskultantti 1822. Ylim. kommissionimaanmittari Oulun läänissä 1825 asuinpaikkana Kalajoki, vakinainen kommissionimaanmittari samassa läänissä 7.11.1848. Muutti Kalajoelta Haapajärvelle 1850. Turun ja Porin lääninmaanmittari 17.9.1861. Kunniamerkit 35- ja 40-vuotisesta nuhteettomasta palveluksesta. Pyhän Annan ritarikunnan 3. luokan ritarimerkki 1856. Itämaisen sodan mitali kannettavana Pyhän Andreaksen ritarikunnan nauhassa. Omisti Änkilän talon Kalajoella, myöhemmin Tiitto-nimisen talon Haapajärvellä. Turussa asui aluksi Itäisen Pitkänadun varrella ja myöhemmin toisen vaimonsa omistamassa talossa Piispankadun varrella. Hårdh ja hänen 1 vaimonsa pietisteinä tuomittiin Kalajoen käräjissä konventikkeliplakaatin rikkomisesta. K. Turussa 4.6.1870. - Puoliso 1:o Haapajärvellä 9.4.1835 Amanda Sofia Cajanus, S. Jalasjärvellä 14.9.1817, k. Turussa 29.11.1864, vht kappalainen Jakob Cajanus ja Sara Margareta Hedberg; 2:o Turussa 19.11.1865 Johanna Augustina (Jeannette) Höök, s. (Helsingin rippikirjan mukaan) 21.11.1808, k. Turussa 27.8.1880, äiti Eva Sofia Leijon, isäpuoli laivuri Anders Johan Höök.

V. Lapsia:

1. Jakob Mikael, s. Kalajoella 4.5.1836, k. siellä 17.2.1837.

1. Josef Gabriel, s. Kalajoella 18.8.1837, lääkäri, k. 1878. Taulu 5.

1. Johan Rafael, s. Kalajoella 17.9.1839, lehtori, k. 1908. Taulu 6.

1. Karl Emanuel, s. Kalajoella 5.9.1841, k. siellä 15.10.1842.

1. Henrik Eliel (Heikki), s. Kalajoella 17.9.1843. Yliopp. Kuopion lukiosta 1862, filosofian kandidaatti 1868, maisteri 1869. V.s. matematiikan lehtori Jyväskylän seminaarissa 1870-71, Oulun alkeiskoulussa 1871-72, matematiikan lehtori Hämeenlinnan lyseossa 1874, virkaero 1914. Omisti Kasinlahden tilan Sortavalan lähellä. Sortovuosina innokas nuorsuomalainen, raittiusmies. Testamenttilahjoituksia hyväntekeväisyyteen, mm. 75.000,- merimieslähetykselle. K. Hämeenlinnassa 12.3.1919. Naimaton.

1. Hanna Sofia, s. Kalajoella 28.2.1846, k. siellä 29.6.1848.

1. Gustaf Israel, s. Kalajoella 30.4.1848, k. siellä 11.11.1848.

1. Adolf Daniel, s. Haapajärvellä 12.6.1850. Kävi 3 lk. korkeampaa alkeiskoulua Turussa. Ensimmäinen matka merille lokak. 1865 Preciosa-nimisellä prikillä. Monilla valtamerialuksilla 1865-1877. Perämiestutkinto Turussa 1879, merikapteenintutkinto 1881, höyrylaivan päällikkötutkinto 1886. Eri valtamerialuksilla 1887-1903, mistä alkaen ahtaajana Helsingissä. K. siellä 7.10.1915. - Puoliso Turussa 29.4.1899 Olga Maria Matilda Hertell, s. Kemiössä 17.8.1859, k. Helsingissä 1.4.1943, vht nimismies Karl Johan Hertell ja Maria Sofia Emelie Möller. Lapsettomat.

1. Albert Aminiel, s. Haapajärvellä 2.8.1853. Katekeetta ja kansakoulunopettaja, toimi Västanfjärdissä 1878-1879, Turussa 1879-1891, Säkylässä 1891-1900, Ypäjällä 1900-1910, sen jälkeen taas Turussa. K. Turussa 10.7.1925. Naimaton.

1. Ida Maria, s. Haapajärvellä 28.8.1855 (omaisten tietojen mukaan, kastekirjassa 21.8.1855), k. Sortavalassa 24.3.1935. - Puoliso Hämeenlinnassa 2.1.1880 seminaarinlehtori Arvid Torsten Birger Genetz, s. Muolaassa 20.5.1852, k. Uukuniemellä 9.9.1932.

1. August Samuel, s. Haapajärvellä 18.11.1857, k. siellä 22.10.1859.

 

Taulu 5.

V. Josef Gabriel Hårdh (Karl Henrikin poika, taulu 4), s. Kalajoella 18.8.1837. Yliopp. Kuopion lukiosta 1856. Fys.mat. kand. 1864, lääket.lis. ja lääketieteen ja kirurgian tohtori 1867. Hämeenlinnan kaupunginlääkäri 1870. K. Hämeenlinnassa 15.1.1878. - Puoliso 22.2.1870 Maria Adelaide Saltzman, s. Helsingissä 9.6.1845, k. Hämeenlinnassa 13.2.1874, vht valtioneuvos, lääket. ja kirurgian tohtori Fredrik Saltzman ja Gustava Ulrika Ehrenmalm.

VI. Lapsi:

Maria (Mary) Gustava Amanda, s. Hämeenlinnassa 20.9.1871, k. Nokialla (Helsingin srk:n kirjoissa) 15.12.1901. Naimaton.

 

Taulu 6.

V. Johan Rafael Hårdh (Karl Henrikin poika, taulu 4), s. Kalajoella 17.9.1839. Yliopp. Kuopion lukiosta 1860. Opiskeli Hannoverin ja Zürichin polytekn. opistoissa. Määrättiin 20.12.1866 piirustuksen, käsitöiden ja maantieteen lehtoriksi Jyväskylän seminaariin. Erosi täysinpalvelleena 1.2.1898. Harjoitti ensimmäisenä Jyväskylässä valokuvaajan ammattia. Useita ulkomaisia opintomatkoja. Julkaisuja: Viivantopiirustuksen oppikirja 1888. Ohjeita poikain käsitöiden johtamiseen kansakouluissa 1892. Omisti Muurikaisen tilan Jyväskylän mlk:ssa. K. Turussa 17.1.1908. - Puoliso Tohmajärvellä 1.1.1871 Selina Sofia Charlotta (Ninna) Dahlström, s. Nilsiässä 23.8. (ei 28.8.) 1850, k. Helsingissä 21.7.1927, vht nimismies Viktor Edvard Dahlström ja Johanna Sofia Järnefelt.

VI. Lapsia, syntyneet Jyväskylässä:

Sigrid Sofia (Lilli), s. 5.4.1872, k. Jyväskylässä 13.7. (ei 18.6.) 1884.

Karl Alfons Rafael (Veikki), s. 19.10. (ei 19.6. eikä 19.11.) 1874. Kävi 4 luokkaa Jyväskylän lyseota, eroten sairauden vuoksi. Harrasti taidemaalausta saavuttaen nuoresta iästään huolimatta huomattavia tuloksia. K. Jyväskylässä 17.4.1894. Naimaton.

Henrik Edvard Johannes (Heikki), s. 22.10.1877, lehtori, k. 1944. Taulu 7.

 

Taulu 7.

VI. Henrik Edvard Johannes (Heikki) Hårdh (Johan Rafaelin poika, taulu 6), s. Jyväskylässä 22.10.1877. Yliopp. Jyväskylän lyseosta 1895, filosofian kandidaatti 1903, filosofian maisteri 1904. Matematiikan ja fysiikan opettaja 1904-1910 jatkoluokilla Turussa Heurlinin tyttökoulussa sekä Turun ruotsalaisessa yhteiskoulussa. Matematiikan ja fysiikan vanh. lehtori Kuopion klass. lyseossa 1910-1913, vt. vanh. lehtori Helsingin suom. normaalflyseossa 1913-1915, vanh. Lehtori Kuopion klass. lyseossa 1915-1922, Hämeenlinnan lyseossa 1922-1923, Helsingin tyttölukiossa 1923-1944 sekä vt. yliopettaja Suomal. normaalilyseossa 1927-1929. Teki maailman ympäri ulottuvan tähtitieteellisen tutkimusmatkan "Orient"-laivalla 1899-1900. Julkaisuja: "Einige Radianten der südlichen Halbkugel". "Sternschuppen-Beobachtune,en in Port Adelaide". "Les perséides en 1913". "Die Bahnelemente der Kometen in Bezug auf die unveränderliche Ebene" ym. Osallistunut sanitäärinä Suomen vapaussotaan 1918. Kuopion valt. mm. VR 4. K. Helsingissä 16.2.1944. - Puoliso Helsingissä 6.1.1916 lastentarhanopettajatar Ester Lovisa Zidbäck, s. Kuopiossa 10.9.1890, k. Hämeenlinnassa 15.6.1949, vht teollisuuskoulun rehtori, insinööri John Anton Zidbäck ja Anna Wegelius.

VII. Lapsia, syntyneet Kuopiossa:

Johan Efraim, s. 21.8.1917, professori. Taulu 8.

Hannele Elisabet, s. 12.3.1919. Ylioppilas Tyttönormaalilyseosta 1939, sairaanhoitaja 1943. - Puoliso Helsingissä 31.5.1947 arkkitehti, tekniikan tohtori Eljas Tapani Aspiala, s. Turussa 6.1.1911.

Helena Margaretha, s. 27.4.1921. Ylioppilas Tyttönormaalilyseosta 1940. Lääketieteen lisensiaatti 1949. Halikon piirisairaalan osastolääkäri 1954, Hattelmalan sairaalan osastolääkäri 1956, Moision sairaalan apulaisylilääkäri 1959, Hatanpään psykiatrisen sairaalan osastolääkäri 1964, eläkkeelle 1975. - Puoliso 1:o Helsingissä 28.12.1946 kenttäpiispa Yrjö Massa (h. 1. av.), s. Alatorniolla 7.4.1918, k. Helsingissä 6.2.1983. Avioero 1958; 2:o Tampereella 7.5.1960 piiritarkastaja Frans Matias (Matti) Mikkonen (h. 2. av.), s. PihtiputaaHa 28.5.1924. Avioero 1972; 3:o Tampereella 20.12.1973 Lauri (Lavrentij) Nieminen, s. Luopioisissa 3.8.1945. Avioero 1977.

 

Taulu 8.

VII. Johan Efraim (Hannu) Hårdh (Henrik Edvard Johanneksen poika, taulu 7), s. Kuopiossa 21.8.1917. Yliopp. Helsingin Suom. Normaalilyseosta 1935, agronomi 1939, maatalous-ja metsätieteiden kandidaatti 1943, maatalous- ja metsätieteiden tohtori 1954. Tutkija Maatalouden tutkimuskeskuksessa 1941-1959. Helsingin Yliopiston puutarhatieteen ensimmäinen professori 1959-1980, eronnut täysinpalvelleena 1980. Osallistunut kansainvälisten tieteellisten seurojen toimintaan johtoelimissä sekä puheenjohtajana. Julkaisuja: 65 tieteellistä julkaisua sekä n. 200 artikkelia. Osallistunut sotiin 1939-40 ja 1941-44 joukkueenjohtajana ja komppanianpäällikkönä, VR 4, VR 4 tlk, mm 1939-40 ja 1941-44, K SL, XXX. - Puoliso 1:o Helsingissä 6.1.1943 sairaanhoitaja Anna Sinikka Synnöve Holm, s. Suonenjoella 12.9.1919, vht asemapäällikkö Kalle Holm ja Hilja Lavonen. Avioero 1946; 2:o Helsingissä 18.5.1946 sairaanhoitaja Maj-Lis Birgitte Jaatinen, s. Köthenissä Saksassa 12.11.1921, vht insinööri Arno Emil Jaatinen ja Gurli Lindeqvist. Avioero 1969; 3:o Helsingissä 19.12.1969 maatalous- ja metsätieteen lisensiaatti Kirsti Heleena Salokangas, s. Kangasalla 3.7.1926, vht maanviljelysneuvos Aarne. Vilhelm Salokangas ja Anna Aina Koura.

VIII. Lapsia:

2. Eva Christina, s. Helsingissä 23.10.1947. Lentovirkailija 1967-1973. - Puoliso Helsingissä 20.4.1968 optikko Esa Martti Ilmari Hiltunen, s. Helsingissä 22.11.1942.

2. Anne Elisabeth, s. Helsingissä 9.9.1948. Ylioppilas, Drumsö svenska samskola, 1967, sairaanhoitaja 1970, erikoissairaanhoitaja 1973. - Puoliso Espoossa 24.5.1980 lääketieteen lisensiaatti Lorens Edvard Bergh, s. Maalahdella 23.5.1944.

2. Henrik Jan Edvard, s. Helsingin mlk:ssa 12.7.1951, kiinteistömestari. Taulu 9.

2. Hans Mikael, s. Piikkiössä 21.9.1957. Mielisairaanhoitajatutkinto 1982 Tukholmassa, toimessa siellä Beckombergan sairaalassa.

 

Taulu 9.

VIII. Henrik Jan Edvard Hårdh (Johan Efraimin poika, taulu 8), s. Helsingin pitäjässä 12.7.1951. Yleisradion palveluksessa v:sta 1969, kiinteistömestari, järjestelytoiminnan päällikkö. - Puoliso 1:o Helsingissä 16.8.1969 pankkivirkailija Leila Maija Roinisto, s. Helsingissä 14.11.1950, vht varastomies Mikko Oiva Roinisto ja Maija Sisko Marttunen. Avioero 1977; 2:o Helsingissä 5.11.1977 (h. 2. av.) sihteeri Seija-Helinä Isännäinen, s. Jaalassa 24.1.1944, vht autokoulunomistaja Heikki Pellervo Isännäinen ja Toini Saarinen. 1. puoliso televisiotoimittaja Seppo Onni Olavi Miettinen, k. 1972.

IX. Lapsia:

1. Kristian Jan Mikael, s. Helsingissä 18.10.1969.

1. Jarkko Tom Henrik, s. Vantaalla 31.8.1973.

Seppo Miettisen ja Seija Isännäisen lapsi:

Juha Petri Kullervo Hårdh, vuoteen 1978 Miettinen, s. Helsingis 21.2.1968.

 

Taulu 10.

IV. Gustaf Adolf Hårdh (Mikaelin poika, taulu 3), s. Kokkolassa 10.1.1804. Ylioppilas Oulun koulusta 1820. Ylim. kamarikirjuri Keisarillisessa Suomen Senaatissa 10.3.1829. Oulun lääninhallituksen varalääninkamreeri 13.12.1831. Saloisten kihlakunnan kruununvouti 8.4.1834. Kollegiasessorin arvo 1858. Raahen Säästöpankin perustajia 1849. K. Raahessa 24.10.1888. - Puoliso Raahessa 25.1.1834 Emelie Katarina Sovelius, s. Raahessa 16.12.1807, k. siellä 6.9.1855, vht kauppias ja raatimies Fredrik Sovelius ja Katarina Frieman.

V. Lapsia, syntyneet Raahessa:

Augusta Sofia Katarina, s. 29.10.1835, k. Helsingissä 12.10.1911. Testamenttasi 60.000 mk Pattijoen vanhainkodille. - Puoliso Raahessa 15.10.1867 kauppias Frans Zachris Durchman, s. Raahessa 8.8.1833, k. siellä 11.7.1895.

Emelie Charlotta, s. 14.10.1837, k. pienenä, ehkä 18.11.1837.

Gustaf Fredrik (Gösta), s. 2.12.1838, proviisori 1868, palveli Raahen apteekissa, k. Helsingissä (Pattijoen srk:n kirjoissa) 20.10.1881. Naimaton.

Axel August, s. 6.10.1840, lääkäri, k. 1898. Taulu 11.

Karl Emil, s. 5.11.1841, yliopp. Kuopion lukiosta 1860, fil. kand. 1866, fil. maisteri 1869, Helsingin ruotsalaisen reaalilyseon ruotsin ja saksan kielen kollega 1886, ranskan ja saksan kielen lehtori 1900, virkaero 1905. Saatuaan periä Henrik Soveliuksen jälkeläisenä lahjoitti n. 100.000 mk, pääasiassa Hämeenlinnan kaupungille (eri seuroille siellä), merimieslähetykselle 73.250 mk. K. Helsingissä 31.10. 1919. Naimaton.

Rosa Emilia, s. 26.12.1843, k. Helsingissä 5.2.1925. - Puoliso Raahessa 30.4.1865 kauppias Gustaf Robert Ahlholm, s. Raahessa 29.4.1837, k. Kuopiossa 5.9.1870.

Elisabeth, s. 21.3.1846, k. Raahessa 1.11.1846.

Robert Johan, s. kaksosena 1.2.1848. Agronomi Mustialasta 1876, maanviljelijä Pattijoella Kesälän tilalla 1876-. Teki meritse pitkän ulkomaanmatkan 1870. K. Tampereella (Pattijoen srk:n kirjoissa) 21.4.1880. Naimaton.

Rosina Johanna (Jenny), s. kaksosena 1.2.1848, k. Helsingissä 18.5.1916. Naimaton.

Hugo Herman, s. 3.3. (ei 27.2.) 1852. Yläalkeiskoulu Oulussa. Teknillisen reaalikoulun oppilas 1871-1872, polyteknillisen koulun 1872-1876 konerakentaja. Harjoittelija Tampereella 1876-1877. Forssan tehtaiden piirustuskonttorissa 1877-1878, Ruotsissa Husqvarnan tehtaiden valimossa 1878-1879, sen jälkeen eri konetehtaissa Englannin Manchesterissa sekä USA:n St. Louisissa, Chicagossa, Pittsburgissa ja Milwaukeessa 1881-1887. Kuokkastenkosken masuunin isännöitsijä 1887-1890. Muutti Nurmeksesta Raaheen 1905. Omisti Friskalan talon lähellä Turkua ja kiinteistön Lontoossa. K. Lontoossa, Parkfieldissä 19.2.1915. - Puoliso Nurmeksessa 19.1.1893 Loviisa Timonen (h. 1. av.), s. Nurmeksessa 25.8.1869, k. siellä 27.8.1909, vht Niilo Timonen ja Anna Kokkonen. Avioero 1905. Lapsettomat. 2. puoliso Karl Johan Hjalmar Malmgren.

 

Taulu 11.

V. Axel August Hårdh (Gustaf Adolfin poika, taulu 10), s. Raahessa 6.10.1840, yliopp. Kuopion lukiosta 1860, fil. kand. 1865, lääket. kand. 1868, fil. maisteri 1869, lääket. lis. ja lääket. ja kirurgian tohtori 1872. Tampereen apulaiskaupunginlääkäri 1877, Niuvanniemen mielisairaalan ylilääkäri 1884. Tampereen kaupunginvaltuutettu 1877-1882. Porvarissäädyn jäsen v. 1882 valtiopäivillä. K. Kuopion maaseurakunnassa 3.1.1898. - Puoliso Messukylässä 2.8.1880 Bertha Aina Sofia Idman, s. Messukylässä 14.1.1860, k. Tampereella 21.3.1936, vht tilanomistaja Karl Gustaf Idman ja Beata Sofia Gustava Mellin.

VI. Lapsia:

Gustaf Matts Bernhard (Gösta), s. Tampereella 1.11.1881, pankinjohtaja, k. 1955. Taulu 12.

Bror Axel, s. Kuopiossa 24.3.1885, k. siellä 9.1.1886.

Axel Alexander (Akke), s. Kuopiossa 3.8.1887, yliopp., Nya Svenska Samskolan, Helsinki 1906. Opiskellut kieliä Helsingin Yliopistossa sekä Genevessä ja Berliinissä. Opiskellut eläinlääketiedettä Dresdenissä, eläinlääkäri ja eläinlääketieteen tohtori Leipzigissä 1926, laill. eläinlääkäri Suomessa 1926. Vetelin piirieläinlääkäri 1928, Hartolan 1936. Harjoitti huomattavaa puutarhaviljelystä, mehiläis-ja siipikarjanhoitoa tilallaan Vanha-Koskipäässä Hartolassa. K. Hartolassa 25.12.1971. Naimaton.

Rolf Stanley, s. Kuopiossa 3.9.1891, yliopp., Nya Svenska Samskolan, Helsinki, 1909, opiskeli kieliä Lontoossa, keskeytti opintonsa sairauden vuoksi. Maatilaharjoittelijana agronomiksi opiskelua varten 1915-1917. K. Lohjalla (punaisten murhaamana) 22.2.1918. Naimaton.

 

Taulu 12.

VI. Gustaf Matts Bernhard (Gösta) Hårdh (Axel Augustin poika, taulu 11), s. Tampereella 1.11.1881, yliopp., Privata svenska reallyceum för gossar och flickor i Kuopio, 1889, oikeustutkinto 1905, ylempi hallintotutkinto 1911, varatuomari 1909. Ab Credit Oy:n Tampereen konttorinjohtaja 1912-16, Suomen Yhdyspankin Tampereen konttorin johtaja 1917-1919, Pohjoismaiden Yhdyspankin Tampereen konttorin apulaisjohtaja 1919-48. Ab Näsijärven Pahvitehdas Oy:n, Verho- ja Paitatehdas Oy:n sekä Suomen Sahanterätehdas Oy:n johtokunnan jäsen. K. Tampereella 18.2.1955. - Puoliso Tampereella 1.11.1919 Iris Viktoria Emerentia Wirzenius, s. Ylistarossa 22.9.1899, vht lääket. lis. Paul Styrbjörn Wirzenius ja Anna-Sofia von WAlebrand.

VII. Lapsia, syntyneet Tampereella:

Ebba, s. 3.9.1920, sairaanhoitaja 1945, osastonhoitaja Helsingin kaupungin Marian ja Auroran sairaaloissa 1942-72. - Puoliso Tukholmassa 4.10.1978 insinööri Tage Carlén, s. siellä 3.6.1909.

Rolf, s. 11.5.1922, yliopp., Svenska samskolan i Tammerfors, 1940, vänrikki, kaatui Karjalan kannaksella 30.6.1944. Naimaton.

Brigitta (Bibbe), s. 5.6.1929, yliopp., Svenska samskolan i Tammerfors, 1948. agronomi 1956. - Puoliso Tampereella 6.5.1956 agronomi Ove David Wegelius, s. Hattulassa 1.4.1927. Omistavat Hattulassa Pelkolan kartanon.

 

Taulu 13.

IV. Johan Gabriel Hårdh (Mikaelin poika, taulu 3), s. Kokkolassa 1.10.1811, ylioppilas 1830, maanmittausauskultantti 6.6.1836. Varamaanmittarin arvo 19.4.1845. Varamaanmittari Oulun läänissä 3.4.1850, erotettu virasta 2.5.1853. Uudelleen varamaanmittari Oulun läänissä 3.9.1862, virkaero 1876. K. Haukiputaalla 28.4.1877. - Puoliso Alavieskassa 31.12.1855 Johanna Hannila, s. Kalajoella 21.7.1827, k. Pyhäjoella (Oulun srk) 26.8.1904, vht torppari Juho Hannila ja Anna Pekantytär Saari.

V. Lapsia, syntyneet Pyhäjoella:

Maria Gustava, s. a. n. 19.7. (ei 7.10.) 1850. - Puoliso Haukiputaalla 8.2.1878 Erik Abraminpoika Holsti, s. Haukiputaalla 21.11.1848. Puolisot muuttivat Amerikkaan 1884.

Titus Albinus, myöhemmin Johan Albin, s. a. n. 11.6.1852. Muutti Haukiputaalta Raaheen 1870 ja sieltä Kalajoelle 1876 ryhtyen kauppiaaksi. Karannut sitten ilmeisesti merille ja ehkä Amerikkaan tehtyään joitakin kolttosia. Kalajoen kihlakunnanoikeus julistanut 27.11.1944 hänet kuolleeksi päivämäärin 1.1.1882. - Puoliso Raahessa 7.12.1875 Maria Wiik (h. 1. av.), s. Raahessa 6.7.1852, k. siellä 20.11.1937, vht työmies Henrik Wiik ja Anna Peltomaa. Avioero n. 1877. Lapsettomat. 2. puoliso Henrik Laurin.

 

Taulu 14.

III. Gustaf Hårdh (Karl Mikaelin poika, taulu 2), s. Raahessa 12.3. (ei 3.12.) 1773. Kauppias Raahessa. K. siellä 20.1.1837. - Puoliso noin 1795 Johanna Magdalena Quick, s. Oulussa 24.8.1774, k. Raahessa 5.2.1862, vht tullimies Johan Quick ja Magdalena Lithovius.

IV. Lapsia, syntyneet Raahessa:

Karl, s. 9.4.1796, k. Raahessa 11.6.1799.

Maria Kristina, s. 23.5.1797, k. Raahessa 26.11.1862. Naimaton. - Maria Kristinan lapsia, syntyneet Raahessa: Fabian, s. 19.1.1818. Merimies, karannut noin 1850. Kuolinaika tuntematon. Anders, s. 17.11.1823, k. Raahessa 25.11.1823. Gustaf Viktor, s. 11.1.1829, k. Raahessa 31.8.1833.

Gustaf, s. 15.1.1799. Kauppa-apulainen Kuopiossa 1811-1820. Perämies. K. Raahessa hukkuen 16.5.1828. Naimaton.

Johan, s. 13.12.1800. Kauppakirjanpitäjä Oulussa 13 vuotta, mm. Abraham Cannelinin palveluksessa. Sai kauppaporvarin oikeudet Oulussa 1829. Omisti 1831 rakennetun Toivo-nimisen kuunarin, joka vielä 1848 purjehti kuolinpesän laskuun. K. Oulussa 7.10.1847. - Puoliso Oulussa 15.8.1829 Brita Lisa Wallin, s. Oulussa 20.6.1799, k. siellä 8.11.1847, vht kauppias Jakob Wallin ja Walborg Sevón. Avioliitto lapseton.

Karl Abraham, s. 30.12.1802, kultaseppämestari, k. 1878. Taulu 15.

Margareta Elisabet, s. 2.7.1804, kuolinaika tuntematon. Puoliso Tukholmassa (Marian seurak. 5.9.1835 teurastaja Daniel Wessberg, s. Askerydissä (Jönk.l.) 5.2.1805, otettiin 1866 Danvikenin hospitaaliin.

Anna Magdalena. s. 9.6. (ei 5.6.) 1806, k. Pattijoella 9.5.1887. - Puoliso Raahessa 11.12.1832 köydenpunoja Johan Petter Westberg, s. nähtävästi Ruotsissa, ehkä Piitimessä 21.11.1811, k. Pattijoella 24.10.1892. - Anna Magdalenan lapsia ennen avioliittoa, syntyneet Raahessa: Johanna Amalia, s. 13.9.1827, k. Raahessa 14.5.1830. Katharina, s. 1.10.1831, k. Raahessa 5.10.1831.

 

Taulu 15.

IV. Karl Abraham Hårdh (Gustafin poika, taulu 14), s. Raahessa 30.12.1802, kultasepän opissa M. W Strömerillä Oulussa 1817-22, sen jälkeen Tukholmassa, kultaseppämestari Raahessa 1828-1867. Liikkeessä kisälli ja 1-2 oppipoikaa vuoteen 1862, senjälkeen kisälli liikkeen lopettamiseen asti. Raatimies 1851-1871. Omisti talon n:o 20 Raahessa korttelissa N:o 1. K. siellä 30.4.1878. - Puoliso Raahessa 7.1.1829 Gustava Wilhelmina Durchman, s. Raahessa 4.12.1802, k. siellä 13.2.1881, vht kauppias Mikael Durchman ja Margareta Fagervik.

V. Lapsia, syntyneet Raahessa:

Gustava, s. a. n. 14.5.1827, k. Raahessa 15.4.1905. Naimaton.

Karl Mikael, s. 23.11.1829, merimies. Hukkui 19.9.1853. Naimaton. Eräs "Julinska" oli ennustanut, että Karl Mikael Hårdh ja J. Kr. Svanliung hukkuisivat Kattegatiin, ja niin tosiaan tapahtui, että edellinen sinne hukkui. "Sjönk spårlöst i dess djup med sitt förande fartyg, skonerten Onni, gods o. besättning". (J. Kr. Svanljung: Skolminnen fr. 1830- o. 1840-talen, s. 17).

Johan Gustaf, s. 7.10.1831, k. Raahessa 6.5.1832.

Johanna Margaretha, s. 5.10.1833, k. Raahessa 6.7.1907. - Puoliso Raahessa 18.4.1857 kauppias Frans Johan Lackström, s. Raahessa 28.6.1832, k. Raahessa 13.5.1866.

Tytär, s. ja k. 21.8.1834.

Katarina Elisabeth, kastettu 17.4.1836, k. Raahessa 19.11.1836.

Sofia Augusta, s. 17.10.1837, k. Raahessa 13.11.1923. - Puoliso Raahessa 16.2.1868 piirilääkäri Fredrik Gustaf Swanljung, s. Raahessa 30.9.1831, k. siellä 1.4.1881.

Johan Zachris, s. 17.2.1840, k. Raahessa 4.3.1845.

Janica Wilhelmina, s. 31.7.1842, k. Raahessa 3.7.1911. - Puoliso Raahessa noin 1865 merikapteeni Jakob Gustaf Wallin, s. Kuivaniemellä 21.11.1830, k. Raahessa 25.2.1908.

Frans Gustaf, s. 17.2.1845. Oppilaana J. W. Wichmanin apteekissa Raahessa 12.1.1860, farmaseuttitutkinto 1863, proviisori 1868. Palvellut Raahessa Fabritiuksen apteekissa, Kalajoella Jurveliuksen, Helsingissä Girsénin, Mustasaaressa Björklundin, Pietarissa Jürgensin, Turussa Harbergin ja Loviisassa Dahlinin apteekeissa. Mustasaaren apteekkari 1855-1899. K. Oulunkylässä 16.1.1915. Naimaton.

 

Taulu 16.

III. Adolf Hårdh (Karlin poika, taulu 2), s. Kuopiossa 25.4.1807. Kävi Kuopion triviaalikoulua 1815-1822. Lähti Magnus von Wrightin kanssa Tukholmaan 1826 ja opiskeli siellä Vapaassa taideakatemiassa muutaman vuoden. Huomattava taidegraafikko. Perusti suomalaisen J. H. Strömmerin kanssa kivipainon Tukholmaan. K. siellä (suomal. seurak.) 26.4.1855. - Puoliso Tukholmassa (Danvikenin seurak.) 26.7. 1830 Sara Kjellman, s. Ockelbossa 4.7.1800, k. Tukholmassa (Klaran seurak.) 7.8.1853.

IV. Lapsia, syntyneet Tukholmassa:

Adolfina Hedvig Charlotta, s. (Danvikenin seurak.) 8.8.1830, k. Tukholmassa (suomal. seurak.) 14.4.1858.

Ebba Aurora, s. (Katarinan seurak.) 3.12.1832, - Puoliso Tukholmassa (suomal. seurak.) 26.4.1856 vaunumaakarimestari Johan Wilhelm Ostberg, s. Tukholmassa 22.3.1823, k. siellä ilm. 1893.

Karl Adolf, s. (Jakobin ja Johanneksen seurak.) 20.5.1835. Valokuvaaja. Opiskeli Vapaassa taideakatemiassa. Siirtyi Suomeen 1858 (muuttokirja Helsinkiin vasta 1866) aluksi taiteilijana, mutta ryhtyi sitten valokuvaajaksi saavuttaen huomattavia tuloksia varsinkin henkilökuvaajana, mutta myös kuvaten Helsingin katu- ja maisema-aiheita. K. Helsingissä 18.8.1875. Hänen kuolemansa jälkeen leski jatkoi ateljeen toimintaa. - Puoliso Helsingissä 10.11.1866 Maria Olivia Stenfors (h. 1. av.), s. Uudessakaarlepyyssä 16.12.1843, k. Helsingissä 9.2.1910, vht merimies Isak Stenfors ja Anna Lisa Häggström. Avioliitto lapseton. 2. puoliso valokuvaaja Fritz August Werner Hjertzell. Avioero 1901, minkä jälkeen vaimo otti uudelleen nimen Hårdh. Avioliitosta syntyneistä kolmesta pojasta keskimmäinen, valokuvaaja Fritz Hjalmar Ludvig, s. 5.6.1881, k. 1948, otti nimen Hårdh. Taulu A.

Taulu A.

Fritz Hjalmar Ludvig Hårdh, vuoteen 1901 Hjertzell (Maria Olivia Hårdhin lapsi avioliitosta Fritz August Werner Hjertzefiin kanssa, taulu 16), s. Helsingissä 5.6.1881. Valokuvaaja, jatkoi vanhempiensa liikettä. K. Helsingissä 6.2.1948. - Puoliso Helsingissä 4.6.1910 Sigrid Irene Åberg, s. Helsingissä 24.2.1889, k. siellä 4.12.1965, vht vanginvartija Gustaf Emil Åberg ja Charlotta Emelia Knappsberg.

Lapsia, syntyneet Helsingissä:

Lars Hjalmar, s. 4.9.1914, k. Helsingissä 10.9.1931.

Carita Ingegerd, s. 26.7.1919, k. Helsingissä 20.8.1953. Naimaton.

 

[*]Kiitän lakit. lis. Pentti J. Voipiota suuresta avusta tämän selvityksen täydentämisessä.

 

Referat

Hårdh. Fältväbeln Karl Hårdh gifte sig i Göteborg 1735 med Elisabet Jurvelius (1700-1771) från Brahestad och dog c. 1741. Hans ursprung och tidigare öden är okända. Hans änka återvände till Brahestad med två barn, av vilka sonen Karl Mikael Hårdh (1736-1796) blev handelsman och slutligen viceborgmästare där. I artikeln kartläggs släkten av vilken en gren fortlever. Släktmedlemmarna har dels verkat i handel och sjöfart, dels som tjänstemän och lärare.

Karl Mikael Hårdhs son, rådmannen i Kuopio Karl Hårdh (1777-1829), var synbarligen far till Anna Sofia Järfelts (f. 1779) utomäktenskaplige son Adolf Hårdh (1807-1855), som var gravör och stentryckare i Stockholm. Hans och Sara Kjellmans (1800-1853) son Karl Adolf Hårdh (1835-1875) öppnade i Helsingfors en fotografiateljé, som efter hans död fortsattes av hans änka Maria Olivia, f. Stenfors (1843-1910) och hennes son i ett senare gifte Fritz Hjalmar Ludvig Hjertzell, från 1901 Hårdh (1881-1948).


Genos 55(1984), s. 105-120

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

[ Artikkelin alku ]

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1984 hakemisto | Vuosikertahakemisto