GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Neuvoja ja opastusta - Råd och anvisningar


"Ruotsiin" 1800-luvulla muuttaneen etsiminen

GL

Viime vuonna saapui Sukututkimusseuralle kysymys, löytyykö Ruotsista 1800-luvulla maahan muuttaneiden tiedostoa. Kysyjä halusi etsiä sieltä seppää, joka v. 1857 muutti perheineen Östermyran rautaruukilta "Ruotsiin". Nurmon kirkonkirjoista ei löydy valtakuntaa tarkempaa tietoa muuton määräpäästä. Kysymys toimitettiin edelleen Ruotsiin, ja sieltä tuli keväällä seuraava vastaus.

Ruotsin kansalaisuutta koskevien hakemusten käsittelijänä oli vuoden 1809 jälkeen "Kammarexpeditionen" vuoteen 1840 ja sitten "Justitiedepartementet". Kummankin viraston arkisto on Ruotsin Valtionarkistossa.

Ulkomaalaisten tulosta Ruotsin kansalaisiksi kuitenkin luotiin yhtenäinen säännöstö vasta 27.2.1858 annetulla lailla. Ennen sitä monilla ryhmillä oli em. virastojen valmistelemien Kuninkaan päätösten lisäksi muitakin mahdollisuuksia kansalaisoikeuksien saantiin. Siihen saattoi riittää uskollisuudenvalan vannominen maaherran luona tai porvarisoikeuksien saanti jonkin kaupungin maistraatilta taikka jopa pelkkä tuleminen merkityksi kirkonkirjaan pitkähkön valtakunnassa oleskelun jälkeen.

Tiedustelun aiheuttanut seppämestari muutti Ruotsiin hiukan ennen em. yhtenäisen lain säätämistä ja Ruotsin kansalaisuuden hakeminen on hyvinkin voinut tulla ajankohtaiseksi vasta lain astuttua voimaan. Ruotsin Valtionarkistosta kannattaa siis etsiä, löytyykö hänen perheensä hakemuksia Ruotsin kansalaisiksi sikäläisen Oikeusministeriön (Justitiedepartementet) arkistosta. Emme toki tiedä, pyrkikö perhe Ruotsin kansalaisiksi - sehän on saattanut palata Suomeenkin. Mutta vain tutkimalla asiaa voidaan selvittää, johtaako tämä tie tulokseen vai ei.


Genos 55(1984), s. 172-173

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1984 hakemisto | Vuosikertahakemisto