GENOS
- Suomen Sukututkimusseuran aikakauskirja

Yhdistysuutisia

Kuhmon Piiraisten Sukuseura

Kirsti Peuramo

Kuhmon Piiraisten Sukuseura kokoontui 23. syyskuuta Tikkurilassa. Kokous alkoi Tikkurilan kirkossa jumalanpalveluksella, jossa saarnasi toiminnanjohtaja Veikko Piirainen ja jatkui seurakuntasalissa, missä oli läsnä n. 70 suvun jäsentä. Seurakunnan tervehdyksen esitti seurakuntalehtori Hannele Suhonen.

Toiminnanjohtaja Veikko Piirainen toivotti osanottajat tervetulleiksi ja totesi, että sukukokouksen motiivina on ollut saada suvun jäsenet tietoisiksi sukuyhteydestään ja mukaan sukuseuran toimintaan. Maisteri Taito Piiroinen selvitti esityksessään sukututkimuksen tekniikan vaiheita ja sukukokous pohti sukututkimuksen ja toiminnan jatkamista.

Rouva Kirsti Peuramo kertoi suvun tähän asti tunnetuista vaiheista, joita hän ja sisarensa farmaseutti Marjatta Liinaharja ovat tutkineet Valtionarkistossa. Suvun kantaisänä pidetään Kuhmon Lammasperän kylän Kiekinniemellä asunutta Eskil Piiraa, joka raivasi vv. 1649-1651 sinne uudistilan Kiekkijärven rannalle. Myöhemmin tila sai nimen Piirala ja sukunimi muuttui Piiraiseksi. Eskil Piira anoi Paltamon ja Sotkamon pitäjien kesäkäräjillä v. 1651 laillista omistuskirjettä uudistilalleen, samoin muutamien vuosien verovapautta. Hänellä ja vaimollaan Margareta Parkitar'ella oli Sotkamon rippikirjatietojen mukaan 6 poikaa, joista 5:lle jäi useita poikia jatkamaan Kuhmon Piiraisten laajaa sukua. Eskil Piira kuoli v. 1696. Hänen syntyperänsä on toistaiseksi tuntematon.

Aikaisemmin on Piiraisilla ollut sukujuhlat 4.7.1982 Kuhmossa. Osanottajia oli saapunut kotimaasta ja ulkomailta n. 300 henkeä.

2.7.1983 pidettiin seminaari Kuhmon Lentiirassa. Täällä selosti oululainen majuri evp. Toivo Lukkarinen Piiraisen suvun tutkimuksiaan. Maisteri Pekka Piironen Kuopiosta kertoi sukunsa tutkimuksista ja sukutilasta Nurmeksen Ronkelissa. Tila on ollut suvulla v:sta 1727. Hänen sukujuurensa johtavat Kuhmoon Kiekinniemelle, sukunimi Piirainen on muuttunut Nurmeksessa Piiroseksi.

Toinen sukujuhla oli 3.7.1983 Lentiirassa. Osanottajia oli ulkomaita myöten n. 100 henkeä. Tässä kokouksessa perustettiin Piiraisten Sukuseura, jonka kotipaikka on Kuhmo ja toiminta-alueena koko maa. Seuran ohjelmassa on mm. kerätä sukua selvittävä keskusarkisto. Puheenjohtajaksi valittiin jaostopäällikkö Valdemar Piirainen ja sihteeriksi päätoimittaja Matti Piirainen, molemmat Kuhmosta.


Genos 55(1984), s. 180-181

© Tekijät ja Suomen Sukututkimusseura - Författarna och Genealogiska Samfundet i Finland

Aiheenmukainen hakemisto | Vuoden 1984 hakemisto | Vuosikertahakemisto